jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۷۰۵۵۵   ۲۳ مهر ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

گفت و گوی جام جم با الهام پاوه نژاد درباره حسابرسی کمک به زلزله زده ها

آن را که حساب پاک است...

همه می‌دانند برای سلبریتی‌هایی که از محبوبیتشان برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی استفاده کرده ‌بودند، احضاریه فرستاده شده و این افراد به دفتر پلیس آگاهی رفتند تا درباره نحوه هزینه ‌کردن کمک‌های مردمی پاسخگو باشند و اسناد و مدارک مربوطه را ارائه دهند. خیلی‌ها هم در جریان واکنش هنرمندان به دریافت احضاریه‌ها قرار گرفته و می‌دانند واکنش‌ها متفاوت بوده است. تعدادی از سلبریتی‌ها از دریافت احضاریه دلخور شده و آن را توهین به خودشان فرض کردند و عده‌ای دیگر در مقابل چنین احضاریه‌ای، فرافکنی کرده و قانون را به بی‌تفاوتی درباره کلاهبرداران واقعی متهم کردند و البته جمعی از همین چهره‌های سرشناس مانند الهام پاوه‌نژاد با نگاهی کاملا منطقی، احضاریه را پذیرفته و حتی پاسخگویی به قانون را لازم و ضروری دانسته‌اند. در همین زمینه نگاهی کرده‌ایم به واکنش هنرمندان به احضاریه‌هایی که دریافت کرده‌اند و نیز گفت‌وگویی داشته‌ایم با الهام پاوه‌نژاد که به این گزارش ضمیمه شده است.

خدایا چرا من؟!

یکی از چهرههای سرشناسی که در زمینه جمعآوری کمکهای مردمی اقدامات مهم و گستردهای داشت، دریافت احضاریه را نوعی بیمهری و بیاحترامی به خودش دانسته و معتقد است این احضاریه آخر و عاقبت یازده ماه تلاش شبانهروزی برای کمک به مردم زلزلهزده برای ساخت و ساز خانههای مردم کرمانشاه بوده است.

این چهره محبوب و سرشناس که همیشه افتخار آفریده و قلب مردم ایران را سرشار از غرور ملی کرده و بارها توانسته شادمانی و مهر بینظیر برای همه مردم به ارمغان آورد، حالا در یک واکنش عصبی و حتی کودکانه، نظارت و رسیدگی قانونی را موجب دلسردی و اختلال برشمرده است.

این چهره را که حتما درباره نامش حدس هایی زده اید، تاکید دارد که به خاطر وظیفه انسانی و اخلاقی از روز زلزله شروع به کمک رسانی کرده و بارها حسابش به بهانههای مختلف بسته شده و نیز شایعاتی دربارهاش منتشر شده که تمام توان او را صرف پاسخگویی کرده است. بعد از همه این ماجراها، دریافت احضاریه و حضور در مرکز پلیس آگاهی، برای این چهره سرشناس به قدری دشوار بوده که او اصلا متوجه نشده شاکی چه کسی است و چرا باید پاسخگو باشد و احتمالا به این نکته هم توجه نکرده که پاسخگویی به قانون و بررسی اسناد و مدارکش میتواند یک بار برای همیشه تکلیف شایعهسازان را روشن کند!

برو دزدها را بگیر!

برخی دیگر از چهرههای سرشناسی که احضاریه دادگاه را دریافت کردهاند، فرافکنی و جنجال را به واکنشهای درست و منطقی ترجیح داده و زبان به انتقاد گشودهاند که چرا قانون برای همه یکسان نیست؟ چرا عدهای اختلاس میکنند و صدایی از جایی بلند نمیشود و عدهای دیگر برای کارهای خوبشان و کمک به مردم باید سر از پلیس آگاهی در بیاورند!

برای این دسته از چهرههای سرشناس، نظارت خوب است ولی برای دیگران. از نگاه آنها چون با برخی از مفسدان اقتصادی و اختلاسگران در گذشته برخورد قانونی صورت نگرفته و احتمالا این روزها هم مفسدان اصلی در پستوی خانههای امن خود نشستهاند، احضار سلبریتیها برای پاسخگویی فقط تظاهر به عدالتگستری و دفاع از حقوق مردم است.

این چهره ها احتمالا به این نکته توجه نکردهاند که هر کسی میتواند قانونپذیری را وظیفه دیگران بداند و زیر بار نظارت نرود به این دلیل که برخی و عدهای قانونشکن در جامعه وجود داشتهاند. مهمتر اینکه این دسته از چهرههای سرشناس احتمالا به این نکته هم دقت نکردهاند که جزو افراد پیشرو و مرجع و مورد وثوق طرفدارانشان هستند و نوع برخورد و رفتارشان چه درست، چه غلط میتواند بار آموزشی داشته باشد و به بخشی از جامعه تسری پیدا کند.

الهام پاوهنژاد در گفتوگو با جامجم:

از دریافت احضاریه سپاسگزارم!

دریافت احضاریه او را ناراحت و آزرده نکرد و حتی خوشحال شد! الهام پاوهنژاد از معدود هنرمندانی است که برای کمک به مردم زلزلهزده شماره حساب یک خیریه را اعلام کرده نه شماره حساب شخصیاش را. همچنین او از معدود هنرمندانی است که همواره آماده پاسخگویی درباره میزان کمکهای دریافت شده و چگونگی هزینه کردن آن بوده است و همین چند ماه پیش به روزنامه جامجم گفته بود: مردم حق دارند بپرسند پولمان چه شد.

حالا او به پلیس آگاهی رفته و اسناد و مدارکش را به مدعیالعموم تحویل داده تا مورد بررسی قرار بگیرد و از پاسخگویی و احضار به دادگاه اصلا ناراحت نشده است؛ هر چند به شیوه ارائه احضاریه انتقاداتی دارد و خوشحال است که به پیشنهاد جواد رضویان توجه کرده و به جای ارائه شماره حساب شخصی، تلاش کرده کمکهای مردمی را از طریق یک خیریه جمعآوری کند؛ خیریهای که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیت میکند و حسابهایش قابل رسیدگی و بررسی است.

دریافت احضاریه اصلا شما را ناراحت نکرد؟ چطور از دریافتش خوشحال شدید؟!

قطعا من هم از دیدن برگه احضاریه اذیت شدم. سالهاست بدون حاشیه مشغول کارم و هیچ مسالهای نداشتهام. ناگهان دیدم به پلیس آگاهی احضار شدهام و از آن بدتر اینکه چون خانه خودم اجارهای است، احضاریه به خانه خواهرم رفته و باعث نگرانی او شده بود.

با این حال خوشحالم چون فکر میکنم اگر این کار با دقت و جدیت در تمام امور کشور اتفاق بیفتد، حتما در آینده شاهد این نخواهیم بود که کسی اختلاس کند و سر از سوپرمارکتهای کانادا در بیاورد یا دکلهای نفتی غیبشان بزند.

فکر میکنید چرا برخی دیگر از سلبریتیها از دریافت احضاریه ناراحت شدند؟

دوستان من از این رنجیدند که قبل از این ماجرا شایعات بسیاری درباره آنها وجود داشته و شیطنتها باعث شده که مدعیالعموم درخواست احضار ما را داشته باشد و به این شکل به پلیس آگاهی فراخوانده شویم ، در حالی که میشد این دعوت بهصورت محترمانهتری انجام شود. و حتی خیلی زودتر از اینها؛ یعنی زمانی که ما شروع کردیم به جمعکردن کمکهای مردمی، مراجع قانونی میتوانستند در کنار ما باشند و به درستی نظارت کنند نه اینکه منتظر شایعات بمانند و بعد از موجسواری برخی رسانهها و شایعهسازیهای بسیار، مدعیالعموم دست به کار شود و به این شکل ما را احضار کند.

در واقع معتقدید چون نظارت برای همه و در وقتش انجام نشده اسباب دلخوری را فراهم کرده است؟!

بله. همه باید پاسخگو باشند حتی نهادهای دولتی. مثلا باید به مردم بگویند که کمک خانم بازیگر کرهای به زلزلهزدگان کرمانشاه، چه زمانی، کجا و چگونه هزینه شده است. همه در برابر قانون باید مساوی باشند و آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.

به نظر میرسد حضور شما در پلیس آگاهی میتواند به شایعات پایان بدهد و کمی هم از این بابت برای شما آسودگی خیال به همراه داشته باشد.

بله. هر چند زمان زیادی گذشته و کلی شایعه در این مدت درست شده است اما همین حالا هم میتواند کمکی باشد برای پایان گرفتن شایعات و ایجاد اعتماد عمومی البته به این شرط که نتیجه تحقیقات و بررسیهای انجام شده به صورت رسمی و از رسانههای اصلی کشور به اطلاع مردم برسد. همانطور که رسانهها جریانی به نام اختلاس هنرمندان را پروراندند، لازم است که نتیجه بررسیها را به صورت رسمی اعلام کنند. این خواستهای بود که من در روز اول حضورم در پلیس آگاهی مطرح کردم و پیگیرش خواهم بود و البته بابت این بررسی قانونی و پیگیریها حتی سپاسگزار هستم و از شفافسازی کاملا استقبال میکنم.

رفتار پلیس با شما چطور بود؟

خوب بود ولی قبول کنید برای کسی مانند من که برای اولینبار به آگاهی میرفت سخت بود در اتاقی که پنجرههایش میله داشت و فضایش سنگین بود بنشینم و هیچ حس بدی نداشته باشم.

اگر خدای ناکرده بار دیگر اتفاقی در کشور رخ بدهد، با این اوصاف آیا باز هم برای کمک وارد میدان خواهید شد؟

بله. همیشه چنین بوده و باز هم خواهد بود. فقط نوع کمک من بستگی به این داشته که در کدام بخش از کشور، هموطنانم به کمک نیاز داشتهاند. مثلا بعد از زلزله ورزقان من در منطقه حاضر نشدم چون نه شناختی از جغرافیای آن داشتم و نه حتی زبان بومی مردم این منطقه را بلدم. با دوستان و همکارانم برنامه نمایشنامهخوانی برگزار کردیم و عوایدش را برای کمک فرستادیم اما در کرمانشاه وضعیت فرق میکرد من متعلق به این منطقه هستم و حضورم در آنجا دست و پا گیر نبود.

آذر مهاجر

ادبیات و هنر

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
نقطه طلایی

نقطه طلایی

یک) عکس را خیلی وقت است گذاشته‌ام. جایی که همیشه جلوی چشمم باشد. پشت عکس، بابا با خودکار آبی و خط شکسته نستعلیق نوشته: «باغ اکبرآقا- نوروز۱۳۶۵ - با محمدمهدی جان».

از دکتر نجیب تا دکتر غنی

از دکتر نجیب تا دکتر غنی

حملات و ترورهای مرگبار در سراسر افغانستان به امری روزمره بدل شده‌است. هر کسی هم می‌تواند هدف باشد.

رشته ‌کوه‌هایی به نام پدر

رشته ‌کوه‌هایی به نام پدر

از یک سنی به بعد، دیگر شخص و انسان نیستند. تبدیل می‌شوند به یک مفهوم. یک مکتب، یک تفکر. بعضی وقت‌ها با یک من عسل نمی‌شود خوردشان.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
یک عصر متفاوت

در مرحله نیمه‌نهایی عصرجدید چه اتفاقاتی افتاد؟ به همراه جزئیاتی از چگونگی برگزاری مرحله پایانی

یک عصر متفاوت

پیشخوان

بیشتر