jamejamonline
فرهنگی صدا و سیما کد خبر: ۱۱۱۰۵۸۸ ۱۷ دی ۱۳۹۶  |  ۰۵:۰۰

واکنش هنرمندان به تحریم رسانه ملی از سوی آمریکا

طنزی به نام تحریم صداوسیما

موضوع تحریم صداوسیما از سوی کنگره آمریکا که بتازگی در این کشور مطرح شده با واکنش مجریان صداوسیما و هنرمندان مواجه شد.

طنزی به نام تحریم صداوسیما

رسانههای خارجی تلاش بسیاری دارند تا به مخاطبان داخلی القاء کنند این روزها رسانه ملی مخاطب چندانی ندارد و با صرف هزینههای گزاف در راهاندازی شبکههای فارسی زبان در صدد هستند افکار عمومی ایران را بهدست خود بگیرند. در این میان و با ادعای تازه کنگره آمریکا،خبرگزاری فارس با چند نفر از مجریان سازمان صداوسیما به گفتوگو نشسته که نظر آنها را در ادامه میخوانید:

ادعاهای ترامپ بیشتر شبیه طنز است

ندا ملکی، مجری با سابقه در برنامههای معارفی و اجتماعی سیما با اشاره به پوچ و توخالی بودن ادعای مقامات آمریکایی گفت: برای ما شنیدن ادعای ترامپ و مقامهای دولت او برای حمایت از مردم ایران بیشتر به طنز شبیه است. مردم ایران از عداوتهای همیشگی آمریکا با ایران آگاهند و فریب دشمن را نمیخورند. به همین دلیل امیدوارم حداقل این پیام به گوش آنها برسد تا ما را با وضع تحریم صداوسیما تهدید نکنند.

این مجری با تأکید بر دشواری کار رسانه ملی در مقابل شبکههای معاند و جنگ رسانهای که علیه ایران راه افتاده است، گفت: اگر برنامهسازان و دستاندرکاران رسانه ملی با تحلیلهای مناسب و عمیق به مخاطبانشان قدرت تحلیل از اوضاع جامعه را آموزش دهند، آن وقت ما شاهد یک همبستگی در سطح کلان خواهیم بود و دیگر امکان تکرار ناآرامیها و ایجاد تنش و توطئه وجود ندارد.

تحریم صداوسیما نشان از تاثیرگذاری آن است

راحله امینیان، مجری تلویزیون با اشاره به ادعای تازه بیبیسی درباره تحریم صداوسیما به دستور آمریکا گفت: اگر هدف تحریمها، صدمه زدن به مردم ایران باشد، این هدف محقق نخواهد شد. مهمترین دلیل وضع تحریم، عصبانیت آمریکا از آرام شدن کشور پس از ناآرامیهای پراکنده در برخی شهرهای ایران است.

وی ادامه داد: میگویند آزموده را آزمودن خطاست. این آزمودن دوباره مردم ایران و تحتفشار قرار دادن حکومت ایران حتی با استانداردهای سیاسی جهان همخوانی ندارد، چون مردم ایران نشان دادند بهرغم سختیهایی که در تحریمها تحمل کردند باز هم به کشورشان وفادار هستند.

امینیان تصریح کرد: طرح نام صداوسیما بهعنوان یکی از هستههای تحریم، نشاندهنده اهمیت این رسانه و تاثیرگذاری آن است. رفتار مناسب رسانه ملی در آرامش بخشیدن به مردم معترض به معنی تاثیرگذاری عمیق این رسانه بر مخاطبانش است و همین اعتماد سبب شده آمریکا قصد تحریم آن را بکند. این مجری ادامه داد: اما مهمترین نکتهای که از این تاثیرگذاری باید آموخت، تذکر به خودمان درباره رسانه ملی و باور کردن قدرت این رسانه است. امیدوارم آنهایی که در این مدت دست به تخریب رسانه ملی زدند از میزان حساسیت دشمنان به قدرت این رسانه و اهمیت آن آگاه شوند.

رسانه ملی بیمه است

محمد سلوکی، مجری تلویزیون انتشار خبر تحریم صداوسیما را دلیل مهمی بر درماندگی رئیسجمهور آمریکا و عدمشناخت او از اوضاع ایران دانست و گفت: در همهجای دنیا رادیو و تلویزیونها پشتوانههای قوی و مستحکمی برای برنامهسازی و تولید دارند و در ایران نیز رسانهملی با پشتوانه مخاطبانش تعریف میشود.

وی افزود: بدیهی است که وضع تحریم برای یک رسانه به معنی رویارویی با مخاطبان آن است و این رویارویی بیشتر شکل و شمایل شوخی دارد، چراکه تحریمها نمیتواند محتوای یک رسانه را تغییر دهد. سلوکی با اشاره به وضع تحریم در حوزه فناوری رسانه نیز تأکید کرد: تا آنجا که اطلاع دارم، مجموعه فعالیتهای رسانه ملی در زمینه فناوری و خودکفایی در تولید تجهیزات بسیار موفق بوده و کسب دستاوردهای فنی در سالهای اخیر، رسانه ملی را در مقابل تهدیدات تحریم، بیمه کرده است. این مجری ادامه داد: مردم ایران و رسانه ملی در سالهای گذشته نیز تحریم را حس کردهاند و از آن دوران به سلامت گذشتهاند. تحریم ما را قویتر کرد و حالا اگر کشور یا دولتی بیاید و ما را از تحریم بترساند، کاری از پیش نخواهد برد.

کنترل تلویزیون همیشه دست مردم ایران است

رضا رفیع، طنزپرداز و مجری برنامه شبانگاهی «منبع موثق» که با رویکرد تحلیلی و از دریچه طنز به موضوعات نگاه میکند، گفت: خوشبختانه ادبیات ما پر از حکمت و اندرز است و نیازی نیست ما با زبان دشوار با رئیسجمهور آمریکا صحبت کنیم. اولین پاسخ من به ادعای ترامپ این است که لطفا شما ابتدا کلاه خودت را بچسب که باد نبرد. یکی باید به شما توصیه کند حواست به مردم کشورت باشد نه اینکه در امور دیگر کشورها دخالت و فضولی کنی، چون آنوقت اگر در جهنم بگویی چرا هیزم اینجا تر است، ما پاسخی برایت نداریم!

وی افزود: تا آنجا که مطلع هستم، مردم ایران کنترل تلویزیون همیشه دستشان است و خودشان میدانند که کی تلویزیون را روشن یا خاموش کنند، پس نیازی نیست دیگران به فکر انتقام از صداوسیما باشند، چون هیچوقت کنترل تلویزیون دستشان نمیافتد.

اعتماد مردم، تحریمها را بیمعنی میکند

علی ضیا مجری برنامه «فرمول یک» بر نقش آموزشی، آگاهیبخشی و اطلاعرسانی
رسانه ملی تأکید کرد و گفت: وقتی پای ادعاهای دشمن مبنی بر تحریم ایران و رسانه ملی به میان میآید، مدیران و برنامهریزان سازمان هم برای مقابله با آن تاکتیکهای مناسبی را اتخاذ میکنند.

ضیا درباره طرح تحریم علیه رسانه ملی نیز گفت: این اتفاق پیش از این هم رخ داده بود و خیلی سختتر از امروز هم بود، اما فکر نمیکنم کسی امروز از تأثیر این تحریمها چیزی به یاد داشته باشد، چراکه صداوسیما در زمان مناسب توانست با اتکا به نیروهای متخصص خود از آن مرحله عبور کند.

این مجری با تأکید بر چرایی این تحریمها، آن را دلیل محکمی بر اثرگذاری صداوسیما بر افکار عمومی دانست و افزود: باوجود حضور رسانههای مجازی، بیشک هنوز رسانه ملی قدرتمندترین رسانه در ایران است و پشتوانه آن صحت و صداقت محتواست. همین ویژگی کافی است که در فضای اغتشاشات خیابانی چند روز اخیر در ایران، دولت آمریکا به فکر تحریم صداوسیما بیفتد چراکه قدرت این رسانه از ادامه این فضای اغتشاش جلوگیری کرد.

ضیا افزود: اکنون رسانه ملی در جایگاه یک معتمد برای مردم نقش بزرگی را ایفا میکند و کم نیست برنامههایی که مطالبات مردم را مطرح میکنند و به فاصله اندک، یک وزیر یا مدیر دولتی با برنامه تماس میگیرد و قول پیگیری و مساعدت میدهد.

به گفته این مجری، همین اعتماد و ارتباط مردم و دولت در رسانه ملی بزرگترین امتیاز این رسانه است که میتواند دشمنان ما را نگران کند و آنها را مجبور به سنگ انداختن جلوی پای رسانه ملی کند. اتفاقی که مسلما بیاثر است چراکه در عصر کنونی محدودیت هیچ جایگاهی در تعاملات فرهنگی، سیاسی و... ندارد.

هدف آمریکا خاموش کردن صدای رسانه ملی است

جمال شورجه نیز با بیان اینکه آمریکاییها صرفا ادعای آزادی دارند اما در کشور خود مانع از هر گونه اعتراض میشوند، گفت: هدف آمریکا از بیان چنین موضوعی، خاموش کردن
رسانه ملی ایران است، غافل از اینکه محال است به هدف خود برسند.

این کارگردان درباره طرح تحریم صداوسیما در کنگره آمریکا اظهار کرد: صداوسیما همواره هوشمندانه در جهت افشاگری توطئههای آمریکا گام برداشته است و همین مساله باعث دلخوری آنها شده است. هدف آمریکا قطع صدای آزاد رسانه جمهوری اسلامی ایران است. شورجه با اشاره به اظهارات وزیر کشور مبنی بر اینکه آمریکا مجسمه آزادی نصب میکند اما خبری از آزادی در کشور آمریکا نیست، افزود: به هیچ وجه نباید از آرمانهای خود در صداوسیما دست بکشیم و باید با جدیت در جهت افشاگری توطئههای آمریکا گام برداریم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پرچم افراشته بر جنازه‌ها

پرچم افراشته بر جنازه‌ها

آسمان، خاکستری است. زمین، یک دشت وسیع است پر از خانه‌های مخروبه و خرابه‌های سیمان و بتون و آجری که روزی دیوارهای خانه‌هایی بودند.

آنها که ستم را برنمی‌تابند...

آنها که ستم را برنمی‌تابند...

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ا... عَلَیهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ینْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلا» در میان مؤمنان، مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند، صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. (احزاب/23)

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

آشنایی با ضرب المثل ها

حکایتی از کلیله و دمنه

پیشخوان بیشتر