نقش مبلغین دینی برای فرهنگ‌سازی الگوی مصرف بسیار اثرگذار است
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان:

نقش مبلغین دینی برای فرهنگ‌سازی الگوی مصرف بسیار اثرگذار است

اربعین و آموزه‌های انسانی

همسو با اصول و ارزش‌های متعالی ومعنوی، مراسم و مناسبت‌های دینی باید بهره‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشند، چراکه اساس حرکت‌های بزرگان دینی علاوه بر هدایت پیروان در مسیرهای اخروی و معنوی، انتقال معیارهای تربیتی و عالی است.
کد خبر: ۱۴۲۰۹۷۹
نویسنده دکتر مجید ابهری - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

مثلا همین حرکت ارزشمند و جاویدان محرم و عاشورا همراه با برگزاری کلاس و مدرسه، باعث رشد وتکامل انسانی و انتقال معیار‌های سراسر معنوی است. ایثار و اخلاص در راه خدا، فداکاری در مسیر اتصال به حق و وصول به ارزش‌های معنوی، کسب معرفت فرهنگی برای رشد و ارتقای انسانی و احترام به فرامین رهبری و ائمه، آموزش اخلاص و تسویه روح از دنیا و وابستگی‌های دنیوی ازجمله هدف‌های اصلی قیام جاویدان عاشورا در طول تاریخ حیات انسانی است. «کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا» اصلی‌ترین درس این خیزش انسانی است. این جمله یعنی هرجا مظلومی دیده شد، کربلاست و فریادرسی به هر ندای « هل من ناصر...»‌ عاشوراست. فرهنگ عاشورا تداوم عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی‌و‌حق‌جویی است. انتقال این ارثیه مطهر به نسل‌ها و فصل‌های بعد، مستلزم تسلط به حوادث و رویدادهای گذشته و جاری است. در همین رخداد اربعین که چهلمین روز بعد از شهادت مظلومانه حسین(ع) ویاران مظلومش است،‌ رمز و رازی شگفت نهفته است. اصلا در برخی اعداد، رمز و رازی نهفته است که اصلی‌ترین آنها همین عدد۴۰ است و این رمز و رازها برای تحقق این آرمان و عقاید مشابه هستند.

که ای صوفی شراب آنگه شود صاف‌
که در شیشه برآرد اربعینی

و در ۴۰سالگی فرد به مرز بلوغ عقلی می‌رسد همچنان‌که رسول مکرم اسلام حضرت محمد(ص) در ۴۰سالگی به پیامبری برگزیده شدند. ودر عدد ۴۰ راز و رمزی شگفت‌انگیز نهفته است که هنوز هم برهمه ما پوشیده و نهان است و درباره انسان و حیات انسانی برگزاری اربعین یعنی ختم حیات فرد در آخر خط زندگی. همان‌گونه که گفته شد در میان تمام ادیان آسمانی فقط اسلام است که بر مدار ومحور جماعت و ارج نهادن به جماعت و اجتماع است و اجتماع اربعین هم یکی از نمادهای شگفت انگیزی است که برای زندگی بشر درس‌های عمیق دارد.  حضور میلیون‌ها نفر در حرکت حماسی راهپیمایی بزرگ اربعین یکی از با برکت‌ترین حرکت‌هایی است که آثار آن می‌تواند زندگی معنوی انسان را متحول کند.

newsQrCode

نیازمندی ها