آمریکا با هدف افزایش فشارها علیه حزب‌ا... و گروه‌های مقاومت فلسطینی چند نفر دیگر از اعضای آنها را به فهرست سیاه تروریسم خود افزود.
کد خبر: ۱۱۷۶۶۶۶

وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبهشب چند نفر از اعضای حزبا... را به اتهام انجام فعالیتهای عملیاتی، مالی و اطلاعاتی در عراق در فهرست تحریم قرار داد. از جمله این افراد که در فهرست «تروریستهای بینالمللی» قرار گرفتهاند سید جواد نصرا... فرزند دبیرکل حزبا... است. به گزارش فارس، براساس گزارش «العربی الجدید»، وزارت خارجه آمریکا مدعی شد سید جواد نصرا... طی سالهای اخیر افرادی را برای انجام عملیاتهای تروریستی علیه اسرائیل در کرانه باختری جذب کرده است. براساس گزارش شبکه البیسی لبنان، دفتر کنترل سرمایههای خارجی (OFAC) تحت نظر وزارت خزانهداری آمریکا، اسامی چند نفر مرتبط با حزبا... را به شرح زیر اعلام کرد: شبل محسن عبید الزیدی، یوسف هاشم، عدنان حسین کوثرانی، محمد عبدالهادی فرحات. آمریکاییها همچنین صالح العاروری معاون اسماعیل هنیه (رئیس دفتر سیاسی حماس) و یک گروه فلسطینی را در فهرست تحریم قرار داد.

همچنین کتائب المجاهدین (گردانهای مجاهدین) شاخه نظامی جنبش مجاهدین فلسطین نیز در فهرست آمریکا قرار گرفت و اعلام شد این گروه با حزبا... در ارتباط بوده است. جایزه پنج میلیون دلاری در همین راستا خبرگزاری فلسطینی (معا) گزارش داد وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس شامگاه سهشنبه خود اعلام کرد به هر کسی که اطلاعاتی درباره صالح العاروری یا دو تن از اعضای حزبا... به نامهای خلیل یوسف حرب و هیثم علی طبطبائی بدهد پنج میلیون دلار جایزه میدهد.

به گزارش تسنیم، این تحریمها در حالی صورت میگیرد که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در اکتبر سال جاری از اعمال تحریمهای جدید علیه حزبا... لبنان خبر داد. ترامپ با متهم کردن حزبا... به بمبگذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، گفت طرحی را برای افزایش تحریمها علیه این گروه امضا کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ماه مینیز چند نفر از اعضای حزبا... را به بهانه ارتباط با تروریسم جهانی در فهرست تحریم قرار داد. این افراد «حسن نصرا...» دبیرکل حزبا...، شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل، حسین الخلیل مشاور سیاسی دبیرکل حزبا...، ابراهیم امین السید رئیس شورای سیاسی حزبا... و محمد یزبک رئیس شورای قضایی حزبا... بودند. این اولین بار نیست که دولت آمریکا تحریمهای مالی ضد حزبا... اعمال کرده است، اما زمان بندی تحریمهای جدید آن را در مرحله بسیار حساسی قرار داده است، چرا که قرار است دولت لبنان تشکیل شود. به نظر میرسد هدف آمریکا از اعمال این تحریمها ممانعت از حضور گسترده حزبا... در دولت آینده لبنان باشد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها