jamejamsima
سیما گفتگو محور کد خبر: ۸۱۰۳۰۱   ۳۱ خرداد ۱۳۹۴  |  ۱۶:۰۰

در برنامه سوم «احسان علیخانی» چه گذشت؟

ماجراهای هورمون گوریل و خود زشت انگاری در «ماه عسل»

۱

مهمان دیشب ماه‌عسل گفت که به شکل تصادفی زیردست یک پزشک زیبایی نشسته و پس‌ازآن مجبور شده با ماسک زندگی کند.

ماجراهای هورمون گوریل و  خود زشت انگاری در «ماه عسل»

به گزارش جام‌جم سیما، احسان علیخانی روز شنبه 30 خرداد روبه روی بانویی نشست که پس از تزریق ژل زندگی‌اش سیاه شده بود.

احسان علیخانی: من هم قربانی شدم ...

احسان علیخانی ماه عسل دیشب را با تشکر و تقدیر آغاز کرد. تشکر از دو گروه... گروه اول، تمام مخاطبین و همراهان همیشگی ماه عسل، تمام کسانی که ماه عسل را میبینند و آن را دنبال میکنند، ماه عسل را دوست دارند و اگر گاهی نقص یا ضعفی دارند به تمام محاسنش میبخشند، کسانی که ماه عسل را عمیق میبینند و احیانا اگر نقدی یا تفسیری نسبت به ماه عسل دارند صادقانه و دوستانه و منصفانه دست به قلم میشوند و انتقادشان را به گوش عوامل سازنده ماه عسل میرسانند، و از گروه دیگر یعنی تمام افرادی که ماه عسل را دوست ندارند، با این حال به تماشای قصههای میهمانان ماه عسل مینشینند، نیز تشکر کرد. احسان علیخانی همچنین بر خود واجب دانست تا از تمام عوامل و تیم سازنده ماه عسل از جمله حامد میرفتاحی، پیمان قانع، محمد پیوندی، رضا کرد، امیرحسین بزرگزادگان و خانم نوابی نژاد که با چندین ماه بیخوابی و تلاش شبانهروزی ماه عسل امسال را رقم زدند تقدیر کند.

ایستادن در صف ملاقات خدا

احسان علیخانی همچنین از سختی روزهداری برای روزه اولیها در روزهای گرم و بلند تابستانی و از ارزش روزه گرفتن در چنین شرایطی سخن گفت، و به روزه داران تبریک گفت، چرا که در صف و معاملهای ایستادهاند که حال عجیبی را برایشان به همراه دارد. وی در ادامه گفت: خطاب به خودم و رفقای خودم میگویم، ما در طول زندگی در صفهای گوناگونی قرار گرفتهایم که آخرش هیچ چیز نبوده، فارغ از اهمیت همین صفها برای عدهای که تحت فشار قرار دارند و ایستادن در این صفها برایشان الزامی و حیاتی است و نبض زندگیشان با ایستادن در همین صفها میزند ولی خیلی از ما در صف خدا نمیایستیم. بیایید در این یک ماه در صفی بایستیم که خداوند وعده داده و وعده خداوند حق است. بیایید ایستادن در این صف را در ماهی که درهای بهشت باز، فراخ و گسترده است و درهای جایی به اسم جهنم بسته است، در ماه رحمت و کرامت یک بار هم که شده امتحان کنیم.

مروری بر قصه مریم و نجمه

در ادامه پشت صحنه برنامه شب گذشته پخش شد. گفتگویی کوتاه با مریم و نجمه و همچنین خانوادههایشان انجام گرفته بود تا ناگفتههایشان را بگویند. خواهر عراقی مریم بسیار خوشحال بود که مریم را پیدا کرده و مادر مریم را به مانند مادر از دست داده خودش دوست میداشت. مریم از آرزوهایش گفت. از این که با وجود آنکه طاقت دوری مادرش را ندارد دوست دارد به سرزمین مادریاش برود. از احساس تعهدی گفت که نسبت به آب و خاک و مردم زادگاهش دارد.

و نجمه از حال خوبی که در کنار مادر و پدرهایش دارد. او امروز خیلی خوشحال است که دو مادر مهربان و دو پدر دلسوز دارد، و از شرایط امروزش بسیار راضی است. میهمانان دیشب ماه عسل با دریافت تندیس ماه عسل به خانههای خود رفتند.

زیبایی... دغدغه روز جامعه

احسان علیخانی پیش از ورود به صحنه ماه عسل از اهمیت قصه میهمانانش گفت. از موضوعی که مبتلابهِ خیلیهاست. موضوعی که برای زن و مرد و پیر و جوان از اهمیت ویژهای برخوردار است. موضوع زیبایی... او همچنین تأکید کرد که زیبایی امر پسندیدهای است و هیچ کس منکر اهمیت و جذابیت زیبایی نمیشود. چرا که خداوند که خالق همه ما است زیبا است و زیبایی را دوست دارد. سپس علیخانی وارد صحنه ماه عسل شد.

دو تجربه متفاوت اما مرتبط

علیخانی پس از ورود به صحنه ماه عسل به معرفی میهمانانش پرداخت. خانم میانسالی که قربانی جراحی زیبایی شده بود و خانم زهره حمیدی بازیگر سینما و تلویزیون با ماجراهایی متفاوت ولی مربوط به هم. علیخانی همچنین مجددا تأکید کرد که افرادی که در حاشیه صحنه ماه عسل نشستهاند، تماشاچی صرف نیستند. بلکه هر کدام دارای سرگذشت و تجربهای مشابه با میهمانان اصلی ماه عسل هستند که این تجربه همزه وصلی است که زلف این افراد را به یک گوشه از داستان اصلی ماه عسل گره میزند. او همچنین وعده داد که تعداد این میهمانان در شبهای آتی از یک تا حتی 23 نفر متغیر است.

بیماری خود زشت انگاری

پیش از ورود به قصه مهمانان ماه عسل علیخانی مخاطبین را به تماشای آیتمی دعوت کرد که در ارتباط با موضوع دیشب ماه عسل و قصه میهمانانش بود. افرادی که به شدت در انجام جراحی زیبایی مصر بودند بدون این که حتی نیازی به چنین جراحیهایی داشته باشند و پس از عمل آن چنان از کرده خود پشیمان هستند و دلشان برای چهره قبلیشان تنگ شده که بدون ماسک و روبند در ملأ عام حاضر نمیشوند. به گفته پزشکان متخصص در این زمینه، این روزها بیماری خود زشت انگاری گریبانگیر افراد جامعه از هر طیف و شاخهای با هر میزان از سواد، تحصیلات، سن و دارای هر گونه سبک زندگی شده است. در این بیماری افرادی که به هیچ وجه نقص جدی و مهمی در چهرهشان ندارند و از حداقل پارامترهای زیبایی برخوردارند تحت تأثیر عواملی چون اطرافیان، جو حاکم بر جامعه، پیروی بیدلیل از مد، چشم و هم چشمی، نداشتن اعتماد به نفس و عواملی از این قبیل خود را زشت تصور میکنند و به دنبال انجام جراحیهای مختلف زیبایی هستند. غافل از این که چنین جراحیهایی باید و باید زیر نظر متخصصین و جراحان فوق تخصص معتبر و در کلینیکها و بیمارستانهای قانونی و معتبر صورت بگیرد و در غیر این صورت عواقب زیانبار و غیر قابل جبرانی را در پی خواهد داشت.

قدم گذاشتن در راه بیبازگشت

پس از پخش آیتم جراحیهای زیبایی، احسان علیخانی وارد داستان زندگی میهمانش شد. خانم نفر میهمان شب سوم علیخانی بود. بانویی در آغاز میانسالی که ظاهر چهرهاش خبر از حادثهای در زندگی وی میداد. شاید در نگاه اول هر کسی گمان میکرد این خانم قربانی حادثه آتشسوزی و یا اسیدپاشی است. اما حقیقت چیز دیگری بود که آن را از زبان خانم نفر شنیدیم. او تعریف میکرد: من زنی بودم مثل کوه، و توانایی جابه جا کردن کوه را داشتم. تمام کارهایم را خودم انجام میدادم و حتی یک بار هم فکر جراحی زیبایی به ذهنم خطور نکرده بود. من در 10 سالگی ازدواج کردم و در 13 سالگی خداوند مهدی را (اشاره میکند به مرد جوانی که در صحنه حضور داشت) به من داد. تا آن روز در هیچ یک از مراحل زندگیام شکستی را تجربه نکرده بودم. یک روز دوستم به مغازه من آمد و از من خواست تا مطب پزشک برای انجام بوتاکس همراهیاش کنم. پس از اصرار فراوان او با بیمیلی به مطب رفتم. با اصرار و تلقین آقای دکتر پذیرفتم که چند خط و چین و چروک چهرهام نیاز به بوتاکس دارد و پذیرفتم که زیباییام را به تیغ جراح بسپارم.

از تزریق ژل تا ....

بعد از تزریق ژل احساس میکردم که چیزی شبیه مار زیر پوستم جابه جا میشود. ترسیده بودم ولی به خانوادهام حرفی نزدم. تا این که با گذشت چند روز ظاهرم تغییر کرد. به مطب دکتر برگشتم و خواستم تا ژلها را تخلیه کند ولی او که خود با دیدن چهره من و زیبایی از دست رفتهام ترسیده بود سعی در آرام کردن من داشت و متقاعدم میکرد که این یک اتفاق طبیعی و قابل درمان است. تا این که هر روز رنگ پوستم زردتر شد و من منزوی و عصبی شده بودم. به اصرار پسرم به بیمارستان رفتم. در بیمارستان فهمیدم که چرک و عفونت تمام بدنم را فرا گرفته و به دلیل تجویز داروهای اشتباه توسط همان پزشک به دیابت هم مبتلا شده بودم. در بیمارستان بستری شدم و تا امروز در طی این 10 سال 15 مرتبه زیر تیغ جراحان رفتهام تا کمی از زیبایی گذشتهام به چهرهام برگردد. خانم نفر در تمام مدتی که از این اتفاق تلخ صحبت میکرد اشک در چشمانش حلقه زده بود.

پرورش اندام به قیمت از دست دادن زندگی

به گزارش جام‌جم سیما، بعد از شنیدن سرگذشت خانم نفر، خانم حمیدی از پسر جوانش حامد گفت که در سن 27 سالگی بر اثر سکته قلبی جان باخت. فعالیت اصلی حامد به همراه برادر دو قلویش حمید ورزش و بدنسازی بود. حامد بیتوجه به تذکرات خانواده و اطرافیانش از داروهای هورمونی پرورش اندام استفاده میکرد و مصرف همین داروها باعث فشار آوردن به قلب وی و در نهایت سکته قلبی و مرگ شد. در این روزها که دغدغه خانوادهها دور بودن فرزندانشان از اعتیاد به انواع مواد مخدر است، جوانی بر اثر ورزش کردن در باشگاهی غیر معتبر و عمل کردن بر اساس برنامهای غیرعلمی جان خود را از دست میدهد.

تجربههای متفاوت میهمانان حاشیهای ماه عسل

در حاشیه ماه عسل 7 نفر حضور داشتند که هر کدام شرایطی مشابه و یا متفاوت را تجربه کرده بودند. مرد جوانی که به دلیل انجام جراحی زیبایی بینی توسط پزشک قلابی که در واقع فقط یک تکنسین بود، زیبایی چهرهاش را از دست داده بود در یک قاب در کنار جوان دیگری نشسته بود که با انجام عمل جراحی بینی، تحت نظر متخصص، مشکل پولیپ و تنفسش را برطرف کرده بود. خانم جوانی که از انجام بوتاکس تحت نظر فوق تخصص کاملا راضی بود و دختر جوانی که بدون هیچ نقصی در چهرهاش صرفا به دلیل تب همه گیرِ عمل زیبایی، قصد جراحی بینی داشت و با شنیدن سرگذشت خانم نفر در تصمیمش مردد شد. مجید مقامدار پرورش اندام و مربی باشگاه بدنسازی به همراه یکی از شاگردانش، که پرورش اندام را به صورت اصولی و از طریق تغذیه صحیح توصیه میکرد، و مهدی جوان 39 سالهای که دلش برای روزهای مهربانی مادرش و همان چهره قدیمی ولی واقعی تنگ شده بود از دیگر مهمانان دیشب احسان علیخانی بودند.

احسان علیخانی از تجربه تلخ خود میگوید

در خلال روایت سرگذشت میهمانان دیشب احسان علیخانی بار دیگر از تجربه تلخ خودش گفت. از هفت سال پیش و روزهایی که ماه عسل را اجرا نمیکرد و در ایام ماه رمضان آن سال تصمیم به عضویت در یکی از همین باشگاههای بدنسازی میگیرد. عضویت در باشگاهی غیر معتبر و انجام تمرینات غیر اصولی که پیامدهای ناگواری برای وی به همراه داشت. علیخانی گفت که سه مهره کمر من به راحتی با انجام یک تمرین و حرکت اشتباه بیرون زد و دچار آسیب دیدگی شدم.

علیخانی همچنین از تزریق هورمونهای حیوانی نظیر هورمون گوریل در باشگاههای غیر معتبر گفت و درستی یا نادرستی این اتفاق را از مجید جویا شد. اما مجید این پدیده را کاملا رد کرد و معتقد بود تزریق هورمونهای حیوانی مربوط به دامپزشکی و مختص حیوانات است و تزریق این هورمونها به انسان اشتباهی محض است و پیامدهای ناگواری به همراه دارد.

مهران رجبی در فینال ماه عسل

به گزارش جام‌جم سیما، در پایان ماه عسل مهران رجبی بازیگر نام آشنای سینما و تلویزیون به جمع میهمانان پیوست و با شوخیهای همیشگیاش از انگیزه نداشتن برای جراحی زیبایی گفت. رجبی معتقد است که همگان او را با همین چهره میشناسند و هر گونه تغییری در چهرهاش ممکن است به جایگاه او در حرفه و پیشهاش خللی وارد کند. رجبی معتقد است که یک بازیگر نباید هیچ گونه تغییری در چهرهاش ایجاد کند و نکته جالب، این باور اوست که حتی اگر بازیگر هم نبود باز هم چهرهاش را به تیغ جراحان نمیسپرد. باور و یقین مهران رجبی را درباره راضی بودن نسبت به خواست خداوند میتوان از همان بیت شعری که خطاب به خانم نفر خواند به خوبی درک کرد: رضا به داده بده... از جبین گره بگشا... همین بیت پر از درس و معنا و مفهوم است. چند دقیقه پایانی ماه عسل دیشب هم با شوخیهای علیخانی و مهران رجبی سپری شد و فضای ماه عسل را تغییر داد.

دفاع تمام قد علیخانی از پزشکان متخصص ایرانی

تمام مسئله و نکته مهمی که احسان علیخانی از آغاز بر آن تأکید داشت توجه به این امر بود که ما در ایران از وجود پزشکان حاذق و توانا و عالمی بهرهمندیم که سالها در این عرصه دانش اندوختهاند و تجربه کردهاند و قابل اعتمادند. و در برنامههای آینده از حضور یکی از همین پزشکان متعهد و مسئول در ماه عسل بهره خواهیم برد. جراحی زیبایی این روزها در دنیا به یکی از مهمترین صنعتها تبدیل شده و از سراسر دنیا برای انجام عمل زیبایی به ایران میآیند. اما آنچه که دغدغه ماه عسل و همه متخصصین حاذق است مراجعه به بیمارستانهای معتبر و مطب پزشکان صاحب نظر و حاذق در این امر است. انجام عملهای زیبایی نظیر تزریق بوتاکس در آرایشگاهها و مراجعه بدون مطالعه و تحقیق به افراد غیر متخصص میتواند پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد. همچنین نکته مهم دیگر مراقبت از خود در برابر بیماری خود زشت انگاری است که بسیاری از افراد جامعه به آن مبتلا شدهاند.

احسان علیخانی در پاسخ به ادعای یکی از مهمانانش مبنی بر این که کسی از پزشکان دفاع نمیکند، اعلام کرد که به هیچ وجه این طور نیست. ما مدافع توان، مهارت و دانش پزشکان متخصص و کاربلد ایرانی هستیم. اما باید یادمان باشد که زیبایی خود را به راحتی به تیغ جراحان و پزشکان قلابی و غیر معتبر نظیر سهراب کاشف در سریال در حاشیه مهران مدیری نسپاریم. برای انجام چنین عملهایی آن هم در صورت ضرورت و نیاز، تحقیق کنیم و به پزشکان معتبر مراجعه کنیم.

کلام پایانی

احسان علیخانی به هنگام خروج از آسمان ماه عسل منظورش را در یک جمله و آرزو بیان کرد: امیدورام طوری نباشیم که ما رو با کت و شلوار تنمون، ماشینمون، بینی سربالامون بشناسند، ای کاش یه چیزی برای عرضه داشته باشیم. و ما رو به خاطر یک فضیلت، ویژگی، صفت و خصوصیت عمیق انسانی دوست داشته باشند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
حمیدرضا
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲
خودش قبول داره كه این حرفش الكی بود
۰
۰

یادداشت

بیشتر
شورای شهر و مدیریت بحران

شورای شهر و مدیریت بحران

شورای شهر تهران به پایان دوره ای دیگر از فعالیت خود نزدیک می‌شود. ارزیابی فعالیت های شورای شهر در زمینه مدیریت بحران برای جمع بندی این دوره و همچنین دستیابی به چشم اندازی روشن برای دوره بعدی شورا، مهم و حیاتی است.

نامزدها برنامه‌محور باشند

نامزدها برنامه‌محور باشند

مردم ایران برای حضوری حماسی در انتخابات ریاست‌ جمهوری 1400 کار بزرگی در پیش دارند و انتظار می‌رود این ملتی که همواره حماسه‌آفرین و تاریخ‌ساز بودند، از این امتحان بزرگ سربلند و پیروز بیرون بیایند.

موج‌های کرونا ادامه دارد

موج‌های کرونا ادامه دارد

اخیرا وزیر بهداشت و درمان در سخنان خود عنوان کرد که موج چهارم ویروس کرونا در کشور کنترل شده و کشور در حال عبور از این موج است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر