اهالی 15 روستای جویبار شش سال برای ساخت یک پل چشم به راه مسئولان مانده‌اند تا پلی جایگزین « سیکاپل» اثر بازمانده دوران صفوی و قاجاری ساخته شود.
کد خبر: ۱۱۲۸۲۷۴

به گزارش مهر، سمیه ابوالحسنی سالها از تخریب سیکاپل میگذرد و روند کند مرمت و ساخت پل جدید، مشکلات اهالی 15 روستاهای حاشیه را شدت بخشیده است.

پل تاریخی سیکا پل سالها از تخریب آن میگذرد و مسئولان متولی امر ساخت و مرمت این پل تاریخی رابه فراموشی سپردهاند و سالهاست ساخت پل جدید نیز در پیچ و تاب کمبود اعتبارات به حال خود رهاشده است.

پل تاریخی سیکا پل معروف به پل درویش محمدشاه به طول 72 متر وارتفاع هشت متر روی رودخانه سیاهرود قرارگرفته است که بنا به تاریخچه این پل ساخت آن مربوط به اواخر دوره صفوی است ودردوران قاجار قسمتهایی از آن مورد تعمیر قرارگرفت.

سالها پیش میراث فرهنگی استان از تخریب قریبالوقوع این پل تاریخی خبر داده بود و تردد خودروها را منع کرده بود، ولی دریغ از گوش شنوایی که فکری به حال این پل تاریخی کند و درنتیجه پل سیکا پل در سال 91 تخریب شد وتردد اهالی 15 روستا در زمان بارندگی به مرکز شهرستان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرد.

در بازدید استاندار سابق مازندران از این پل تاریخی بودجه 810 میلیون تومان برای این طرح در نظر گرفته شد که تخصیص کامل این اعتبار هنوز مشخص نشده است.

حاشیه نشینان سیکاپل: ناامید شدیم

یکی از اهالی روستاهای منطقه بابیان اینکه آنقدر ساخت پل با کندی صورت میگیرد، گفت: دیگر ناامید از تکمیل این پل شدیم وسالهاست اهالی روستاهای منطقه بخصوص در فصل بارندگی با مشکل مواجهاند.

وی بیان کرد: بارها مسئولان بازدید از ساخت این پل داشتند ووعدههایی که دادهشده ولی هنوز عملی نشده است.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان جویبار بابیان اینکه طی امسال 100 میلیون تومان برای مرمت پل تاریخی هزینه شده است، گفت: کارهای اولیه و اساسی پل تاریخی انجامشده که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب مرمت کامل سیکا پل به اتمام برسد.

غلام عباس تسلیمی بیان کرد: کار استحکامی پل سیکا پل انجامشده، ولی نمیشود تاریخ اتمام مرمت را در حال حاضر مشخص کرد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها