کد خبر: ۵۵۴۳۴۶
شبکه یک / 3شنبه

00/ 7 خبر

10‌‌‌/ ‌‌‌7 صبح بخیر ایران

00‌‌‌‌‌‌/ ‌‌‌‌‌‌9 خبر

25/ 9مستند

 آفریقا

10/ 10 یک پنجره   

35/ 10 سیمای خانواده

35/ 12 آفتاب شرقی

00‌‌‌‌‌‌‌/ ‌‌‌‌‌‌‌14 اخبار نیمروزی

40/ 14 ارتش

00/ 15 مجموعه  داستانی (تکرار)

بال های خیس

00/ 16 شبکه یک شبکه هر ایرانی

00/ 17 مستند

کاریز

25/ 17 یک پنجره

35/ 17 سیمای آبادی

00/ 18 دریچه

40/ 18 پلیس پیشگیری

00/ 19 خبر

30/ 19 همه با هم

10/ 20 مستند از نگاهی دیگر

00‌‌‌‌‌‌‌/ ‌‌‌‌‌‌‌21 اخبار

15/ 22 مجموعه داستانی

بال های خیس

15/ 23 این شبها

25/ 00 غذا حاضر است

45/ 00 حیات وحش ایران

20/ 01 بازیهای پنهان

45/ 1 نما

25/ 2 مجموعه داستانی (تکرار)

بال های خیس

15/ 3  گل پونه ها  

55/ 3 تسبیح صبا

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها