پیشنهادهای فرهنگستان زبان برای گزارشگران

در جام جهانی فارسی را پاس بداریم!

فرهنگستان زبان سعی می کند کاری کند که گزارشگران در خلال گزارش بازی های تیم ملی فارسی را پاس بدارند.
کد خبر: ۶۸۲۷۶۷
در جام جهانی فارسی را پاس بداریم!

به گزارش جام جم ورزشی، به گفته علی مهرامی پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان در جلسه‌ای که هفته پیش با مجریان، گزارشگران و برنامه‌سازان صدا و سیما داشته، از آن‌ها خواسته در گزارش برنامه‌های جام جهانی از این واژه‎ها استفاده کنند که فهرست واژه‌های فوتبالی و واژه‎های مصوب به شرح زیر است:

1 arrange آرایش

2 back tackle تک از پشت

3 captain سریار

4 centre forward مهاجم میانی

5 centre half بازیکن میانی وسط، میانی وسط

6 champion قهرمان

7 championship قهرمانی

8 corner کنج، کرنر

9 corner area محوطه کنج، محوطه کرنر

10 corner kick ضربه کنج، ضربه کرنر

11 defender دفاع، مدافع

12 defending champion مدافع قهرمانی

13 derby شهرآورد

14 direct free kick ضربه آزاد مستقیم

15 drop ball توپ‌ رهایی

16 extra time وقت اضافه

17 first half نیمه اول

18 fix تبانی

19 forward مهاجم

22 forward line خط حمله

23 foul خطا

24 free agent بازیکن آزاد

25 free kick ضربه آزاد

26 goal گل

27 goal average تفاضل گل

28 halfback بازیکن میانی

29 halftime وقت استراحت، زمان استراحت

30 left defender دفاع چپ، مدافع چپ

31 left half بازیکن میانی چپ، میانی چپ

32 libero دفاع آخر، مدافع آخر

33 man marking یارگیری

34 man-to-man نفربه‌نفر

35 match-fixing تبانی در مسابقه، تبانی

36 match up یارگیری برابر

37 penalty جریمه، پنالتی

38 penalty arc قوس محوطه جریمه

39 penalty area محوطه جریمه

40 penalty bench نیمکت جریمه

41 penalty kick ضربه پنالتی

42 penalty shoot out ضربات پنالتی، روش ضربات پنالتی

43 penalty spot نقطه پالتی

44 penalty throw پرتاب پنالتی

45 play-off بازی حذفی

46 post1 منطقه

47 post2 نقش

48 qualifying انتخابی/qualifying matches مسابقه انتخابی

49 qualifier برگزیده

50 qualifying competition رقابت انتخابی

51 qualifying draw قرعه‌کشی مسابقات انتخابی

52 qualifying round دور انتخابی

53 quarter چهاریک

54 quarter final مرحله یک‏‌چهارم نهایی

55 reserve ذخیره

56 right defender دفاع راست، مدافع راست

57 right half بازیکن میانی راست، میانی راست

58 scoreboard بازی‌نما

59 second half نیمه دوم

60 semi final مرحله نیمه‌نهایی

61 shoot1 ضربه

62 shoot2 پرتاب

63 side tackle تک کناری

64 stadium ورزشگاه

65 stoppage time وقت تلف‌شده

66 super cup جام برتر

67 supporter's leader/ leader سرهوادار

68 tackle تک

69 tackler تک‌زن

70 tie تساوی

71 tiebreaker/tie-breaker/tiebreak تساوی‌شکنی

72 tie game بازی مساوی

73 time وقت، زمان

74 tournament مسابقات چندجانبه

75 transfer انتقال

76 transfer list فهرست انتقال

77 transfer window مهلت انتقال

78 injury time وقت تلف‌شده

79 league تیمگان

80 cup جام

81 fair play بازی جوانمردانه، بازی منصفانه

82 final مرحله نهایی (روزگار نو)

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها