وزیر ارتباطات با اشاره به نقش و اهمیت فناوری اطلاعات در ارتقای بهره‌وری گفت: استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و هوشمندسازی می‌تواند به ارتقای بهره‌وری بخش‌های گوناگون بینجامد. براساس برنامه ششم توسعه، رشد کلی عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به 5.6 درصد می‌رسید که براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته تاکنون این شاخص به میزان 13.3درصد محقق شده که دوبرابر میزان تعیین‌شده بوده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۳۰۷

وزیر ارتباطات با برشمردن اهمیت استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی همچون اینترنت اشیا در بخش‌های گوناگون کشور، خواستار درنظرگرفتن شاخصی برای تعیین میزان هوشمندسازی حوزه‌های مختلف چون اقتصاد، کشاورزی و آموزش در برنامه هفتم توسعه شد و توضیح داد: این روزها بهترین فرصت است تا در برنامه هفتم توسعه برای توسعه ICT در بخش‌های مرتبط با دستگاه‌های اجرایی برای هوشمندسازی شاخصی در نظر گرفته شود، چراکه  ICTمی‌تواند پیشران توسعه و ارتقای بهره‌وری در حوزه‌های مختلف باشد که به نظرم باید برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شود. زارع‌پور با اشاره به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در درآمد سرانه کشور از 6.4 به 7.2درصد، گفت: این میزان تا سال1404 باید به 10درصد برسد که به نظرم در افق 10ساله می‌توان آن را با برنامه‌ریزی به 30درصد هم رساند.
وی با ارائه پیشنهادی به نقش جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شناسایی فناوری‌های نوین اشاره کرد و افزود: فناوری‌های جدید می‌تواند باعث تحول بقیه بخش‌ها شود بنابراین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند فناوری‌های نوین را به سرفصل و دوره برای مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف تبدیل و رویداد آن‌را نیز برگزار کند به‌طوری‌که تا سال آینده حداقل 10دوره برای مدیران و کارکنان بخش‌های مختلف برگزار شود.

منبع: ضمیمه کلیک روزنامه جام‌جم

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها