بخوانید و ببینید

شبکه یک

روابط عمومی: 2 ـ 22013901
کد خبر: ۴۵۰۰۵۶

10‌‌/‌‌7 صبح بخیر ایران

00‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌9 خبر

20‌‌/‌‌‌‌‌9 حرف حساب

50‌/‌9 مجموعه داستانی «پاتوق»

30/‌‌‌‌‌10 سیمای خانواده

50/‌‌11 آفتاب شرقی

50/‌‌12 سیمای خانواده

40/13 موج

00‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌14 اخبار نیمروزی

40/14 مسیر بیداری

30/‌15 مجموعه داستانی «تا ثریا» (تکرار)

00/16 عطر افشانی

20/16 مجموعه داستانی «کلانتر» (تکرار)

07/17 زیارت وارث

40/17 سیمای آبادی

55/17 کتاب دا

10/18 با شما

00‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌19 اخبار

40/‌‌19 شعله آبی

50/19 فرماندهان

ویژه شهید تهرانی مقدم

20/20 مستند

ایران

50/20 آب پاک

00‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌21 اخبار

50/21 سایه روشن

15‌/‌‌‌‌‌‌22 مجموعه داستانی «تا ثریا»

10‌‌‌‌‌‌/‌‌‌‌‌‌23 پارک ملت

10/1 مجموعه داستانی «کلانتر»

10/2مستند

جنوبگان

30/2 فیلم کوتاه

20/3 معلم مهر

40/3 اشاره

00/4 با مومنان

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها