آمار نهایی شده ۸۹ شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان در چهارمین سالگرد شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۳۹۳۵۵

به گزارش جام جم آنلاین، ساعت ۱۴:۵۰ دقیقه و ۱۵:۱۷ دقیقه بعد از ظهر ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ همزمان با چهارمین سالروز شهادت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، دو انفجار تروریستی در محدوده گلزار شهدای کرمان اتفاق افتاد؛ دو حادثه تلخ و خونبار که منجر به شهادت و مصدوم شدن تعداد زیادی از زائران مرقد مطهر حاج قاسم شد.

در این حادثه تلخ ۸۹ نفر از زائران مرقد مطهر سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی آسمانی شدند که آمار نهایی شده این شهدا تا جمعه ۱۵ دیماه به شرح زیر است:

۱ میلاد شادکام، جنسیت مرد، سن ۱۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲ علیرضا صادقی، جنسیت مرد، سن ۲۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳ فاطمه زهرا سلطانی، جنسیت زن، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی شهرستان کرمان

۴ مریم نیک اندیش، جنسیت زن، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵ نعمت الله آچک زهی، جنسیت مرد، سن ۱۴ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۶ نصرت جعفری ده فارسی، جنسیت زن، سن ۵۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷ سمیه سلطانی نژاد، جنسیت زن، سن ۳۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸ رضا اکبرزاده، جنسیت مرد، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۹ ریحانه سلطانی، جنسیت زن، سن ۱ سال، ملیت ایرانی شهرستان کرمان

۱۰ حسین علی بیگی نژاد، جنسیت مرد، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان سیرجان

۱۱ مهدی سلطانی، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۲ حسن محمد آبادی، جنسیت مرد، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان نرماشیر

۱۳ حسین محمدابادی، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان نرماشیر

۱۴ محمد پورشیخعلی اندوهجردی، جنسیت مرد، سن ۳۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۵ مهدی علوی پور، جنسیت مرد، سن ۴۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۶ محمدقاسم احمدی، جنسیت مرد، سن ۲۰ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۱۷ نرگس کارگر محمدابادی، جنسیت زن، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۸ سیدعابدمنصوری نژاد، جنسیت مرد، سن ۴۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۱۹ محمدطا‌ها قدیری فرد، جنسیت مرد، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۰ محمدعابدینی الله آبادی، جنسیت مرد، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان رفسنجان

۲۱ فائزه رحیمی، جنسیت زن، سن ۲۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان تهران

۲۲ علیرضا سعادت ماهانی، جنسیت مرد، سن ۲۲ سال، ملیت ایرانی ف شهرستان کرمان

۲۳ امیرحسین ده دهی، جنسیت مرد، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۴ زهرا برهان نژاد زرندی، جنسیت زن، سن ۴۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۲۵ زهرا کارگران، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۶ عصمت ایلاقی، جنسیت زن، سن ۶۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۷ فاطمه سهرنگی، جنسیت زن، سن ۵۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۲۸ مهدیه ندوی عرب زرندی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۲۹ اسماعیل عرب گورچوئی، جنسیت مرد، سن ۳۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان بخش چترود

۳۰ رضا نورزهی، جنسیت مرد، سن ۳۰ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۳۱ فاطمه نظری، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۲ محمدامین صفر زاده، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۳ نازنین فاطمه عزیزی، جنسیت زن، سن ۴ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۳۴ زینب یعقوبی کهنوج، جنسیت زن، سن ۱۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۵ محمد امین سلطانی نژاد، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۶ سمانه رجایی نژاد، جنسیت زن، سن ۳۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۷ عادل رضایی، جنسیت مرد، سن ۴۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۸ زهرا شادکام، جنسیت زن، سن ۲۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۳۹ نصرت عرب نژاد خانوکی، جنسیت زن، سن ۵۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۰ طاهره درستکار، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۱ زهرا فیضی، جنسیت زن، سن ۱۸ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۴۲ فاطمه میرزائی کوهبنانی، جنسیت زن، سن ۴۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۴۳ صالح سلیمانی، جنسیت مرد، سن ۴۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۴ زینب شفیع زاده قنات شیب ده، جنسیت زن، سن ۲۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۵ معصومه اچک زهی، جنسیت زن، سن ۸ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۴۶ رضا ایرانمنش، جنسیت مرد، سن ۵۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۷ سبحان علیزاده باب تنگی، جنسیت مرد، سن ۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۴۸ معصومه بدرآبادی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۴۹ عارفه سلمانی پور کرمانی، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۰ رضا مداح، جنسیت مرد، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بافت بخش بزنجان

۵۱ فاطمه سلطانی نژاد، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۲ فاطمه پرندکام، جنسیت زن، سن ۴۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۵۳ سعیده شادکام، جنسیت زن، سن ۳۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان راین

۵۴ زهرا تیکدری نژاد، جنسیت زن، سن ۶۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند بخش چترود

۵۵ محمدعلی مرادی کمال آبادی، جنسیت مرد، سن ۱۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند بخش یزدان شهر

۵۶ مریم تاجیک، جنسیت زن، سن ۳۰ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۵۷ سارا حمزه نژادپلنگ آبادی، جنسیت زن، سن ۴۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بافت

۵۸ محمد تاجیک، جنسیت مرد، سن ۲۸ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۵۹ فاطمه کاربخش، جنسیت زن، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۶۰ نظیفه غفوری، جنسیت زن، سن ۴۵ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۶۱ زهرا هوشمند پناه، جنسیت زن، سن ۱۷ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۲ مریم قوچانی غروی، جنسیت زن، سن ۶۵ سال، ملیت ایرانی، استان خراسان رضوی مشهد

۶۳ علی روی دل، جنسیت مرد، سن ۵۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۴ لیلا غلامعلی زاده کمالی، جنسیت زن، سن ۳۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان رفسنجان

۶۵ امیر سلطانی نژاد فرسنگی، جنسیت مرد، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۶ امیرحسین افضلی، جنسیت مرد، سن ۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۷ نجمه کدخدا همت آبادی، جنسیت زن، سن ۴۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۶۸ مکرمه حسینی، جنسیت زن، سن ۲۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان بخش جوپار

۶۹ مریم سلطانی نژاد، جنسیت زن، سن ۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان سیرجان

۷۰ محمد متین احمدی، جنسیت مرد، سن ۱۰ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۷۱ زینب رحمت آبادی، جنسیت زن، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۲ المیرا حیدری نژاد، جنسیت زن، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۳ صدیقه زنگی آبادی، جنسیت زن، سن ۵۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۴ نغمه گلزاری، جنسیت زن، سن ۳۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۵ ایران زنگی آبادی زاده، جنسیت زن، سن ۵۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۶ آیدا قاسمی، جنسیت زن، سن ۱۱ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۷ فاطمه عرب ندوئی زرندی، جنسیت زن، سن ۲۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۷۸ ماشاالله مهدی زاده، جنسیت مرد، سن ۳۲ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۷۹ علیرضا محمدی پور، جنسیت مرد، سن ۲۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۰ نظیفه آچکزهی، جنسیت زن، سن ۲۰ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۸۱ اکرم کمالی، جنسیت زن، سن ۳۵ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۲ اشرف لاری دهنوی، جنسیت زن، سن ۵۳ سال، ملیت ایرانی، شهرستان بم

۸۳ فاطمه رجب زاده، جنسیت زن، سن ۶۸ سال، ملیت ایرانی، شهرستان زرند

۸۴ یاسین تشت زر، جنسیت مرد، سن ۱۶ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۵ جواد امیر اسماعیلی، جنسیت مرد، سن ۳۹ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۶ فاطمه سعید، جنسیت زن، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

۸۷ رازگل علیزهی، جنسیت زن، سن ۳۸ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۸۸ امیرعلی بامری، جنسیت مرد، سن ۱۱ سال، ملیت افغانی، شهرستان کرمان

۸۹ فائزه نظری، جنسیت زن، سن ۱۴ سال، ملیت ایرانی، شهرستان کرمان

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
فرزند زمانه خود باش

گفت‌وگوی «جام‌جم» با میثم عبدی، کارگردان نمایش رومئو و ژولیت و چند کاراکتر دیگر

فرزند زمانه خود باش

نیازمندی ها