jamejamonline
دانش عمومی کد خبر: ۱۵۴۹۳۴ ۱۳ آذر ۱۳۸۶  |  ۲۲:۴۰

پژوهشگران ژاپنی میگویند حافظه بچه شمپانزهها بسیار قویتر از انسانهای بالغ است.


به گزارش خبرگزاری فرانسه از توکیو، این تحقیق نشان میدهد بچه شمپانزهها میتوانند اعداد را فقط پس از یک بار نگاه اجمالی به آنها در صفحه رایانه، بهتر بخاطر آورند.
این محققان به سرپرستی پروفسور تتسورو ماتسوزاوا از موسسه تحقیقات پریمات در دانشگاه کیوتو میگوید انسانها این توانایی را برای بدست آوردن سایر مهارتها از دست دادهاند.
ماتسوزاوا میگوید ظرفیت مغز انسان محدود است. شاید انسان مهارتهای قدیمیتر را از دست داده تا مهارتهای جدیدی مانند زبان کسب کند.
وی میافزاید شاید همین پدیده در بچه شمپانزههایی که بزرگ میشوند واقعیت داشته باشد. ظرفیت حافظه شمپانزهها با بالا رفتن سن کمتر میشود.
بچه شمپانزهها از توانایی "تصویرپردازی روشن" یا قابلیت یادآوری یک تصویر دقیق و کامل از یک صحنه یا الگوی پیچیده برخوردارند.
این محققان سه جفت شمپانزه شامل سه مادر و فرزندانشان که در سال متولد شده بودند بررسی کردند و آنها با دانشجوی دانشگاه مقایسه نمودند.
به این شمپانزهها ترتیب اعداد تک رقمی هندی و عربی آموزش داده شد و سپس این اعداد در ترکیبات تصادفی برای آنها به نمایش درآمد تا توانایی حافظه آنها آزمایش شود.
محققان اعداد یک تا را در صفحه رایانه با فاصلههای زمانی متفاوت، ،/ ، /و /ثانیه نمایش دادند.
سپس جای اعداد مربعهای خالی قرار دادند و از شرکتکنندگان خواستند با لمس اعداد روی صفحه، ترتیب اولیه اعداد را نشان دهند.
بچه شمپانزهها حتی زمانی که سروصدای بلند مزاحمت ایجاد کرد، سریعتر و دقیقتر از دانشجویان عمل کردند.
انسانها از هر سه بچه شمپانزه کندتر بودند. در کل عملکرد این سه بچه شمپانزه بهتر از مادرانشان بود.
این مطالعه تازهترین مطالعهای است که هوش بالای شمپانزهها را که نزدیکترین خویشاوند انسان محسوب میشوند تایید میکند.
واشو شمپانزهای که میتوانست با لغت به زبان اشاره ارتباط برقرار کند و اولین حیوانی محسوب میشود که مرز زبانی با انسان را شکسته است در ماه اکتبر در سن سالگی در آمریکا درگذشت.
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل: