در گفت‌وگو با یک کارشناس فضای مجازی بررسی شد

الزامات جهاد تبیین در عصر فضای مجازی چیست؟

کد خبر: ۱۳۹۵۳۱۴
نویسنده علی بخشی‌زاده - معاون صدای رسانه‌ملی

همگان بر این واقفیم که امروزه در یک جنگ تمام عیار ترکیبی با دشمن قرار داریم و بخش اساسی آن نیز مبتنی بر ابزار رسانه و پیام است. معرکه‌ای که با سویه‌های مختلف از نبردهای افکار پایه چون جنگ نرم، جنگ شناختی و جنگ روانی امتزاج یافته و هدف اساسی نیز تاثیرگذاری بر افکار عمومی ملت ایران، خاصه نسل جوان و نوپا برای تغییر در محاسبه، شکست اراده و در نهایت گسل‌سازی بین ملت و نظام اسلامی است. از همین رهگذر درک موقعیت، تدوین راهبرد و اقدام عملیاتی برای دفع تهدید و مهم‌تر از آن، کنشگری تمدن‌سازانه و انقلابی، امری اساسی و غایی برای جریان رسانه‌ای انقلاب اسلامی است.

در این فرآیند، سپهر رسانه‌ای کشور خاکریز اصلی میدان‌داری انقلاب اسلامی از داخلی تا نظام منطقه‌ای است که خود موجد روشنگری، تبیین حقایق و استحکام امور است. از آنجا که انقلاب اسلامی حقیقتی پویا، جانبخش و تحول‌خواه است، اهمیت رسانه به‌عنوان ابزار رساندن پیام به اذهان، بسیار حیاتی است، چراکه از یک سو جمهوری اسلامی برای پیام خود از رسانه به‌عنوان ابزار کنشگری در ترویج فرهنگ انقلابی و رساندن پیامش به مخاطبان توجه دارد و از سوی دیگر نیز دشمن مهم‌ترین ابزار خود را در جنگ ترکیبی بر محمل رسانه‌های معاند استوار کرده است. به عبارتی بهتر، جنگ نرم و شناختی رسانه‌های معاند لبه خاکریز هجومی دشمن را تشکیل می‌دهند و از طرفی جهاد تبیین، راهبرد اصلی در ارائه واقعیت‌ها، کنشگری پیشگیرانه و خنثی سازی رویکردهای دشمن کارایی می‌یابد. در این موقعیت، انقلاب اسلامی هم برای کنشگری و پیشروی در جهت اهداف خود، نیازمند تبیین در بستر رسانه است و هم برای مقابله سلبی با جنگ‌های نرم و شناختی به این مهم نیاز دارد.
طبعا در بستر این فرآیند، اهمیت رسانه‌ملی عیان‌تر می‌شود؛ چراکه این مجموعه طی دهه‌های گذشته توانسته است در برابر صدها شبکه معاند و به هم پیوسته دشمن ایستادگی کرده و در سایه روشنگری، مقاومت و اقناع افکار عمومی، ملت ایران را در ورود به گام دوم همراهی کند. در این فرآیند و در بستر جنگ ترکیبی و تحمیلی دشمن، رسانه‌ملی ازجمله معاونت صدا، پیشتاز‌ترین اصحاب جبهه جهاد تبیین انقلاب اسلامی در مقابله با پیشروی جنگاوران شناختی و نرم دشمن محسوب می‌شوند. از جمله این سنگرها، رادیو انقلاب است که در چند سال اخیر به صورتی متمرکز می‌کوشد در قاب جهاد تبیین، بین آرمان‌های انقلاب و مخاطبان خود از جمله نسل‌های جوان و نوپا ارتباط برقرار کند. کوششی کنشگرانه که تلاش می‌کند با تبیین حقایق و واقعیت‌های موجود، پیش از آن‌که جریان رسانه‌ای معاند بر موضوعی متمرکز بشود، پیشدستانه، مانع رفتار کنشگرانه آنها نزد مخاطبان خود شود. ازهمین رو تقویت دانایی، معرفت و شناخت جامعه مخاطب، خاصه نسل جوان و نوپای کشور درباره انقلاب اسلامی و پاسخگویی به پرسش‌های آنان، وظیفه‌ای مهم در عرصه رسانه است که رادیو انقلاب بر آن اهتمام دارد. در این روند، تلاش آن است تا انقلاب اسلامی از رخداد آن تا زمان کنونی، جایگاه قدرتمند آن در منطقه پیرامون و ایفای نقش در نظم نوین بین‌الملل، قدرت آفرینی آن برای ملت ایران و برهم زدن نقشه جهان‌آرایی آرمانی صهیونیسم و استکبار و ده‌ها مؤلفه دیگر برای جامعه مخاطب، بازنمایی رسانه‌ای شود.
طبعا روبه‌روی این کنشگری، آوردگاه جنگ رسانه‌ای دشمن قرار گرفته است که مبتنی بر تشکیک، شبهه‌آفرینی، دروغ پردازی، سیاه‌نمایی و بن‌بست انگاری از گذشته و حال، تلاش می‌کند افکار‌عمومی ملت ایران را مورد هجوم قرار دهد. در این عرصه، راهبرد مؤثر، جهاد تبیین در بستر همین ابزار رسانه است. جهاد تبیین هم موجد روشنگری و تشریح حقایق انقلاب اسلامی، اهداف و آرمان‌های آن است و هم موجب شفاف شدن واقعیات و پرده دری از تحریف سازی دشمن می‌شود. لذا در این روند پرشتاب و غبار آلود، رسانه رادیو و به‌صورتی خاص‌تر، رادیو انقلاب یک قرارگاه مهم رسانه‌ای در این نبرد همیشگی و مداوم محسوب می‌شود که باید سال‌به‌سال تقویت و مورد حمایت قرار بگیرد.

 

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها