jamejamonline
استان ها عمومی کد خبر: ۲۲۸۴۶۷   ۲۱ دی ۱۳۸۷  |  ۲۰:۱۶

ورود برنج غیربومی و واردات وانباشته شدن برنج درانبارهای شالی کوبی های مازندران سبب شد تا قیمت برنج درهر کیلو شش تا هشت هزار ریال کاهش یابد.

به گزارش ایرنا، عرضه وتقاضای برنج درشالیکوبی های مازندران همچنان دچاررکود است واین درحالی است که انبارها مملوازبرنج سفید آماده فروش می باشد‏.‏

بنابراین گزارش به رغم اینکه کشاورزان همچنان شالی را برای تبدیل به برنج با هدف فروش روانه بازارمی کنند وحتی قیمت نیزبه شدت افت پیداکرده است اما تقاضای خرید وجود ندارد‏.‏

اکنون قیمت برنج طارم درجه یک درشالیکوبی ها که مشتری نیز ندارد از‏24 ‏تا‏25‏هزارریال درهرکیلوگرم به ‏18 ‏تا ‏19 ‏هزارریال کاهش یافته است ‏.‏

"احمدقربانی " از شالیکوبی داران بابل و آگاه به بازاربرنج مازندران به خبرنگارایرنا گفت‏: ‏اکنون بیشتر واحدهای شالیکوبی استان خاموش است ولی برنج سفید آماده عرضه و فروش نیزبه اندازه کافی موجود می باشد‏.‏

وی با تایید کاهش قیمت برنج طارم گفت‏: ‏البته برخی از کشاورزان که نیازبه نقدینگی دارند محصول خودشان را تا ‏18 ‏هزارریال نیز به فروش می رسانند‏.‏

وی با تاکید براین نکته که تاجرنیزسفارش ازاستانها ندارد و با توجه به کاهش قیمت همچنان بازارخرید وفروش راکد است ، گفت ‏: ‏واردات وتوزیع برنج خارجی دلیل اصلی رکود بازاربرنج درمازندران است ‏.‏

وی با بیان اینکه اکنون فقط روزانه بخش اندکی ازبرنج موجود استان معامله می شود، گفت : ‏به طورمعمول این روزها زمان پرداخت وام سلف کشاورزان به بانک ها است و آنانی که نیازبه نقدینگی دارند به ناچاراقدام به فروش با قیمت پایین می کنند‏.‏

رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران نیزبا تایید کاهش قیمت برنج گفت‏: ‏قیمت فعلی انتظارات عرضه کنندگان که شالیکاران می باشند برآورده نمی کند‏.‏

"عنایت الله تورنگ "گفت ‏:‏به دلیل کاهش قیمت کالاها دربازارهای جهانی ، قیمت برنج نیزدرخارج ازمرزهای کشور نیزکاهش یافته است که با این کاهش ، قیمت های داخلی نیزتحت تاثیرقرارگرفته است ‏.‏

وی تصریح کرد‏:‏به طوریقین باتوجه به هزینه هایی که برای تولید شالی صورت گرفته است قیمت فعلی انتظارات عرضه کنندگان برنج رابرآورده نمی کند‏.‏

رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران ادامه داد‏ : ‏به نظرمی رسد بهترین راه جلوگیری ازضرو زیان کشاورزان ممانعت از واردات بی رویه برنج خارجی وتجدید نظردروضع تعرفه واردات برنج است ‏.‏

تورنگ ازعدم اختصاص تسهیلات ازمحل بنگاه اقتصادی زودبازده به بخش کشاورزی انتقاد کرد وگفت ‏:‏براساس قانون ‏25 ‏درصد ازاعتبارات بانکها ازمحل بنگاه های زودبازده باید به بخش کشاورزی اختصاص بیابد که این اقدام صورت نمی گیرد‏.‏

وی به خسارت های بخش کشاورزی ناشی ازسرما ویخبندان پارسال وطوفان سال جاری به مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: ‏600 ‏میلیارد ریال تسهیلات طی سه سال اخیرازمحل بنگاه اقتصادی زودبازده به طرح های کشاورزی پرداخت نشده است ‏.‏

به گزارش خبرنگارایرنا دراین راستا هفته پیش استانداران استانهای شمالی کشورشامل گلستان ، گیلان ومازندران درنامه ای به رییس جمهوری اسلامی ایران خواستارعدم صدورمجوز واردات برنج ومرکبات ، ارائه تسهیلات برای ذخیره سازی مرکبات وصدورآن ودرنظرگرفتن مواردی برای بهبود بازارچای داخلی شدند‏.‏

بنابراین گزارش دراین نامه باتوجه به اینکه بخش عمده ای ازمصرف مردم کشوردرزمینه برنج ومرکبات درشمال کشورتولید می شود و کشاورزان تلاشگرشمالی درعرصه تولیددرطول یک سال گذشته دچارخساراتی ناشی ازسرمازدگی و خشکسالی و طوفان شده اند، خواستارتوجه ویژه وزارت بازرگانی جهادکشاورزی به مسایل مختلف درارتباط باتولیدات کشاورزی شده اند‏.‏

ازجمله مواردمورد درخواست استانداران عدم صدورمجوزواردات برنج ومرکبات ونیزارائه تسهیلات برای خرید و ذخیره مرکبات ،سیب وکیوی اعلام شده است ‏.‏

دراین نامه همچنین تقاضاشده است که مشوق های لازم برای صادرات مرکبات وبه خصوص کیوی فراهم آید و چای تولیدی سال ‏1387 ‏باتوجه به مصوبه اخیردولت نهم درسبدکالاهای مصرفی قرارگیرد‏. ‏

مازندران دارای ‏240 ‏هزارهکتاراراضی شالیزاری است که سالانه باتولید افزون بریک میلیون و‏350‏هزارتن شلتوک ‏44 ‏درصدبرنج کشورراتامین می کند‏.‏

همچنین مازندران دارای حدودیک هزارو‏100‏واحدشالیکوبی است.‏

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
رحلت عالم بلاد

رحلت عالم بلاد

دهه ۶۰ بود. واکسن فلج اطفال درست اثر نکرد. پاشنه‌های نوجوان روستایی به سختی به زمین می‌رسید.