دیروز نخستین نشست خبری رئیس کل بانک مرکزی در سال 90 با حاشیه‌های پررنگی همراه بود. هنگامی‌که به روال معمول تمام نشست‌های خبری، محمود بهمنی می‌خواست مقدمه‌ای را آغاز کند و گزارشی از اقدامات و روند طی شده دستگاه پولی کشور در سال گذشته بدهد، خبرنگاری پیشدستی کرد و انتقادات و اعتراضات نسبتا تندی را متوجه روابط عمومی بانک مرکزی و شخص رئیس کل کرد.
کد خبر: ۳۹۳۹۲۷

موضوع اعتراض مدعی، رویه بانک مرکزی برای انجام مصاحبه و ارائه اطلاعات دست اول خبری به برخی رسانه‌های خاص بود که به گفته وی بارها تکرار شده است. ظاهرا آخرین نمونه برای این اعتراض خبرنگاران، نوع انتشار متن بسته سیاستی ـ نظارتی سال 90 بانک مرکزی در یک خبرگزاری و سکوت بانک مرکزی درباره علت انتشار انحصاری اطلاعات مهم خبری است. این اعتراضات سرانجام به نقطه‌ای رسید که برخی خبرنگاران در یک اقدام حرفه‌ای حاضر به ادامه حضور در جلسه نشده و با تصمیم به ترک جلسه مطبوعاتی رئیس کل بانک مرکزی به طور دسته‌جمعی از سالن خارج شدند. اما پس از خروج آنها توضیحات رئیس کل آغاز شد. به گفته وی بانک مرکزی تلاش دارد به دور از سیاسی‌کاری، اطلاعات خبری را به طور برابر منتشر کند؛ اما برخی اعضای شورای پول و اعتبار در این مسیر اخلال ایجاد می‌کنند. وی تصریح کرد: اعضای شورای پول و اعتبار، سوگند یاد کرده‌اند که مفاد جلسات را پیش از قطعیت اعلام نکنند و این اعلام نیز توسط ریاست شورا یعنی بانک مرکزی که نهاد مسوول و تخصصی است، صورت گیرد؛ اما در همین جلسه اخیر شورای پول و اعتبار که تا ساعت 15/ 11 روز 27 اسفند 89 طول کشید، برخی اعضای جلسه هنوز جلسه تمام نشده با موبایل روشن از سالن خارج و اطلاعات را منتشر می‌کردند. این رویه آقایان از اصول خارج است و باعث چندگانگی و اخلال در خبررسانی صحیح و عادلانه می‌شود. بعلاوه در این میان بانک مرکزی متهم به کاری می‌شود که نقشی در آن نداشته است... با این وجود برخی دیگر از خبرنگاران که در جلسه مانده بودند، ایرادات عملکردی بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها را بار دیگر یادآوری کردند. اما این بار روش آرام و به دور از تنش نتایجی را به دنبال داشت. اولین نتیجه، ماهانه تنظیم شدن جلسات مطبوعاتی با رئیس کل بانک مرکزی برای انتشار عادلانه و صحیح اطلاعات و نتیجه دوم رفع ایرادات سایت بانک مرکزی، بویژه کندی آن در انتشار اخبار و بولتن‌های آماری و انتشار سریع و بموقع اطلاعات بود.

سیدعلی دوستی‌موسوی / گروه اقتصاد

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها