نتیجه معکوس سیاه نمایی

رویکرد برخی از جریان‌های سیاسی که به منظور تحریک اقشار خاکستری و کسانی که برای رای دادن تردید دارند اقدام به سیاه نمایی از فضای عمومی کشور می‌کنند و با هدف رای آوردن با رقیب هراسی در پی ایجاد قطبی سازی در عرصه انتخابات هستند ثاتیرات منفی روی فضای جامعه دارد.
رویکرد برخی از جریان‌های سیاسی که به منظور تحریک اقشار خاکستری و کسانی که برای رای دادن تردید دارند اقدام به سیاه نمایی از فضای عمومی کشور می‌کنند و با هدف رای آوردن با رقیب هراسی در پی ایجاد قطبی سازی در عرصه انتخابات هستند ثاتیرات منفی روی فضای جامعه دارد.
کد خبر: ۱۴۶۳۱۰۵
نویسنده قاسم روانبخش نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور

واقعیت آن است که سیاه نمایی همیشه نتیجه معکوس می‌دهد و موجب کاهش مشارکت می‌شود و اتخاذ چنین شیوه‌ای با آموزه‌های دینی هم سازگاری ندارد و برابر با توصیه‌های قرآنی، تشدید نزاع باعث آبروریزی دو طرف ماجرا می‌شود. 


 کسانی که این روز‌ها دست به تخریب می‌زنند و تلاش دارند تا با توهین، اتهام و افترا باعث پیروزی نامزد مورد نظرشان و از میدان بدرکردن نامزد رقیب شوند به هیچ وجه نباید تصور کنند که با چنین رویکردی باعث تنزل جایگاه رقبیب می‌شوند بلکه خسارت، ضرر و زیان چنین شیوه ای، اول به خودشان بر می‌گردد و در مجموع این رفتار باعث می‌شود که مردم نسبت به هر دو طرف سست عقیده شوند و در نهایت به ضرر نظام و انقلاب خواهد بود؛ بنابراین اتخاذ روش‌هایی برای تخریب و سیاه نمایی برای فعالیت‌های سیاسی هم خلاف شرع و هم خلاف عقل است.


دیگر آنکه در انتخابات پیش رو، مردم هم از منازعات خسته شدند و دلخوشی نسبت به دعوا‌های سیاسی ندارند و جامعه به این باور رسیده است کسانی که دست به تخریب و سیاه نمایی می‌زدند هدفی بجز جذب رای ندارند و آن‌ها خیرخواه و دلسوز مردم نیستند. 


 از این رو تکرار این سناریو‌ها برای مردم ملال آور است و اگر جریان‌های سیاسی واقعا تمایل دارند که مشارکت افزایش پیدا کند باید کاملا اخلاق مدارانه در انتخابات رفتار کنند و تنها در این صورت است که اقبال مردم نسبت به آن‌ها بیشتر خواهد شد.


به نظر می‌رسد که دلیل نیامدن برخی از افراد در پای صندوق‌های رای در انتخابات هشتم تیر ناشی از همین رفتار‌هایی تخریبی و سیاه نمایی‌هایی است که به اسم زدن رقیب صورت گرفته و معتقدم اگر هم نامزد‌ها و هم طرفداران و ستاد‌های انتخاباتی آن‌ها در عرصه رقابت براساس عقل، شرع و اخلاق رفتار کنند مردم هم به آن‌ها اقبال نشان خواهند داد و زمینه برای افزایش مشارکت مردم در عرصه انتخابات فراهم خواهد شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها