jamejamonline
بین الملل عمومی کد خبر: ۵۱۴۹۳   ۱۶ آبان ۱۳۸۳  |  ۲۰:۳۶

انتخابات ریاست جمهوری در امریکا همواره مورد توجه کشورهای مختلف است و با توجه به اهمیت این کشور در روابط بین الملل ، مردم جهان توجه خاصی به انتخابات ریاست جمهوری امریکا نشان می دهند; اما انتخابات اخیر بیش از هر زمان دیگر مورد توجه افکار عمومی بود و بسیاری از مردم جهان با علاقه و دقت اخباراین انتخابات را لحظه به لحظه دنبال می کردند.


خبر پیروزی جورج بوش در بیرون از مرزهای امریکا کمتر کسی را خوشحال کرد.
دوران حکومت جورج بوش برای مردم جهان صرف نظر از گرایش های سیاسی که دارند ، دوران صحنه های تلخ است.
در این دوران مردم جهان بر صفحه های تلویزیون خود دایما صحنه های خشونت بار دیده اند.
علاقه مردم جهان به تغییر هیات حاکمه امریکا نشانگر نگرانی عمیق افکار عمومی از سیاست های جنگ طلبانه جورج بوش در 4 سال گذشته است.
بدان امید که این پیام آشکار جهانی ، جورج دبلیو بوش را برای سیاست های آینده اش کمی به تامل وادارد.
پیش از پرداختن به پاره ای از دلایل پیشی گرفتن بوش بر رقیب دمکراتش ، مروری کوتاه بر شیوه رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که پیچیده و منحصر به فرد است ، ضروری به نظر می رسد.
الف: مروری بر شیوه رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا
براساس قانون اساسی 1878 این کشور ، انتخابات ریاست جمهوری در امریکا دو درجه ای صورت می پذیرد و برخلاف بیشتر کشورها; رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شود.
انتخاب رئیس جمهور توسط مجلسی مرکب از 538 نماینده صورت می پذیرد که کالج الکترال یا مجمع رای دهندگان بزرگ نامیده می شود.
این نظام پیچیده برگرفته از سنت جمهوریت در این کشور است که انتخاب رئیس جمهور همواره توسط شورایی از نخبگان صورت می پذیرفت.
نویسندگان قانون اساسی امریکا دراین صدد بودند که بین دمکراسی به معنای نوین آن و سنت جمهوریت پلی زده باشند.
در عین حال قدرت سیاسی را بین دولتهای مختلف توزیع کنند بنابراین انتخابات در امریکا طی فرآیندی کند و طولانی و در مراحل مختلف صورت می پذیرد.
در مرحله نخست ، کمیته های انتخاباتی احزاب سیاسی که کوکاز نام دارند، نمایندگان منتخب احزاب را در هر یک از دولتها برمی گزینند.
این نمایندگان در کنگره ملی حزب شرکت کرده و نامزد ریاست جمهوری حزب را انتخاب می کنند.
برای انتخابات اخیر 19 ژانویه 2004 ، این نمایندگان توسط کوکازها برگزیده شده است.
در دومین مرحله ، نمایندگان احزاب از ایالت های مختلف در کنگره ملی حزب خود شرکت می کنند و نامزد ریاست جمهوری حزب خود و معاون او را برمی گزینند.
این انتخاب از طریق حذف ضعیف ترین ها صورت می پذیرد و در نهایت نامزد اصلی حزب انتخاب و معرفی می شود.
انتخاب بوش و کری به وسیله کنگره های ملی این احزاب ، در 29 ژوئیه 2004 صورت پذیرفت.
در سومین مرحله ، در انتخابات مستقیم و با حضور همه رای دهندگان ، اعضای مجمع عمومی رای دهندگان بزرگ انتخاب می شوند.
این مجمع مرکب از 538 عضو است.
سهم هریک از دولتها به تناسب جمعیتشان از پیش تعیین شده است.
تعداد کرسیهای هر ایالت در این مجمع با تعداد کرسیهای دولت ها در کنگره برابری می کند.
تعداد رای هر دولت هر 10 سال یک بار قابل تجدیدنظر است بنابراین دولتهای بزرگ همواره برای نامزدها از اهمیت بیشتری برخوردارند.
به محض برگزاری انتخابات و تعیین اعضای این مجمع ، نتیجه انتخابات نیز مشخص خواهد شد ، چراکه نمایندگان منتخب از سوی احزاب خود برگزیده شده اند و ماموریتی جز انتخاب رسمی نامزد حزب خود را ندارند.
پس از برگزاری انتخابات ، این مجمع در جلسه ای تشریفاتی رئیس جمهور را که دارنده اکثریت مطلق در کالج الکترال است ، برمی گزیند.
این شورا در دوم دسامبر 2004 تشکیل خواهد شد.با این مقدمه پاره ای از دلایل پیروزی جورج بوش از نظر می گذرد.
ب : برخی از دلایل پیروزی جورج بوش بر جان کری
1- موفقیت بوش در حاکم کردن گفتمان جنگ بر فضای انتخاباتی
جنگ عراق و تروریسم ، اصلی ترین موضوعات مورد چالش در انتخابات اخیر بود.
پس از جنگ ویتنام ، این نخستین بار است که سیاست خارجی امریکا به عنوان یکی از مهمترین موضوعات انتخاباتی ریاست جمهوری درآمده است.
حادثه یازده سپتامبر و عواقب آن و مساله عراق ، عامل اصلی این امر است.
بوش در طول این انتخابات کوشید انتخاب کری را خطری برای امنیت مردم امریکا مطرح کند و به نظر می رسد در این خصوص تا حدی زیادی نیز موفق بوده است.
بوش و مشاوران انتخاباتی اش با مهارت فراوان کوشیدند جنگ و دفاع از مردم امریکا را به عنوان مهمترین موضع انتخاباتی نگه دارند.
تلاش جان کری برای گریز از رای جنگی و محور قرار دادن اقتصاد و تامین اجتماعی با هوشمندی یاران بوش ناکام ماند.
طراحان تبلیغات انتخاباتی بوش کوشیدند 11 سپتامبر را همچنان زنده نگه دارند و با بزرگنمایی القاعده و بن لادن شرایط جنگی را به وجود آورند. طبیعتا فرمانده این جنگ موهوم و فرضی کسی جز جورج بوش نبود.
شکست بوش مساوی پیروزی دشمنان فرضی امریکا تلقی شد و به نظر می رسد مصاحبه بن لادن در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی به چنین فضایی دامن زد و مردم امریکا را به این نتیجه رساند که شکست بوش مترادف با پیروزی بن لادن است.
گفتمان مبارزه با تروریسم و جنگ با بن لادن و دشمنان امریکا; گفتمانی فراطبقاتی است و توانست لایه های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده و رای دهندگان طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی را به سمت بوش سوق دهد.
2- ناکامی جان کری در حاکم کردن گفتمان اقتصادی در انتخابات
جان کری بخوبی می دانست که باید فضای انتخاباتی را از حالت جنگی درآورد ، تا نقاط ضعف برنامه های اقتصادی دوران چهار ساله حکومت بوش خودنمایی کند.
چراکه اقتصاد بیشتر نقطه ضعف بوش و حوزه مانور جان کری تلقی می شود.
دولت بوش در حل مشکلات اقتصادی کارنامه درخشانی نداشت و کسر بودجه حدودا 450 میلیارد دلاری دولت امریکا همواره مورد استناد جان کری برای مقابله با بوش بود.
یکی دیگر از موضوعات مهم در این خصوص ، مساله تامین اجتماعی است که بسیاری از مردم امریکا از آن بی بهره اند.
جان کری زیر پوشش قرار دادن درصد بیشتری از اقشار متوسط جامعه را یکی از برنامه های مهم اقتصادی خود اعلام کرده بود.
وی در برنامه های اقتصادی خود بیشتر سانتریست بوده و رسیدگی به طبقه متوسط جامعه را در برنامه های خود قرار داد.
مساله تامین اجتماعی ، باتوجه به پرهزینه بودن درمان در امریکا ، یکی از برنامه های جذاب کری محسوب می شد.
یادآوری این نکته ضروری است که برخلاف بسیاری از کشورهای اروپای غربی که درمان ، حق شهروند محسوب می شود ; چنین حقی برای شهروندان امریکایی وجود ندارد و افراد ناگزیر به صرف هزینه های بسیار برای معالجه خود هستند.
تنها در سال گذشته یک میلیون و 500 نفر امریکایی که شغل خود را از دست دادند ، به خیل افراد بدون بیمه پیوستند.
این گفتمان اگرچه توانست بخشی از طبقه متوسط و اقشار کم درآمد را به پای صندوق های رای بکشاند ولی به عنوان گفتمان اصلی انتخاباتی در نیامد.
3- موفقیت جورج بوش در استفاده از احساسات مذهبی مردم امریکا
بی شک جامعه امریکا یکی از مذهبی ترین جوامع غربی است. سه موضوع Gays ، Guns و God یعنی خدا ، سقط جنین و مساله همجنس بازان به صورت سه موضوع مهم انتخابات درآمدند.
هر یک از نامزدها، بارها و بارها بر پایبندی خود به دین تکیه کرد. بوش که خود را مذهبی تر از کری می داند ، با اعلام مخالفت با سقط جنین و مساله همجنس بازی ، کوشید کلیساها را به نفع خود وارد عرصه انتخاباتی کند و در این امر موفقیت هایی نیز به دست آورد.
کری نیز برخلاف سنت احزاب دمکرات دست به دامان کلیساها شد و بارها با حضور در کلیساهای مختلف سعی کرد از احساسات مذهبی مردم امریکا به نفع خود استفاده کند.
بوش بارها اعلام کرد که بسیار مذهبی است و به کلیسا می رود و برای خانواده اش و مردم امریکا دعا می کند.
کری هم در فرصتهای مختلف برای اثبات مذهبی بودن خود یادآوری کرد که بخشی از دوران تحصیلش را در مدارس مذهبی گذرانده است.
استفاده اصلی را از این احساسات مذهبی ، جورج بوش برد و توانست با ارائه چهره ای مذهبی و معتقد از خود آراء سه چهارم همکیشان سفیدپوست خود را جلب کند.
این آراء که 20 درصد آراء کل رای دهندگان امریکا را تشکیل می دهد، بی شک در پیروزی بوش نقش مهمی ایفا کرده است.
راهبرد بوش ارائه چهره ای خداپرست و مومن از خود بود که این شیوه توانست جامعه احساسی و کم و بیش باایمان امریکا را به سوی خود جلب کند.
کری هم به نوبه خود کوشید احساسات مذهبی مردم امریکا بویژه کاتولیک ها را به نفع خود تحریک کند.
این راهبرد جان کری توانست بخشی از مومنان و کلیساهای سیاهپوست را به نفع او به پای صندوق های رای بکشاند.
4- مشارکت بالا به همت جان کری و به نفع جورج بوش
به طور متوسط تنها نیمی از مردم امریکا در انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق های رای می روند اما در انتخابات اخیر حدود 58 درصد از مردم امریکا به پای صندوق رای آمدند.
این امر فقط با دوران انتخابات کندی قابل مقایسه است. در آن سال 68 درصد از واجدان شرایط در انتخابات حضور یافته بودند.
دمکرات ها در تشویق رای دهندگان برای حضور در پای صندوق های رای نقش مهمی ایفا کردند. کری به این امید که طبقه متوسط اجتماعی و سیاهان به نفع او رای خواهند داد ، با تمام قوا در بسیج آنها کوشید.
اگرچه برخی بر این عقیده اند که درصد قابل توجهی از کسانی که جان کری به پای صندوق های رای کشاند ، در نهایت برای جورج بوش رای دادند.

دکتر حجت الله ایوبی
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
از دکتر نجیب تا دکتر غنی

از دکتر نجیب تا دکتر غنی

حملات و ترورهای مرگبار در سراسر افغانستان به امری روزمره بدل شده‌است. هر کسی هم می‌تواند هدف باشد.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر