شبکه های مجازی از زمانی که وارد زندگی انسان ها شدن در کنار فوایدی که داشتند، آسیب های زیادی نیز به زندگی آدم ها وارد کردند. که درناکترین آن ها تنهایی و انزوا بود.
کد خبر: ۱۲۷۰۷۸۱

تأثیر شبکه های مجازی در خانواده ها 

شبکه های انفرادی
شبکه های اجتماعی یا شبکه های انفرادی ؟!
مساله اینست …

شبکه های انفرادی

ارتباطات مجازی و روابط در دنیای رسانه ها

ارتباطات مجازی و روابط در دنیای رسانه ها کم کم جای دوستی های واقعی و ارتباطات خانوادگی را گرفتند.
و بسیاری از جوان ها را تا حدی به خود مشغول ساختند که از بیرون به سالمندانی میمانند در کنج خانه ی سالمندان ،
که تنها منتظر پیامی از افراد آشنای خود است.

انسان ها را که موجوداتی اجتماعی هستند با یک اجتماع مجازی و غیرحقیقی فریب میدهند،
و آن ها را از حقیقت جامعه دور میکنند.
جامعه گریزی و نداشتن علاقه به حضور در جمع ها و یکجانشینی و سرگرم شدن با اسباب اینترنتی به امری عادی تبدیل شده است.

شبکه های اجتماعی اگر به درستی استفاده نشوند بدون اینکه فرد متوجه شود کم کم در جای جای زندگی او نفوذ میکنند.
وقت و لبخند و احساسات او را از آن خود میکنند و از او تنها یک روح تنها و منزوی میسازند.

بنابراین پیش از استفاده از این امکانات یاد بگیریم سوادشان را بیاموزیم.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها