جام جم انلاین : وزیر کار عربستان سعود0 اعلام کرد ه که واردات کارگران خارجی به این کشور کاهش می یابد.
کد خبر: ۴۰۲۷۵

به گزارش خبرگزار0 دولتی عربستان "سپا" غاز0 القصیبی گفت: تمامی دفاتر ویژه کاریابی ملزم شده اند تا به موسسات و کارگاهها0 با کمتر از ده کارگر مجوز ورود کارگر خارجی ندهند.
به گفته القصیبی این تصمیم به دستور پادشاه عربستان با هدف ایجاد فرصتها0 شغلی بیشتر برا0 جوانان سعود0 ، جایگزین کردن نیرو0 کار داخلی به جا0 کارگران خارجی و کنترل بازار کار اتخاذ شده است.
و0 گفت : نیرو0 کار داخلی عربستان به دلیل وجود تعداد بی شمار کارگران خارجی امکان دستیابی به شغل مناسب را ندارد.
وزیر کار عربستان سعود0 چند روز پیش با هشدار نسبت به افزایش بیکار0 در این کشور گفت : بیکار0 در این کشور طی سالها0 اخیر با چهار درصد رشد به درصد رسیده است.
و0 افزود : از جمله اقدامها0 مهم و0 در دوران تصد0 وزارت کار کاهش ده تا بیست درصد0 ورود کارگران خارجی خواهد بود.
دولت عربستان وجود کارگران خارجی در این کشور را یکی از عوامل مهم بیکار0 در کشور ارزیابی کرد و تصمیم دارد در چارچوب یک طرح برنامه ریز0 شده جوانان جویا0 کار این کشور را طی پنج سال آینده جایگزین بخشی از کارگران خارجی نماید.
براساس آخرین آمار0 که دولت عربستان اوایل بهمن ماه اعلام کرد در زمان حاضر بیش از پنج میلیون کارگر خارجی در این کشور مشغول به کار هستند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها