اگر قصد خرید تلویزیون دارید، جدولی از قیمت تلویزیون‌های موجود در بازار ایران را برایتان آماده کرده‌ایم تا حدود قیمت دستتان بیاید. برای اطلاع از این قیمت‌ها ادامه مطلب را بخوانید.
کد خبر: ۶۰۸۳۵۰

در این فهرست، نام و مدل تلویزیون همراه با قیمت آن به به تومان ذکر شده است. همچنین باید بدانید قیمتها مربوط به ۲۹ مهر (صبح امروز) است:

X. Vision LED LE-۲۹D۲۰     ۸۹۵، ۰۰۰
Sony LED EX۳۳۰ ۳۲     ۱، ۰۵۰، ۰۰۰
LG LCD ۳۲CS۴۶۰۰     ۱، ۱۳۰، ۰۰۰
LG LED LN۵۴۰ ۳۲     ۱، ۱۵۰، ۰۰۰
LG LCD ۳۲CS۴۸۰۰     ۱، ۱۵۵، ۰۰۰
X. Vision LE-۳۲KD۳۰     ۱، ۲۲۰، ۰۰۰
LG LED ۳۲LN۵۷۰۰B     ۱، ۴۵۵، ۰۰۰
LG Plasma ۴۲PA۴۵۰۰۰     ۱، ۶۸۸، ۰۰۰
Samsung Plasma PS۴۳E۴۸۵۰     ۱، ۷۲۰، ۰۰۰
Samsung Plasma PS۴۳F۴۸۵۰     ۱، ۷۴۰، ۰۰۰
LG LED LN۵۱۰۰ ۴۲     ۱، ۸۰۰، ۰۰۰
Samsung Plasma PS۴۳E۴۹۵۰     ۱، ۸۸۰، ۰۰۰
Sony LED R۴۷۰ ۴۰     ۱، ۸۹۰، ۰۰۰
Samsung Plasma PS۴۳F۴۹۵۰     ۲، ۰۳۰، ۰۰۰
LG LED LN۵۴۲۰ ۴۲     ۲، ۰۹۰، ۰۰۰
LG LED LN۵۴۰ ۴۲     ۲، ۱۰۰، ۰۰۰
LG LCD ۴۲CS۴۶۰۰     ۲، ۱۸۵، ۰۰۰
LG LED LS۴۶۰۰ ۴۲     ۲، ۱۹۰، ۰۰۰
LG LED LN۵۷۵ ۴۲     ۲، ۲۰۰، ۰۰۰
LG ۳D LA۶۱۳۰ ۴۲     ۲، ۳۶۰، ۰۰۰
Samsung ۳D EH۶۰۳۰ ۴۶     ۲، ۴۶۰، ۰۰۰
Sony LED R۴۷۰ ۴۶     ۲، ۵۸۰، ۰۰۰
LG ۳D LA۶۶۰۰ ۴۲     ۲، ۷۸۰، ۰۰۰
Samsung Plasma PS۵۱E۴۹۵۰     ۲، ۸۹۵، ۰۰۰
Samsung ۵۱F۴۹۵۰     ۲، ۹۹۰، ۰۰۰
LG LED ۴۲-LM۶۶۱۰۰     ۳، ۱۵۲، ۰۰۰
LG LED LN۵۴۰ ۵۰     ۳، ۳۸۰، ۰۰۰
X. Vision LED LE-۴۷K۳D۱۰۰     ۳، ۳۹۰، ۰۰۰
SHARP LED LC-۴۰LE۸۳۰۰X     ۳، ۵۳۵، ۰۰۰
LG LED ۴۷-LM۶۲۰۰۰     ۳، ۵۷۱، ۰۰۰
Panasonic Plasma Viera TH-P۴۲ST۳۰     ۳، ۵۸۰، ۰۰۰
LG ۳D LA۶۶۰۰ ۴۷     ۳، ۶۴۰، ۰۰۰
Panasonic Plasma Viera TX-P۴۲VT۳۰     ۳، ۷۶۰، ۰۰۰
>> ویوان نیوز

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها