بررسی چند شعر عاشورایی

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما

کد خبر: ۱۳۷۶۹۹۷
نویسنده حجت الاسلام سید حسین آقا میری
برخورداری از امنیت معنوی، روحانی و ضمانت سعادت و عدالت در حیات مادی بشر، اساس همه نیاز‌های انسان است. بدون نظر به انسان مبرای از همه کژی‌ها و نقص‌ها، امکان تحقق آرمانشهر حیات طیبه انسانی از بین می‌رود و حرکت و وصول به مقامات معنوی در کنار زیست عدالت‌محور و سعادت مدار، تنها خیالی شیرین است.

ابرجنایتکاران شیطان‌صفت که هیچ ابایی از تئوریزه کردن آدمخواری ندارند، حیات وحشتناک خود را در از نظر دور کردن انسان کامل می‌یابند. همه جنایت‌های عظیم از نقطه حرمت شکنی از حریم قدسی انسان کامل آغاز می‌شود.

آزادی در سب انسان قدسی و الهی، توجیه تئوری زندگی نکبت بار و برده‌وار انسانی است که رئوس هرم زر و زور و تزویر ابلیسی، تدوین آن را به مزدوران فیلسوف نما سفارش می‌دهند و تثبیت آن را از بازیگران میمون خصلت رسانه‌ای طلب می‌کنند. از این جهت است که حفاظت از عمله‌های مفلوک این سیاست شیطانی را ام‌آی۶، سیا و اف‌بی‌آی به عهده دارند.

صیانت حریم انبیا و اولیای الهی بالاترین اقدام در جهت صلح عمیق و پایدار و فراگیر است. هیچ خدمتی به انسانیت در جهت مقابله با آدمکشی، خیانت، جنایت، ظلم، استعمار و استثمار مانند هوشیار کردن بشر در برابر متجاوزان به حریم قدسی انسان کامل نیست.

شبهه علمی پاسخ علمی می‌طلبد، اما اهانت به آرمان مقدس انسانی، جنایت در حق بشریت است.
فتوای امام خمینی در ارتداد و اعدام سلمان رشدی از والاترین خدمت‌های آن ناجی انسان و بزرگمرد الهی و حکیم برای نجات بشریت در این قرن بود. این روشن است همه کسانی که دانسته و نادانسته در ساختار نظام برده‌داری کارتل‌های قدرت و ثروت جهانی هستند این بیدارباش امام حکیم ما را برنتابند.

تنها جان آرمان‌خواهان حقیقی، عدالت‌طلب و صلح‌جو که می‌توانند سخاوتمندانه و کریمانه خود را فدای سعادت و کرامت انسانی کنند، مخاطب دعوت دلسوزانه امام عزیز ماست. اقدام به اعدام سلمان رشدی، اقدام به نجات انسانیت و پاسداشت کرامت انسان و عزم در رهایی بشریت از کمند آدمخواران شیک پوش و برده‌داران مدرن است.
برچسب ها: فتوا بشریت فتوا
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها