سالم سازی یک نسل وقتی امکانپذیر می شود که لزوم فعالیت های ورزش علاوه بر ساعات ورزش مدارس در اوقات بیکاری نیز برای نوجوانان روشن و مشخص شود گروه هایی که از این طریق تشکیل می شوند و به تمرینات مداوم و فشرده خود ادامه می دهند ذخایر آینده ورزش قهرمانی
کد خبر: ۱۳۱۶۷
را تامین می کنند اگر تعداد جلسات تمرین در هفته ، افزایش تدریجی فشار تمرینات و مدت فعالیت و استراحت بدرستی پیش بینی شود و از بروز خستگی های زودرس و مزمن جلوگیریبه عمل آید افراد برای فعالیت های شدیدتر آمادگی بیشتری پیدا می کنند و سلامت جسمانی آنها نیز تامین می شود. لازمه این امر، کنترل وضع جسمانی ورزشکار به وسیله پزشک است ؛ به این معنی که نحوه فعالیت ارگان های داخلی بویژه دستگاه قلب و گردش خون او باید به وسیله پزشک متخصص آزمایش شود و اگر اختلال یا ضایعه ای وجود نداشته باشد، می تواند تمرینات خود را شروع کند.بدیهی است در آینده نیز کنترل وضع سلامت ورزشکار در فواصل مشخص حداقل سالی دو بار باید صورت گیرد البته ورزشکار قادر خواهد بود بر مبنای درجات شدت پنجگانه زیر، میزان فشارهای وارده و وضع تمرینی و سلامت خود راتا اندازه ای ارزشیابی کند: الف( استراحت فعال منظور از استراحت فعال ، فعالیت های آرام ، شاد و دلپذیر است که جنبه عمومی دارد و به رشته ورزشی مشخصی مربوط نیست این نوع فعالیت ها، احساس آرامش مطلوبی ایجاد می کند و موجب حفظ تعادل و هماهنگی وضع روانی و جسمانی فرد می شود ب( فعالیت کم شدت منظور از فعالیت های کم شدت ، تمرینات سبک توام با بازی و تفریح است این فعالیت ها، فشار کمی بر میزان تمرکز قوا، سیستم قلب و گردش خون و دستگاه اعصاب و عضلات وارد می آورند و سبب می شوند ورزشکار پس از تمرین ، از لحاظ روانی و جسمانی سرحال باشد و احساس آرامش و سبکی کند ج( فعالیت با شدت متوسط این نوع فعالیت ها، فشار مطلوبی بر میزان تمرکز قوا و سیستم قلب و گردش خون و سلسله اعصاب و عضلات وارد می کنند و در ضمن باعث بهبود بازدهی نیروی جسمانی ورزشکار می شوند و خستگی کمی به وجود می آورند د( فعالیت با شدت نزدیک به حداکثر تمرینات با تحریکات رشدی نسبتا شدید ، فشار زیادی بر ارگانهای داخلی بدن وارد می کند ورزشکار حتی در حین تمرین ، خسته به نظر می رسد و پس از تمرین هم نیاز بیشتری به استراحت احساس می کند ه( فعالیت با شدت حداکثر تمرینات فشرده و شدید، فشار بسیار زیادی بر میزان تمرکز قوا و ارگان های داخلی بدن وارد می کند ورزشکار در حین تمرین احساس خستگی می کند و پس از تمرین به استراحت و خواب نیاز فراوانی دارد. او هنوز از نظر جسمانی و روانی سر حال است ؛ ولی اگر در تمرین افراط کند و یا به اندازه کافی استراحت نکند ، ناراحتی هایی از قبیل بی اشتهایی ، بیخوابی ، عرق کردن در شب ، درد مفاصل و عضلات ، بی حوصلگی و بی حالی ، رنگ پریدگی ، کاهش نیروی بدنی ، ضربان بیش از حد و عدم آمادگی برای کارهای فکری دامنگیر او می شود می توان نتیجه گرفت : هر چه دفعات تمرین در هفته کمتر باشد، به همان اندازه می توان تمرینات را با شدت بیشتری انجام داد در کنار تمرینات روزانه ، انجام تمرینات شدید و فشرده ، هفته ای دو بار کافی خواهد بود لازم به تذکر است که تمرینات بر مبنای درجات شدت الف و ب ، به مرور زمان میزان توانایی جسمی ورزشکار را افزایش نخواهد داد.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
یک عارف انقلابی

گفت‌وگوی جام‌جم با علی سرلک درباره ویژگی‌ های شخصیتی آیت‌ا... فاطمی‌ نیا

یک عارف انقلابی

نیازمندی ها