یک برش

مجلس و حدیث قیر
کد خبر: ۱۳۳۵۵
.1 در کمیسیون امور برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، در قانون آزمایشی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در بهمن ماه 80به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اجازه داده شد قیمت فرآورده های نفتی (بجز نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره و بنزین و گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) براساس قیمتهای جهانی تعیین شود. .2تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جناحهای مختلف مجلس ، در اعتراض به این مصوبه مجلس طی تذکراتی ، خواهان اصلاح موضوع شدند و 74نفر از آنان نیز با تقدیم طرحی فوریتی به تاریخ چاپ 81/2/14، خواهان اصلاح این مصوبه مشکل زا شدند؛ اما مجلس با تشکیک در فوریت مصوب شده ، طرح را به صورت عادی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داد. .3چهار روز پس از چاپ طرح یعنی در 81/2/18، تعداد 29نفر از نمایندگان که قریب به اتفاق آنان اکثریت مجلس را تشکیل می دهند، با پس گرفتن امضای خود، تعداد طراحان را به 45نفر تقلیل دادند (نصاب لازم برای بررسی هر طرح 15نفر است ) . .4کمیسیون برنامه و بودجه پس از یک ماه از زمانی که طرح به او ارجاع شده بود، خواستار تمدید مدت برای بررسی طرح شد و هیات رئیسه با این تقاضا موافقت کرد (هر چند فقط طرحهای مفصل قابل تمدید است ) . .5یک ماه پس از تمدید مدت هم ، کمیسیون برنامه و بودجه گزارش طرح را تقدیم مجلس نکرد؛ لذا اینجانب درخواست کردم مطابق آیین نامه ، این طرح بدون گزارش کمیسیون ذی ربط در دستور کار مجلس قرار گیرد. .6متاسفانه به این تقاضای قانونی عنایتی نشد و در حاشیه مشاهده می شود که تلاشهایی برای راضی کردن مانده نمایندگان امضا کننده طرح در جریان است . به امضاکنندگان گفته می شد که چون مشکلات آسفالت شهرداری ها و جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن و... برطرف شده است ، دیگر لزومی به ارائه طرح نیست . .7و بالاخره در چند هفته گذشته ، یکی از منشیان هیات رئیسه اعلام کرد که طراحان اصلاح ماده ( )71قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمتر از 15نفر رسیده اند و لذا طرح ، جنبه قانونی خود را از دست داده است . به عبارت دیگر، حداقل 60نفر از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و لذا طرحی که به نیت مقابله با افزایش قیمتها در بخش فرآورده های نفتی تقدیم شده بود، از موضوعیت افتاد. .8از آنجا که افزایش قیمت قیر در میان فرآورده های نفتی موجب اعتراض نمایندگان شده بود، لذا مسوولان شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی اعلام کردند که (اوایل اردیبهشت )81افزایش قیمت قیر از هر کیلو 85ریال به هر کیلو 830ریال ( 976درصد افزایش ) تاثیر چندانی در وضع مصرف کننده نهایی ندارد؛ زیرا قیمت هر مترمربع آسفالت از 13هزار ریال به 17هزار ریال افزایش می یابد و در شاخص عمده فروشی کل به میزان 0/017درصد تاثیر دارد. .9آنچه اکنون در جریان است ، آن است که مصرف کننده داخلی برای خرید قیر مظروف در بشکه ، بیش از قیمتهای منطقه ای و جهانی قیر، هزینه پرداخت می کند؛ زیرا هزینه دستمزد، اجاره محل حمل و... که پیش از مظروف کردن قیر به قیمتهای سال گذشته در هر بشکه 200کیلوگرمی 4400تومان بود، اکنون به 8هزار تومان افزایش یافته است ( 82درصد افزایش ) و این علاوه بر قیمت قیر است که نزدیک به هزار درصد افزایش یافته است . .10آنچه که در بالا به آن اشاره شد، بخوبی دغدغه های ابراز شده از سوی برخی کارشناسان درباره آثار غیرقابل پیش بینی افزایش قیمت در یک کالا بر سایر کالاها را نشان می دهد و البته سرنوشت برخوردهای مقطعی با مشکلات مردم را هم حکایت می کند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها