jamejamnashriyat
نشریات روزنامه جام جم کد خبر: ۱۱۱۱۲۶۳ ۱۹ دی ۱۳۹۶  |  ۰۰:۰۱

جام‌جم از متن و حاشیه دومین کنفرانس امنیتی تهران گزارش می‌دهد

ضیافت امنیت در تهران

دومین کنفرانس امنیتی تهران با عنوان «امنیت منطقه‌ای در غرب آسیا؛ چالش و روندهای نوظهور» دیروز در سالن اجلاس سران برگزار شد.

به گزارش جامجم، در این مراسم که مهمانانی از کشورهای مختلف مانند افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه، لبنان، عمان، انگلیس، ایتالیا، دانمارک، تاجیکستان، سوئد، سوریه و اتریش حضور داشتند، محمدجواد ظریف وزیر خارجه و امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و برخی از مقامات سیاسی سابق و فعلی کشورهای مدعو به سخنرانی پرداختند.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان به عنوان سخنران آغازین این مراسم با بیان اینکه جریان افراطگرایی خشونتطلب که این منطقه را دستخوش یکی از خطرناکترین و خسارتبارترین ادوار تاریخیاش کرده بود رو به زوال گذاشته است، خاطرنشان کرد: داعش بهعنوان دهشتناکترین نماینده این جریان، از نظر نظامی سرکوب و خلافت خودخوانده و جعلیاش نابود شده و کنترلش بر قلمرو وسیعی که از راه خشونت بیحد و ایجاد رعب تصرف شده بود، از میان رفته است.

وی اعلام بیتالمقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی از سوی ترامپ را دشمنی آشکار با مسلمانان و دولتهای اسلامی دانست و تصریح کرد: ادامه اشغال فلسطین همچنان حادترین مسالهای است که منطقه و جهان با آن دست بهگریبان است. همه مسائل منطقه مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر این معضل اصلی و ستمی است که طی 70 سال گذشته بر مردم فلسطین رفته است.

وی با بیان اینکه دخالتها و سیاستهای آمریکا در منطقه یکی از اساسیترین چالشهایی است که به بحران کنونی دامن زده و موجب پیچیدگی بیشتر شرایط شده است، اظهار کرد: آمریکا هنوز نسبت به واقعیات عینی در سطح منطقه بیتوجه است و با ادامه حضور نظامی غیرمشروع در خاک سوریه بر پیگیری سیاستهای مخرب و تنشزای خود اصرار دارد. ظریف گفت: تمرکز بر مشکلات امنیتی و تنشها باید با در نظر داشتن دورنمایی مشخص صورت گیرد و معطوف به تلاش برای نیل به شرایط امنیتی مطلوب در سطح منطقه باشد. برای این منظور دو ایده «منطقه قوی» و «امنیت شبکهای» میتواند مبنای شکلگیری پارادایم جدیدی برای غرب آسیا باشد.

فریبخوردگی برخی دولتمردان غرب آسیا

یکی دیگر از سخنرانان این کنفرانس، امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود که در این نشست با موضوع دفاع و امنیت منطقهای به ارائه دیدگاههای خود پرداخت.

وی با بیان اینکه پیچیدگی و ناآرامی منطقه ناشی از حضور و دخالت قدرتهای فرا منطقهای و ایجاد رقابتی عمدی میان کشورهای منطقه است، گفت: البته
فریب خوردگی برخی دولتمردان غرب آسیا در این التهاب و ناآرامی بیتاثیر نیست.

امیر حاتمی مشکل اصلی منطقه را تروریسم و اختلافات درونی دانست و گفت: این مشکلات ریشه در استعمار و مداخلات قدرتهای فرامنطقهای و اشغالگری دارد و مثال آن اشغال سرزمین فلسطین تحت حمایت آمریکاست.

وی ادامه داد: این دخالتها با هدف نهادینه کردن وابستگی کشورهای منطقه به قدرتهای فرامنطقه برای حضور در این کشورهاست. گروههای تروریستی که ابتدا برای کمک به مقابله با قدرتهایی مانند شوروی سابق توسط آمریکا شکل گرفته بود امروز تحتعنوان القاعده و داعش دوباره ظهور کردهاند و در آینده نیز با نامهای دیگر بروز خواهند کرد.

وزیر دفاع ریشه این گروهها را در فتنه قدرتهای استعماری دانست و افزود: منطقه ما هزینههای فراوان پرداخت کرده است و آمریکا بهدنبال نظمی با محوریت خود است که هزینههای بیشتری را بر منطقه تحمیل میکند.

وی ادامه داد: همکاری ایران در برجام حسننیت ایران را به جهان نشان داد اما آمریکاییها نشان دادند که اصلاحپذیر و قابل اعتماد نیستند. همه کشورهای منطقه خاطرات تلخی از سیاستهای آمریکا دارند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه آمریکاییهایی نشان دادند برای مدیریت منطقه ما ناتوان و عاجزند، گفت: پاسخ آمریکاییها به این ناکارآمدی متهم کردن دیگر کشورها، فرافکنی و ایرانهراسی است که خود عذری بدتر از گناه است.

وی با بیان اینکه به آمریکاییها توصیه میکنیم دست از نقش مخرب و غیرسازنده خود بردارند، خاطرنشان کرد: نگرانی احتمالی کشورهای منطقه و جهان را درک میکنیم چرا که میدانیم این نگرانیها را رسانههای تحت نفوذ استکبار ایجاد کرده اند و بر همین اساس همواره تلاش کرده ایم برنامههایمان را برای آنها بصورت شفاف بیان کنیم. حاتمی ادامه داد: برنامههای دفاعی ما برای صلح و امنیت کشورهای منطقه است و حاضریم در یک برنامه مشخص آن را در جهت امنیت آنها نیز قرار دهیم. وزیر دفاع خاطرنشان کرد: توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی هیچ تهدیدی برای کشورهای همسایه و دیگران نیست و صرفا برای تهدیداتی خاص است که محدودیت برد و افزایش دقت بر همین مبناست.

پاسخ به کنایه جک استراو در پنل تخصصی

برگزاری دو پنل تخصصی در دو بخش در صبح و بعد از ظهر با عناوین سیاست خارجی و امنیت منطقهای، نقش جمهوری اسلامی ایران و بازیگران فرامنطقهای، اقتصاد و امنیت منطقهای و دفاع و امنیت منطقهای با حضور مقامات فعلی و سابق سیاسی و نظامی کشورهای حاضر در این کنفرانس از جمله ویژگیهای این نشست بود.

از نکات قابل تامل، سخنرانی جک استراو وزیر خارجه سابق انگلیس بود که در دومین پنل از کنفرانس امنیتی تهران با عنوان «ترتیبات امنیتی غرب آسیا، نقش جمهوری اسلامی ایران و بازیگران فرامنطقهای» با مثبت ارزیابی کردن سخنرانی محمدجواد ظریف در افتتاحیه این کنفرانس، گفت: اگر بخواهیم صحبتهای وزیر خارجه ایران عملی شود، نباید فراموش کنیم که طبق کنوانسیونهای بینالمللی که ایران هم به آن پایبند است، دیپلماتها باید امنیت فیزیکی داشته باشند و این امر دو بار در ایران نقض شد، ولی تاکید میکنم که برای رسیدن به اهدافمان باید نقطههای تاریک برطرف و امنیت دیپلماتها در تهران به رسمیت شناخته شود.

سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه در واکنش به اظهارات جک استراو مبنی بر اینکه دیپلماتها باید امنیت داشته باشند، اظهار کرد: نخستین بار سفارت ایران در لندن مورد حمله قرار گرفت و اولین دیپلمات کشورمان نیز در این شهر کشته شد. تظاهراتهای متعدد در برابر سفارت کشورمان و پرتاب کوکتل مولوتف به داخل سفارت جمهوری اسلامی ایران، پایینکشیدن پرچم جمهوری اسلامی و تهدید دیپلماتهای کشورمان هماکنون نیز در برخی کشورهای اروپایی جریان دارد.

دکتر کمال خرازی در مصاحبه با جامجم:

گفتوگو تنها راه حل مشکلات است

کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در مصاحبه با جامجم، گفتوگو را تنها راه حل مشکلات منطقه دانست.

خرازی درباره اهمیت برگزاری نشستهای امنیتی تهران میگوید: برگزاری چنین نشستهایی برای اجرای برنامهها نیست بلکه برای گفتوگوست تا مسائل روشنتر و ریشههای بحران مشخص شود و همچنین کشورها برای گفتوگو آمادگی بیشتری پیدا کنند. تصمیمات در این حوزه به دولتها برمیگردد که بعد از مشخص شدن ریشههای بحرانها باید برای حل این مشکلات با هم گفتوگو کنند.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر

مهارت تحکیم بنیان خانواده پس از فرزندآوری

ازدواج پیش از داشتن فرزند، قراردادی است برای آماده ساختن آسایش جسمانی و روانی متقابل، ولی پس از بچه دار شدن معنی حقیقی خود را به دست می آورد. خانواده همیشه در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اساسی‌ترین نهاد اجتماعی، منشاء فرهنگ‌ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. توجه به خانواده و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌ خود، همواره سبب اصلاح خانواده انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و ضلالت بوده است. 

سختی‌های موج سوم کرونا

سختی‌های موج سوم کرونا

چند روزی است اوضاع بیمارستان مسیح‌دانشوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بیمارستان‌های مرجع کرونا در ایران نگران‌کننده شده و روزانه حدود 200بیمار به اورژانس کرونای این بیمارستان مراجعه می‌کنند.

راهکار های کسب مهارت همسرداری قبل از ازدواج

راهکار های کسب مهارت همسرداری قبل از ازدواج

نظام خانواده یک نهاد اساسی و محوری در جامعه است و به عنوان هسته اولیه برای سایر نهادهای اجتماعی به شمار می رود. همانطور که نظام های بزرگ اجتماعی، قوانین و حقوق خاص خودشان را در ارتباط با اداره و استحکام و رشد و بالندگی دارند لذا جهت تحکیم بنیان خانواده باید خانواده ها را آموزش داد. بدین ترتیب با توجه به تاثیر مستقیم آموزش بر وضعیت زوجین، شناسایی و تعیین عللی که به بهبود روابط زناشویی منجر می شود، در پیشگیری از مشکلات آنان نقش موثری خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر

پیشخوان

بیشتر