جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه6 مهر ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۷۷۳۵۸

برنامه‌های درسی یکشنبه6 مهر شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن

به گزارش جام جم آنلاین از آموزش و پرورش، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن در روز یکشنبه6مهر ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه پودمان اول پایه ۱۰ رشته صنایع چوب شاخه فنی

ساعت٨:٣٠ تا٩ نازک دوزی مدلسازی دامن پایه ۱۰  درس خیاطی شاخه کاردانش

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ کاربر رایانه پایه ۱۰و۱۱ رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه ۱۱شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰اخلاق حرفه ای پودمان ۱شایستگی ۱ پایه ۱۲ شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰تا ١١ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١ تا۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰تا۱۲:۴۰علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰تا۱۳:۱۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰تا۱۳:۴۰فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵ریاضی زیر مسئله و حل مسئله ساده تر پایه هفتم

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ ریاضی-صرب و تقسیم عددگویا پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ریاضی-نمایش مجموعه اعداد پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ : تولید محتوای الکترونیکی آموزش نرمافزار Nitro PDF

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی ۱پایه۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳پایه ۱۲رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ زیست شناسی ۱پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵ریاضی ۱الگو و دنباله پایه ۱۰رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢:۵٠ فیزیک۲برآیند میدان های الکترونیکی پایه ۱۱رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس روانشناسی پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:

ساعت۱۵درس اخلاق اسلامی۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اخلاق اسلامی ۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس اخلاق اسلامی۱پایه ۱۰رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس پیام های آسمانی ۷ متوسطه دوره اول.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها