رتبه بندی معلمان | سرانجام رتبه بندی معلمان

آخرین خبر از رتبه بندی معلمان

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با جام جم  آنلاین از رتبه‌بندی معلمان می‌گوید

مغایرت آیین نامه رتبه بندی معلمان با قوانین مجلس | اجرای رتبه بندی  معلمان اواخر مرداد

از هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خبر می‌رسد که دولت آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان را تغییر داده و این آیین‌نامه اکنون مغایرت‌های زیادی با قوانین مجلس دارد. به همین دلیل تا چند روز دیگر مجلس مغایرت‌ها را به دولت اعلام می‌کند و دولت دو هفته زمان دارد که این مغایرت‌ها را اصلاح کند، چون در غیر صورت مجلس مصوبات دولت را ملغی اعلام می‌کند.
از هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس خبر می‌رسد که دولت آیین‌نامه اجرای رتبه‌بندی معلمان را تغییر داده و این آیین‌نامه اکنون مغایرت‌های زیادی با قوانین مجلس دارد. به همین دلیل تا چند روز دیگر مجلس مغایرت‌ها را به دولت اعلام می‌کند و دولت دو هفته زمان دارد که این مغایرت‌ها را اصلاح کند، چون در غیر صورت مجلس مصوبات دولت را ملغی اعلام می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۴۰۲۲

به گزارش جام‌جم آنلاین، به نظر می‌رسد رتبه بندی معلمان پس‌از سال‌ها به اجرا نزدیک‌تر شده است، چراکه این روزها هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درحال بررسی آیین نامه رتبه‌بندی معلمان است. این درحالی است که به نظر می‌رسید آیین نامه رتبه بندی معلمان در حدود 15 بند با قوانین مجلس مغایرت دارد. به همین دلیل تا چند روز دیگر مجلس آیین نامه رتبه بندی معلمان را به دولت بر می‌گرداند و دولت باید در مدت ‌دو هفته برای اصلاح  رتبه بندی معلمان اقدام کند.

رتبه بندی معلمان ‌و 15 مغایرت

آیین نامه رتبه بندی معلمان بارها مورد بازنگری قرار گرفته است و در مدت تدوین آن دو نماینده مجلس نیز در کنار مدیران آموزش و پرورش حضور داشته ‌اند با این حال این روزها صحبت از این است که آیین نامه‌ای که دولت نهایی کرده با قوانین مجلس همخوانی ندارد.

مهدی اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه چرا آیین نامه رتبه بندی معلمان با قوانین مجلس مغایرت دارد؟ به جام جم آنلاین می‌گوید: پس از 26 بار بازنگری ‌ نسخه نهایی آیین‌نامه رتبه بندی معلمان‌ آماده شد.‌ در این مدت  شاهد نگرش‌‌ منفی و سنگ اندازی‌ از سوی برخی مسؤولان بودیم. به نظر می‌رسد دولت تحت تاثیر این نگرش‌های منفی تغییراتی اساسی در آیین‌نامه‌ای ‌که آموزش و پرورش با همکاری مجلس تدوین کرد، ایجاد کرده است. ‌

 به گفته او تغییرات به حدی است که حدود ‌‌ 15 بند آیین‌نامه با قانونی که در مجلس تصویب شد، مغایرت دارد.

اسماعیلی ادامه می‌دهد: به همین دلیل ‌هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به این مساله ورود ‌ و مغایرت‌ها را احصا کرده است.

حذف نومعلمان در رتبه بندی معلمان

تغییراتی که دولت در آیین‌نامه اجرای رتبه بندی معلمان داده ‌سبب ایجاد محدودیت‌های زیادی برای معلمان شده است، چون‌ به این شکل رتبه بندی شامل حال‌ معلمان زیادی نمی‌شود.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره مغایرت‌هایی که در آیین نامه ایجاد شده است، عنوان می‌کند: براساس قانونی که مجلس تصویب کرد‌ رتبه‌بندی شامل حال همه معلمان می‌شود، یعنی هر معلمی برابر با امتیازی که به دست می‌آورد در رتبه مخصوص خود قرار می‌گیرد. این درحالی است که دولت قانون را تغییر داده و به دلیل این تغییرات  رتبه بندی شامل حال نومعلمان نمی‌شود.

آن طور که او توضیح می‌دهد در واقع با تغییراتی که دولت ایجاد کرده‌ معلمانی که سابقه آنها کمتر از دوسال است، مشمول این قانون نمی‌شوند و به این شکل تعداد قابل توجهی از معلمان از مزایای رتبه‌بندی محروم می‌شوند.

حذف امکان افزایش حقوق در رتبه بندی معلمان

مساله‌ دیگری که نمایندگان مجلس نسبت به آن معترض هستند، تغییر آیین‌نامه به شکلی است که راه افزایش مزایا برای معلمان را بسته است.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دراین باره توضیح می‌دهد: در قانون وقتی برای معلمان حقوق و مزایا در نظر گرفته شده بود کلمه «حداقل» را آورده بودیم تا ‌به توان حقوق عقب افتاده معلمان را جبران کرد. مثلا گفته شده بود آموزش‌یارمعلم حداقل 45درصد حقوق و مزایا می‌گیرد.

او یادآور می‌شود: واژه حداقل را  با این هدف آورده بودیم تا ‌هر زمان وضعیت اقتصادی کشور بهتر شد دست دولت برای پرداخت بیشتر حقوق به معلمان باز باشد،‌ زیرا براساس رتبه‌بندی رقم قابل توجهی به معلمان پرداخت‌ نمی‌شود. این در حالی است که دولت کلمه حداقل را حذف کرده‌ است.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش خبرنگار جام جم آنلاین که با اجرای طرح رتبه بندی حقوق معلمان چقدر افزایش پیدا می‌کند؟ می‌گوید:‌ با توجه به پنج رتبه‌ای که در نظر گرفته می‌شود و اینکه فاکتورهای مختلفی در این بین تاثیر گذاراست، نمی‌توان رقم دقیقی اعلام کرد. اما به طور میانگین می‌توان گفت حدود سه میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه خواهد شد.

تغییر گروه داوری رتبه بندی معلمان

مغایرت آیین نامه رتبه بندی معلمان با قوانین مجلس | اجرای رتبه بندی  معلمان اواخر مرداد

 تغییرات دولت در آیین نامه رتبه بندی معلمان به این موارد محدود نمی‌شود. آن طور که نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیح می‌دهد دولت اعضای گروه داوری  و ارزیابی امتیازهای معلمان را نیز ‌تغییر داده است.

اسماعیلی دراین باره می‌گوید: با توجه به جنس کار معلمان که آموزش است، گروه‌های ارزیاب ویژه‌ای را در نظر  گرفته بودیم تا با داوری مناسب ‌امتیازات معلمان را مشخص کنند. این درحالی است دولت در آیین‌نامه تغییراتی ایجاد کرده و گروه داوری متفاوتی را در نظر گرفته است.

‌ نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تغییر دیگری نیز اشاره می‌کند و ادامه‌ می‌دهد: براساس تغییراتی که دولت در آیین‌نامه رتبه بندی معلمان داده است، هرگاه یک معلم به شغل دیگری مامور و به صورت موقتی ‌از سمت معلمی کنار برود‌ به محض خروج از معلمی رتبه بندی و مزایای او از دست می‌رود.

به گفته او این مساله  نیز مغایر قانون است به همین دلیل ‌دولت باید آن را اصلاح ‌‌کند.

زمان اجرای رتبه‌بندی معلمان

 تاکنون وعده‌های زیادی برای زمان اجرای رتبه بندی معلمان مطرح شده است، در آخرین اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش گفت تا مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید رتبه بندی معلمان اجرا خواهد شد. این درحالی  است که  نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است می‌توان تا اواخر مرداد احکام معلمان را صادر کرد.

‌آن طور که  اسماعیلی توضیح می‌دهد آیین‌نامه اجرایی رتبه بندی معلمان اکنون در هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در حال بررسی است و تا چند روز دیگر مغایرت‌ها نهایی شده و با امضای رئیس مجلس به دولت فرستاده می‌شود.

اسماعیلی درباره سرنوشت این آیین نامه نیز می‌افزاید: هیات تطبیق ده روز مهلت دارد مغایرت‌ها را اعلام کند. دولت نیز دو هفته وقت دارد تا مغایرت‌ها را اصلاح کند.

او در پاسخ به این پرسش که اگر دولت مغایرت‌ها را اصلاح نکند چه اتفاقی می‌افتد؟ عنوان می‌کند: اگر دولت مغایرت‌ها را اصلاح نکند مجلس مصوبات دولت را ملغی اعلام می‌کند. به این ترتیب دولت باید براساس آیین‌نامه‌ای که با نظارت نمایندگان مجلس تهیه شده است، عمل کند.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره زمان اجرای قانون رتبه بندی معلمان و اینکه وزیر آموزش و پرورش وعده مهرماه را داده است، نیز می‌گوید: لزومی ندارد که برای اجرای آن تا مهرماه صبر کنیم.با توجه به شرایط اگر دولت به موقع اقدام کند می‌توان اواخر مرداد ‌احکام معلمان را صادر کرد.

 سال‌هاست که معلمان در انتظار تصویب و اجرای قانون رتبه بندی معلمان هستند. به همین دلیل ‌دولت باید تمام تلاش خود را برای اجرای این قانون انجام دهد و برای اجرای این خواسته معلمان زمان را از دست ندهد. فراموش نکنیم که با اجرای ‌ رتبه بندی معلمان همه حقوق عقب افتاده آنها جبران نمی‌شود و تنها امید است که با اجرای این مهم اندکی از بار مشکلات اقتصادی معلمان کاسته شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها