جدول کلاس های مدرسه تلویزیونی ایران برای روز سه شنبه ۸مهر منتشر شد.
کد خبر: ۱۲۷۷۷۲۱
به گزارش جام جم آنلاین، برنامه کلاس هابه شرح زیر است:
 
شبکه ‌آموزش : آموزش درس تربیت‌ بدنی 
 
ساعت ۷:۴۵ تا ۸
 
فنی و حرفه ای و کار دانش :
 
ساعت ٨  تا ٨:٣٠  نقشه کشی رایانه ای پایه ۱۰ مشترک  فنی و حرفه ای و معماری  
ساعت ٨:٣٠ تا ٩  طراحی و مدل یازی /لباس زنانه پایه ۱۱ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای 
ساعت ۹ تا۹:۳۰ طراحی چهره رشته چهره سازی  پایه ۱۰ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ مبانی هنر های تجسمی رشته گرافیک  پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای
ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ اندازه گیری - رشته صنعت - پایه۱۱  شاخه فنی و حرفه ای 
 
    
6 پایه ابتدایی:
 
ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠  فارسی و نگارش  پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش  پایه  دوم  
ساعت ۱۱:۳۰ تا۱۲:۱۰ بازی و ریاضی پایه سوم 
ساعت ۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی  پایه چهارم   
ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم   
ساعت ۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم  
 
متوسطه اول :
 
ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ علوم تجربی / اندازه گیری در علوم ابزار های آن  پایه هفتم
ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠  علوم تجربی /تغییر شیمیایی در خدمت زندگی  پایه هشتم  
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم و تجربی /مواد و نقش آن در زندگی  پایه نهم  
      
دوره آموزش مجازی متوسطه :
 
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :  تولید محتوای الکترونیکی - آموزش نرم افزار Nitro PDF
 
متوسطه دوم  :
 
  ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧  زیست شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته  علوم تجربی    
  ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی  
ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی۲  پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  
 ساعت ٢٠ تا ٢:٢۵  فیزیک ۱ / پایه۱۰ رشته علوم تجربی  
 ساعت ٢٠:٢۵ تا٢:۵٠  فیزیک ۲ / برآیند میدان الکتریکی  پایه ۱۱  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 
 
شبکه ۴ سیما : 
 
ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۸ درس زبان خارجی ۲ پایه ۱۱ مشترک تمام  رشته ها
ساعت ۸:۳۰ درس ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۱۵ درس جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۴۵ درس جغرافیای ایران پایه ۱۰ مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۱:۱۵ درس جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۱:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت ۱۲:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیریک
ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک
 
شبکه قرآن و معارف اسلامی :
 
ساعت ۱۵ درس احکام ۳ پایه ۱۲ رشته  علوم و معارف
ساعت ۱۵:۳۰ درس تاریخ اسلام ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۶ درس علوم و معارف  قرآنی ۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف 
ساعت ۱۶:۳۰ درس پیام آسمانی پایه ۸ درس دوم متوسطه دوره اول.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها