روابط عمومی: 2 ـ 22013901
کد خبر: ۵۵۲۲۲۳

7:00 خبر

7:10 صبح بخیر ایران

9:00 خبر

9:25 حرف حساب

10:15 یک پنجره

10:35 سیمای خانواده

12:35 آفتاب شرقی

14:00 اخبار نیمروزی

14:40 مردم و شورا

14:50 قانون و قضا

15:15 مجموعه داستانی (تکرار)

بال‌های خیس

16:15 مستند (تکرار)

اسرار هستی

17:05 مستند

کاریز

17:40 دریچه

18:15 بیمه

19:00 خبر

20:05 مجموعه داستانی

کلاه پهلوی

21:00 اخبار

22:15 مجموعه داستانی

بال‌های خیس

23:15 مستند برتر

23:50 مستند اسرار هستی

00:50 غذا حاضر است

1:15 بازی‌های پنهان

1:40 گل‌پونه‌ها

2:10 سیمای ماندگار

2:30 مجموعه داستانی (تکرار)

بال‌های خیس

3:10 نما

3:40 اشاره

4:10 تسبیح صبا

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها