کتاب کاربردی بانک جهانی با موضوع مدیریت پایدار سرزمین منتشر شد.
کد خبر: ۱۴۲۳۵۳۵

کتاب مدیریت پایدار سرزمین؛ چالش ها، فرصت ها و مبادلات از سری کتاب های بانک جهانی درزمینه توسعه پایدار ومدیریت منابع برای اولین بار به زبان فارسی توسط جهاد دانشگاهی منتشر شد.

کتاب مدیریت پایدار سرزمین به موضوع مدیریت پایدار سرزمین بر اساس استراتژی های توسعه ای بانک جهانی پرداخته است.

در این کتاب که مخاطبان اصلی آن سیاست گذاران، متخصصان و دانشجویان حوزه مدیریت پایدار سرزمین هستند به صورت مشروح اولویت های سرمایه گذاری در منابع سرزمین، شناسایی گزینه های اصلاحی سیاست های مدیریت منابع طبیعی و انگیزه های بهبود شیوه های بهبود منابع سرزمینی در راستای توسعه پایدار و فقرزدایی از جامعه مورد بررسی قرارگرفته است. این کتاب توسط دکتر مریم رباطی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، سوسن حائری یزدی دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست و دکتر احسان پوری مدیردفتر مطالعات اقتصاد انرژی به زبان فارسی ترجمه و به همت انتشارات جهاد دانشگاهی در سالجاری در 152 صفحه منتشر شد.


انتشار کتاب کاربردی بانک جهانی با موضوع مدیریت پایدار سرزمین

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها