بانک مرکزی در بخشنامه‌ای 8 بندی با اشاره به آئین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط ، به بانکها هشدار داد که در صورت عدم توجه به محتویات این بخشنامه، جرایم بانکهای متخلف را مستقیما از حساب آنها برداشت خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۶۰۶۴

به گزارش مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز آمده است: پیرو بخشنامه شماره 173772/89 مورخ 10/08/1389 در خصوص آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و با توجه به نزدیک شدن به پایان دوره گذار به منظور انطباق وضعیت آن بانک /موسسه اعتباری با مفاد بخشنامه مذکور، ضمن تاکید مجدد بر اجرای دقیق بخشنامه یاد شده به استحضار می رساند در صورت عدم رعایت حدود مقرر در ماده 4 آیین نامه موصوف، مطابق نص بند (2-9) آیین نامه صدر الذکر، بانک /موسسه اعتباری متخلف مکلف به پرداخت مبلغی معادل 21 درصد در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف است.

بر همین اساس سازوکار مربوط به برداشت مبلغ جریمه از حساب بانک /موسسه اعتباری متخلف تدوین و به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است؛ لذا در صورت احراز تخلف بانک / موسسه اعتباری توسط این بانک، مبلغ جریمه مطابق رویه تبیین شده در سازوکار مربوطه از حساب بانک / موسسه اعتباری متخلف برداشت می گردد.
در بخشنامه بانک مرکزی برخی از مواد سازوکار فوق الاشاره به شرح زیر جهت استحضار اعلام می گردد:

1- بانک / موسسه اعتباری مکلف است فهرست اشخاص مرتبط (موضوع بندهای یک تا 9 ردیف 6-3 آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) و نوع ارتباط و نسبت آنها با بانک / موسسه اعتباری را پس از طی دوره گذار (6 ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور) و در هر بار تغییر برای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

2- بانک / موسسه اعتباری موظف است یک نسخه از دستور العمل اجرایی داخل (موضوع بند 2 ماده 7 آیین نامه) را برای اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری ارسال نماید.
 
3- بانک / موسسه اعتباری مکلف است هر سه ماه یکبار (در صورت لزوم کمتر از سه ماه) اطلاعات مورد نظر را در قالب فرم های مشخص به اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری ارسال نماید.
 
4- در صورت تخطی بانک / موسسه اعتباری از حد جمعی مقرر در ماده 4 آیین نامه، مبلغ جریمه نسبت به مبلغ مورد تخلف توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری محاسبه و مراتب به بانک/ موسسه اعتباری ذیربط ابلاغ خواهد شد.

5- بانک /موسسه اعتباری متخلف مکلف است ظرف مدت حداکثر 20 روز پس از ابلاغ نامه اداره نظارت بر موقعیت مالی بانکها و موسسات اعتباری مستندات و ادله لازم را جهت بررسی به آن اداره ارسال نماید. عدم ارائه پاسخ ظرف مدت مقرر از سوی بانک/ موسسه اعتباری مورد نظر به منزله تایید مفاد نامه اداره نظارت برم وقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری می باشد.
 
6- اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری گزارش لازم را به همراه توضیحات اخذ شده از بانک / موسسه اعتباری ذی ربط، جهت طرح و تصویب به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد نمود.
 
7- در صورت تایید مبلغ جریمه محاسبه شده توسط کمیسیون اعتباری، مصوبه مذکور جهت اجرا توسط اداره نظارت بر موقعیت مالی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک /موسسه اعتباری ذی ربط و اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ خواهد شد.
 
8- اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ جریمه را از حساب بانک /موسسه اعتباری متخلف نزد خود برداشت و به حساب خزانه واریز می کند.
 
این بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 23 فروردین ماه جاری به مدیران عامل نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از این بانک ابلاغ کرده است.

این بانک در پایان از مدیران عامل بانکهای کشور خواسته است این موضوع را به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت به عمل آورند.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها