خاطرم هست زمانی که بچه بودم پدرم هر شب جمعه برنامه درسهای از قرآن آقای قرائتی را نگاه می کرد و مارا هم توصیه میکرد که نگاه کنیم اکنون هم عادت شده و واقعا که سخنان شان دلنشین و زیباست و قابل فهم ودرک برای تمام اقشار جامعه خداوند عمر طولانی وبا عزت برای استاد عنایت فرماید
کد خبر: ۵۷۹۲۵۵

خاطرم هست زمانی که بچه بودم پدرم هر شب جمعه برنامه درسهای از قرآن آقای قرائتی را نگاه می کرد و مارا هم توصیه میکرد که نگاه کنیم اکنون هم عادت شده و واقعا که سخنان شان دلنشین و زیباست و قابل فهم ودرک برای تمام اقشار جامعه خداوند عمر طولانی وبا عزت برای استاد عنایت فرماید
 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها