جدول زمانی پخش برنامه‌ های درسی دانش‌ آموزان ابتدایی و متوسطه فردا - دوشنبه ۲۱ مهرماه ۹۹ - از طریق شبکه‌ های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۹۷۰۱

به گزارش جام جم آنلاین از وزارت آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌ های آموزش، چهار و قرآن در روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۳۹۹ پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠
طراحی ۱ - رشته گرافیک - پایه ۱۰- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩
آموزش نرم افزار اتوکد جلسه ۴ - مشترک رشته ها - تمامی پایه ها

ساعت ۹تا۹:۳۰
نازک دوزی (برش اولیه دامن) -پایه ۱۰ - شاخه فنی وحرفه ای


ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵
حقوق و دستمزد - پایه ۱۱- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵ تا۲۱:۵۰
تاریخ هنر ایران - رشته گرافیک - پایه۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۱۰ بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی- معرفی عدد های علامت دار (فصل۲) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠
ریاضی- حل نمونه سوال از فصل ۱و۲ پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶
ریاضی - مجموعه ها و احتمال پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :
آموزش مجازی- الگو های طراحی اموزش مجازی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی و زبان قرآنی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی و زبان قرآنی دو - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی و زبان قرآنی ۳ - پایه ۱۲-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک


ساعت ٢٠تا٢۰:٢۵ ریاضی -ترکیب توابع - پایه۱۲ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠ فیزیک - سرعت لحظه ای - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

دوشنبه۲۱ مهر شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۸ درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی.
ساعت۸:۳۰درس منطق پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۰:۴۵درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها.
ساعت۱۱:۴۵درس سلامت وبهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.
ساعت۱۲:۱۵درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.
ساعت۱۳:۱۵درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

دوشنبه ۲۱مهر شبکه قرآن و معارف اسلامی

......صبح ...‌
ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه سوم ابتدایی
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه دوم ابتدایی.
............عصر ...‌.......
ساعت۱۵درس دین وزندگی۱ پایه۱۰رشته ریاضی و تجربی.
ساعت۱۵:۳۰درس تاریخ اسلام۱و۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت۱۶درس تحلیل فرهنگی پایه ۱۱رشته علوم ومعارف.
ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قران۸متوسطه دوره اول.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها