احمد تیموری از زمره هنرمندان وفادار به سنت اصیل خوشنویسی است. او به سهم خود در همه سال‌های فعالیت هنریش کوشیده چنان که می‌سزد حق خوشنویسی را ادا کند و تا حد امکان دامان هنرش را از آلایشِ هرآن چه ناشایسته برای خوشنویسی، منزه و پاک بدارد.
کد خبر: ۱۲۴۰۸۵۲

تمرکز بر خوشنویسی با همه لواحق و لوازمش و پرهیز از لغزش ذوق به چاه و چاله رنگ، یکی از مهم ترین ویژگی‌های شخصیتِ آثارش اوست موضوعی که در دو دهه اخیر بسیاری از نورسیدگان و نام داران هنر خوشنویسی را چونان بیماری واگیر به خود مبتلا کرد و خوشنویس و خط اش را تا سطح هنر و هنرمندی اسیرِ پسند بازار عام تنزل داد.
نیک‌بختانه تیموری در همه این سال‌ها با ابرام بر اصالت زیبایی خط و توجه به اصول ترکیب و تناسب به پسند رایج مبتذل با همه اغواگری و بازار مکاره‌ای که داشت و دارد تن در نداد و هنر خوشنویسی را با قوت قلم و کشف تناسبات و ترکیبات و تامل بر شاکله مفردات و حرکات جزیی و کلی پاس داشت و یافته‌های ذوقی‌اش را با آن چه از مطالعه مستمر آثار خوشنویسان بزرگی چون میرعماد الحسنی، سید‌حسن میرخانی و عبدا... فُرادی دریافته بود درآمیخت و با کوشش و جوشش عاشقانه و مداوم به شأن و شوکت ویژه خود در خط نستعلیق رسید.
در آثار اخیر تیموری اعم از چلیپا و سیامشق و سطر و... ترکیب‌هایی را شاهدیم که بی‌کم و کاست و استوارند ترکیب‌هایی که مصداق واقعی عبارت سهل و ممتنع در هنر خوشنویسی به شمار می‌روند. چلیپا را در سنت خوشنویسی به درستی سنجه توانایی خوشنویس عنوان کرده اند در دوبیتی که به شکل مورب بر صفحه نوشته می‌شود خوشنویس فرصت دارد تا توانایی خود را در خلق اثری منسجم موزون و متعادل از نظر شاکله کلمات و هندسه حروف و ترکیب چهار مصراع با رعایت کلیه اصول زیبایی شناختی سنت خوشنویسی همچون تقارن، تناسب، توازن و دیگر عناصر پنهان که اثر هنری ممتاز به نوعی از آن بهره‌مند است به منصه ظهور برساند. توفیق این خوشنویس در نگارش چلیپاهایی به قلم درشت نشان از استحکام قلم و توانایی ویژه او در رعایت نسبت‌های مناسب میان صفحه و خط دارد. سیامشق‌های تیموری از حیث ترکیب‌بندی اهمیت ویژه‌ای دارند بداهه‌پردازی در ترکیب سیامشق‌ها نشانی است از توانایی ذهنی هنرمند در سنجش ریتم، وزن و اندازه کلمات و حروف و تناسبات سواد و بیاض صفحه و عناصر نوشتاری بر یکدیگر و با یکدیگر. در سیامشق‌های اخیر استاد علاوه بر توجه به ساخت فضاهای متقارن، شاهد حرکات چرخشی و دورانی در ترکیب کل متن بر صفحه هستیم. این چرخش سماع گونه در کلمات حاصل ذوق خداداد هنرمند و تلاش‌های پیوسته اوست و از نوآوری‌های دشوار و کم نظیر در عرصه سیامشق نویسی سنت خوشنویسی ایران به شمار می‌رود.

مهدی الماسی

خوشنویس و شاعر

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها