برنامه‌های درسی 15 مهر شبکه‌های تلویزیونی اعلام شد

جدول دروس مقاطع مختلف تحصیلی روز سه شنبه ۱۵مهر ماه از شبکه های آموزش، چهار، قرآن و معارف سیما اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۸۷۰۹

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جدول برنامه های دروس مدرسه تلویزیونی ایران بدین شرح است:

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ نقشه کشی فنی رایانه ای - پایه ۱۰- قسمت سوم -شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا٩ آموزش نرم افزار -اتوکد / جلسه سوم -تمامی پایه ها-مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کار و دانش

ساعت ۹تا۹:۳۰ درس طراحی یک -پایه ۱۰ - رشته گرافیک و نقاشی - شاخه فنی وحرفه ای


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تربیت بدنی (روانشناسی ) - پایه ۱۲ -رشته تربیت بدنی -شاخه کاردانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ نقاشی - رشته گرافیک - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش


۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰علوم تجربی- اتم ها الفبای مواد- پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠علوم تجربی - تغیر شیمیایی در خدمت زندگی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶علوم تجربی- رفتار اتم ها با یکدیگر پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیک- جلسه نهایی و جمع بندی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست شناسی ۲ - پایه ۱۱- علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ - پایه ۱۲- علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی ۲ - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی


ساعت ٢٠تا٢:٢۵ ریاضی ۱ / دنباله حسابی - پایه۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ ریاضی /درس ترکیب توابع - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

سه شنبه۱۵مهرشبکه ۴ ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸ درس زبان خارجی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها


ساعت۸:۳۰درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت۱۰:۱۵درس جامعه شناسی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی


ساعت۱۰:۴۵درس جغرافیای ایران پایه۱۰مشترک تمام رشته ها


ساعت۱۱:۱۵درس جامعه شناسی۱پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی


ساعت۱۱:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها


ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲رشته ریاضی فیریک


ساعت۱۲:۴۵درس هندسه ۲پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک


ساعت۱۳:۱۵درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک


شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت۱۵درس احکام ۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۶درس علوم ومعارف قرانی۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف
ساعت۱۶:۳۰درس پیام آسمانی پایه۸درس دوم متوسطه دوره اول آموزش داده خواهد شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها