تحول گرایی، اگر به معنای استفاده از ابزارهای نوین در راستای ارتقای کیفیت و سرعت خدمات در کشور باشد، امری مطلوب و اگر منتج به ایجاد موانع بوروکراتیک و اداری یا کاهش سرعت ارائه خدمات در یک ارگان یا مجموعه شود،مذموم و بازدارنده است.
کد خبر: ۱۳۹۸۴۱۸

در ایجاد یک تحول مطلوب و موثر بایسته ها و مولفه هایی دخیل هستند که تضمین کننده مفید یا غیر مفید بودن تغییر صورت گرفته در یک ساختار می باشد.

مهم ترین پیش شرط نگاه تحول گرایانه در هر حوزه عملیاتی و خدماتی، «توصیف دقیق» از شرایط موجود و ترسیم اهداف «عینی و مطلوب» می باشد.

در اینجا باید در تعریف مطلوبیتها دچار ایده آل گرایی کاذب یا بازدارندگی ناشی از عدم اعتماد به نفس نشد. در مرحله بعد،لازم است میان اضلاع ، اجزا و بازیگران یک مجموعه نوعی «هم افزایی سیستماتیک» تعریف شود.

باید توجه داشت که در اینجا، میان «همکاری» و «هم افزایی» تفاوت وجود دارد.هم افزایی نقطه تکامل یک همکاری سیستماتیک محسوب می شود، به گونه ای که اجزا نه تنها وظایف و کارکردهای خود، بلکه مسئولیت پذیری و عملکرد نهایی سایر اجزای دیگر را نیز ارتقا می دهند.

از زمان حضور دولت انقلابی سیزدهم در راس معادلات اجرایی کشور، نگاه تحول گرایانه در بسیاری ازحوزه های خدماتی و اجرایی تبلور یافته است.

این قاعده در خصوص شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز صادق است. فراتر از آن، نیاز به تحول گرایی در شرکت پست، یک نیاز اساسی می باشد زیرا دال مرکزی و عملیاتی پست، «ارتباطات» است و ارتباطات نیز به طور طبیعی جنبه ای سیال و غیر ساکن دارد. تحول در ارتباطات و فناوری، قاعدتا بر روی شرکت ملی پست نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت زیرا نمی توان شبکه پستی کشور را بدون در نظر گرفتن مولفه های ارتباطی (در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری) پیش برد.

در دوران جدید، چرخه مشخصی برای هوشمندسازی پست در نظر گرفته شده است که در آن، هم افزایی مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری اصالت و موضوعیت دارد.

به عبارت بهتر، هر اندازه آسیب های ناشی از وجود واگرایی در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری شبکه ارتباطی و پستی کشور کاهش یابد، بیشتر به هدف اصلی خود مبنی بر هوشمند سازی پست نزدیک شده ایم.طی یکسال اخیر، اقدامات گوناگونی در این خصوص صورت گرفته که تشریح کامل آنها در این مجال نمی گنجد.

طبیعتا هوشمند سازی پست و تحول دیجیتال، منتج به افزایش بهره وری در شبکه پستی کشور می شود. افزایش بهره وری نیز مترادف با افزایش در آمدهای پستی و در نهایت، ارائه خدمات نوین و گسترده تر به شهروندان می باشد. همان گونه که مشاهده می شود، مهم ترین نقطه این چرخه تحول، هوشمندسازی پست می باشد.

بایسته های ایجاد این تحول، یکی درک فناوری های پیشرفته پستی در کشور و جهان و متعاقبا بومی سازی آنها ( بر اساس نیازها و مطلوبیتهای عمومی و ظرفیتهای اداری) می باشد.

در این میان، گزاره دیگری نیز به نام «احصاء ظرفیتهای تحول گرایانه جدید» در راستای این هوشمندسازی می باشد که در هر دو سطح ملی و بین المللی قابل تصور و تصدیق خواهد بود.

بازتولید وحتی بازتعریف مفاهیم و مصادیق دخیل در روند هوشمندسازی پست، به صورت جدی در دستورکار شبکه پست ( چه در ستاد وچه در صف) قرار دارد و اطمینان داریم که خروجی این روند، تامین رضایت عمومی و تولید فرصتهای جدید برای کشور عزیزمان خواهد بود. انشالله.

دکتر محمود لیایی - مدیر عامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها