jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۶۸۳۵۴   ۱۴ مهر ۱۳۹۷  |  ۰۰:۰۱

رهبر انقلاب در اجتماع 100هزار نفری بسیجیان نقشه راه عزت و اقتدار ایران را تبیین فرمودند:

تحریم را شکست می‌دهیم

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم و پرشکوه بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی با تأکید بر این‌که جوانان راه حل مشکلات کشور هستند، به ارائه تحلیلی از شرایط حساس کنونی پرداختند و افزودند: آمریکایی‌ها با عربده کشی، بیان سخنان سخیف و تصوراتی واهی درصدد تصویرسازی کاملا وارونه از قدرت خود و از اوضاع ایران هستند، اما مجموعه عظیم جوانان میهن و ملت بزرگ ایران می‌دانند که باید با ناکام گذاشتن آخرین حربه باقیمانده دشمن یعنی تحریم، سیلی دیگری به آمریکا بزنند که ان‌شاءا... خواهند زد.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتا... خامنهای با اشاره به حماسه نورانی و پرشکوه حضرت زینب کبری(س) و حضرت امام سجاد(ع) در جاودانه کردن واقعه عاشورا به در پیش بودن ایام اربعین حسینی اشاره و خاطرنشان کردند: حماسه بزرگ اربعین که با حضور ملت ایران، ملت عراق و مسلمانان دیگر کشورها هر سال تکرار میشود پدیده فوقالعاده مهمی است که به فضل الهی و هنگام نیاز شدید دنیای اسلام شکل گرفته است.

ایشان، عربدهکشیهای سران آمریکای جهانخوار و استکبار، قدرتنمایی جوانان مؤمن و پیروزیهای پی در پی آنان در میدانهای مختلف و در عین حال مشکلات اقتصادی و تنگی معیشت بخش بزرگی از مردم و نیز حساس شدن و تلاش و تکاپوی نخبگان برای ارائه راهحلهای مشکلات را جهات مختلف شرایط حساس کشور خواندند.

حضرت آیتا... خامنهای «عظمت ایران، اقتدار جمهوری اسلامی و شکست ناپذیری ملت ایران» را سه واقعیت انکارناپذیر برشمردند و افزودند: اینها رجزخوانی نیست، واقعیاتی است که دشمنان آرزو میکنند ملت ایران آنها را نداند یا مورد غفلت قرار دهد تا درباره اوضاع کشور و تواناییهای خود دچار گمان غلط شود.

عظمت ایران، امری تاریخی است

حضرت آیتا... خامنهای در تشریح بیشتر این واقعیات سه گانه، عظمت ایران را امری تاریخی دانستند و افزودند: به استثنای ۲۰۰ سال منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی (یعنی از اواسط دوران قاجار تا پایان پهلوی) ایران عزیز ما در عرصههای مختلف سرآمد ملتهای مسلمان و در برهههایی حتی سرآمد همه ملتها بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی، نجات ایران از سلطه ظالمانه انگلیس و آمریکا را برای اثبات اقتدار جمهوری اسلامی کافی دانستند و افزودند: نجات کشور از شر حکومت استبدادی و سلطنتی موروثی، ایستادگی در مقابل همه توطئههای ۴۰ سال اخیر و افزایش اعتبار و احترام ایران در منطقه و جهان از دیگر نمودهای اقتدار جمهوری اسلامی است.

ایشان همچنین یادآور شدند: نظام اسلامی در هشت سال جنگ تحمیلی در مقابل جبهه وسیع دشمنان پیروز شد و با حفظ تمامیت ارضی کشور، اولین بار در قرنهای اخیر اجازه نداد مهاجمان بخشی از میهن عزیزمان را تجزیه کنند یا با تداوم حضور نظامی در ایران، ملت را تحقیر کنند.

حضرت آیتا... خامنهای، شکستناپذیری ملت ایران را ناشی از برکت اسلام عزیز دانستند و افزودند: این شکستناپذیری را میتوان در پیروزی این ملت بزرگ در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نیز ایستادگی در مقابل همه توطئههای ۴۰ سال اخیر مشاهده کرد چرا که ملت در مواجهه با توطئهها و اقدامات مختلف دشمن، هیچگاه احساس ضعف و خستگی نداشته و عقبنشینی نکرده است.

غرور، آفت پیروزی است

حضرت آیتا... خامنهای با تشبیه عرصه نبرد سیاسی و اقتصادی با جنگ نظامی، «غرور» را آفت پیروزی در همه این عرصهها خواندند و خاطرنشان کردند: مغرور شدن، ما را به بیعملی، بیابتکاری و نداشتن طرح و نقشه میکشاند و موجب پیروزی دشمن میشود.

رهبر انقلاب افزودند: هنوز در اوایل راه هستیم و باید با تلاش و مجاهدت و راهبلدی، شجاعت و تدبیر و استفاده صحیح از امکانات، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم و به قله مورد نظر ملت و انقلاب برسیم.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه راه پیشرفت کشور باز است اما این راه همراه با موانع و فرازونشیبهایی است که باید آنها را پشت سر گذاشت، گفتند: پیمودن مسیر پیشرفت و برداشتن موانع این مسیر شرایطی دارد که گام اول آن «درک و احساس وجود و حضور دشمن» است، زیرا تا انسان حضور دشمن را حس نکند، سنگر و حفاظ و سلاح لازم تهیه نمیکند.

حضرت آیتا... خامنهای افزودند: البته آن روشنفکرنمای راحتطلب و منافق و ریاکار که اساساً دشمنی آمریکا را انکار میکند و برای دولت و ملت ایران، نسخه تسلیم در مقابل آمریکا مینویسد، اگر عامل آمریکا نباشد، مرد میدانِ پیشرفت کشور نیست.

ایشان شرط دوم برای پیمودن مسیر پرفرازونشیب پیشرفت را «اعتماد به نفس و عزم بر ایستادگی» دانستند و خاطرنشان کردند: انسانهای بیروحیه، ترسو، مأیوس، تنبل، فرصتطلب و خود کمبین در این میدان اگر خود مانعی برای دیگران نشوند، نمیتوانند هیچ هنری از خود نشان دهند.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: البته جوانان کشور چه در دوران نهضت اسلامی و چه در مقاطع مختلف 40 سال گذشته به این بلیه مبتلا نبوده و همواره بدون تردید و ترس و بُزدلی، اعتماد به نفس و شجاعت داشتهاند.

فهم درست تهدید دشمن

حضرت آیتا... خامنهای شرط سوم برای حرکت در مسیر پیشرفت و فائق آمدن بر موانع را «فهم درست از تهدید دشمن و شناخت صحیح از عرصه نبرد» برشمردند و تأکید کردند: اولین عرصه نبرد، «اسلام و ایمان اسلامی» است، زیرا آمریکا از اسلام و انقلاب اسلامی سیلی خورده است و انقلاب دست آنها را که همهکاره کشور بودند از ایران کوتاه کرد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: برخی افراد نِقزن میگویند، از آمریکا بدگویی نشود تا با ایران دشمنی نکند در حالیکه کینه آنها فقط از شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران نیست، بلکه آنها با اصل اسلام و انقلاب اسلامی مخالفند زیرا از سربلند کردنِ یک قدرت اسلامی بزرگ و انقلابی در منطقه بشدت هراس دارند و بر همین اساس تلاش میکنند تا عناصر قدرت کشور را از بین ببرند.

حضرت آیتا... خامنهای با تأکید بر اینکه هدف استکبار، ضربه زدن به عناصر اقتدار ایران اسلامی است، گفتند: استقرار و ثبات اجتماعی، امنیت و وحدت ملی، پایبندی به اصول و مبانی انقلاب ادامه حرکت پیشرفت رو به توسعه علمی، گسترش و تعمیق فرهنگ انقلابی و اسلامی، پیشرفت دفاعی و موشکی و حضور در منطقه، عناصر اقتدار جمهوری اسلامی است و دشمنان به دنبال ضربه زدن به این عناصر قدرت هستند.

ایشان فهم صحیح واقعیتهای ایران و جهان و گرفتار نشدن در تصویرسازیهای غلط را یکی دیگر از شروط غلبه بر موانع پیشرفت برشمردند و افزودند: بدخواهان و کینه توزان ملت ایران، تلاش دارند با استفاده از ابزارهای رسانهای بویژه رسانههای نوپدید، تصویرسازی غلطی از ایران، منطقه و همچنین از خودشان انجام دهند و افکار عمومی ایران را از واقعیات منحرف کنند.

رهبر انقلاب اسلامی یکی از این تصویرسازیهای غلط را القای در موضع قدرت بودن آمریکا دانستند و خاطرنشان کردند: با وجود قدرت سختافزاری آمریکاییها، واقعیت آن است که آنها در موضع قدرت نیستند زیرا عامل اصلی و تعیینکننده قدرت در تقابلهای جهانی، قدرت نرمافزاری به معنای منطق، استدلال و حرف نوست که آمریکا در این موارد بشدت ضعیف است و به دلیل فقدان منطق و استدلال، بر مبنای زورگویی سخن میگوید.

حضرت آیتا... خامنهای با اشاره به مفتضح شدن لیبرال دموکراسی آمریکا و رواج انتقاد از آن در دنیا افزودند: به همین دلیل است که آمریکا با وجود قدرت اتمی و تکنولوژی پیشرفته و تواناییهای مالی فراوان، در بسیاری از مناطق، همچون عراق، سوریه، لبنان، پاکستان و افغانستان شکست خورد و شکستهای دیگری هم در انتظار آمریکاست.

رهبر انقلاب اسلامی به تصویرسازی خدعهآمیز و غیرواقعی دشمنان از ایران اشاره کردند و گفتند: آنها تلاش دارند با ارائه تصویرهای غلط از ایران اسلامی، نظرات باطلشان را به افکار عمومی دنیا و ملت ایران بباورانند.

ایشان با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در کشور افزودند: آمریکاییها با تکیه بر این مشکلات، خیالاتی را در سرِ کممغز و بیتدبیرشان میپرورانند. بر همین اساس اخیرا رئیسجمهور آمریکا به برخی سران اروپا گفته است اگر تا دوسهماه صبر کنید کار جمهوری اسلامی ایران تمام است.

شتر در خواب بیند پنبهدانه!

حضرت آیتا... خامنهای خاطرنشان کردند: این خیالات، انسان را به یاد سخنان 40 سال قبل آمریکاییها و نوکران آنها در داخل میاندازد که به یکدیگر مژده سرنگونی شش ماهه جمهوری اسلامی را میدادند اما اکنون چهار دهه از عمر نظام اسلامی گذشته است.

رهبر انــــــــــقلاب اســــــــــلامی، دلخوشیهای رئیسجمهور بیچاره آمریکا را نتیجه نشناختن انقلاب اسلامی و ملت ایران و روحیه ایمانی و انقلابی این ملت دانستند و تأکید کردند: این تحلیل غلط، موجب گمراهی آمریکاییها در 40 سال گذشته، شده است که باید خداوند را به دلیل اینکه دشمنان ملت ایران را از نادانان و ابلهها قرار داده است، شکرگزار بود.

حضرت آیتا... خامنهای خاطرنشان کردند: البته ما مشکلات اقتصادی و عیوبی همچون اقتصاد نفتی، ضعیف بودن فرهنگ صرفه جویی و اسراف در جامعه داریم، اما این موارد عیب واقعی نیستند، عیب واقعی بنبست است که البته در کشور بن بست وجود ندارد.

ایشان با تأکید بر اینکه عدهای در تلاش برای القای این تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن وجود ندارد، گفتند: دشمن میخواهد ملت ایران را به این جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل آمریکا وجود ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: من صریحا اعلام میکنم کسانی که در داخل، این فکرِ مطلوب و محبوب دشمن را ترویج میکنند، در حال انجام دادن بزرگترین خیانت در حق کشور و ملت هستند.

حضرت آیتا... خامنهای تأکید کردند: البته این اتفاق نخواهد افتاد و به حول و قوه الهی و با همراهی مردم و جوانان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت چنین اتفاقی در کشور بیفتد.

ایشان با تأکید بر لزوم شناخت و ارائه تصویر و جایگاه واقعی کشور و ملت ایران گفتند: سیاستمداران بزرگ و مغزهای سیاسی سنجیده دنیا، ملت ایران را به دلیل 40 سال ایستادگی در مقابل فشارها و در عین حال پیشرفت و تبدیل شدن به یک قدرت تأثیرگذار، تحسین میکنند.

از ظرفیتهای کشور بدرستی استفاده نکردهایم

رهبر انقلاب اسلامی، ظرفیتهای فراوان جغرافیایی، اقلیمی، نیروی انسانی و منابع زیرزمینی و روزمینی در کشور را یکی دیگر از واقعیتهای ایران برشمردند و افزودند: ما از این ظرفیتها بدرستی استفاده نکردهایم و توصیه همیشگی من به مسؤولان این است که ظرفیتها را شناسایی و استفاده کنید.

حضرت آیتا... خامنهای، جوانان مؤمن را ظرفیت بالفعل کشور خواندند و گفتند: تصویر واقعی کشور همین جوانان مؤمنی هستند که در صحنههای مختلف، تواناییهای دفاعی، علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را بروز دادهاند.

ایشان در ادامه به موضوع تحریمهای آمریکا اشاره کردند و افزودند: وضع تحریمها به این معناست که دشمن هیچ راه دیگری برای مقابله با نظام اسلامی به غیر از تحریم اقتصادی ندارد اما همین تحریمهای اقتصادی نیز شکننده تر از اقتصاد ملی ماست.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اقتصاد ملی کشور میتواند تحریم را شکست دهد و به حول و قوه الهی، تحریمها را شکست خواهیم داد و شکست تحریم به معنای شکست آمریکا است و آمریکا باید با این شکست، یک سیلی دیگر از ملت ایران بخورد.

دلیل دشمنیها با بسیج

حضرت آیتا... خامنهای مجموعه عظیم و مردمی بسیج در سراسر کشور را که به الگویی برای برخی ملتهای دیگر تبدیل شده، یکی دیگر از واقعیات ایران اسلامی برشمردند و گفتند: بسیج مردمی یکی از نقاط برجسته تصویر واقعی کشور است که در مقابل تهدید دشمن نهتنها عقب نشینی نمیکند بلکه بر ایمانش افزوده میشود و به همین دلیل، دشمن و عوامل او مخالفت زیادی با بسیج دارند.

ایشان نقاط درخشان و برجستهای همچون گروههای جهادی، بسیج سازندگی، اردوهای راهیان نور، راهپیمایی ها، مراسم اعتکاف و عزاداریهای حسینی را از دیگر واقعیات ایران برشمردند و تأکید کردند: برای شناخت صحیح ملت ایران باید به این موارد توجه شود.

رهبر انقلاب اسلامی در این بخش از سخنان خود دستگاههای مسؤول را موظف به مساعدت و همکاری با فعالیتهای بسیج، اردوهای جهادی و کاروانهای راهیان نور دانستند.

حضرت آیتا... خامنهای بخش پایانی سخنانشان را در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه یکصد هزار نفری آزادی به بیان چند نکته اختصاص دادند.

ایشان با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی با استفاده از ابزار رسانه گفتند: ابزار رسانه مهم است و اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناکی است که میتوان آن را به سلاح شیمیایی در جنگهای نظامی تشبیه کرد.

رهبر انقلاب اسلامی استفاده دشمنان از رادیو، تلویزیون، اینترنت، شبکههای اجتماعی و فضای مجازی را علیه افکار عمومی ملت خاطرنشان کردند و خطاب به کسانی که مسؤولیت بخش ارتباطات را بر عهده دارند، تأکید کردند: همچنان که در جلسات حضوری هم تذکر داده شده است به این مسائل درست توجه کنید و با ایفای جدی وظایف خود، ابزاری نشوید که دشمن راحت بتواند سلاح شیمیایی خود را علیه مردم به کار گیرد.

ضرورت وحدت، عزم راسخ و احساس قدرت، دومین نکته بخش پایانی سخنان رهبر انقلاب بود. ایشان تأکید کردند: باید با حضور قدرتمندانه ملت و بویژه جوانان مؤمن در وسط میدان، هم جهتی و همسخنی مسؤولان، و همدلی مردم و مسؤولان، به دشمن پیام قدرت داد چرا که اگر دشمن در حرف و رفتار و منش زندگی مردم، خود را با مجموعهای مقتدر روبهرو نبیند، گستاخ و جری میشود.

حضرت آیتا... خامنهای قاطعانه تأکید کردند: واقعیات کشور نشان میدهد ملت و نسل جوانش تصمیم گرفته دیگر تحقیر نشود، دنبالهرو قدرتهای بیگانه و دشمن نگردد و ایران عزیز را به اوج عزت و افتخار برساند که به فضل الهی، عزم و توانایی این کار را دارد.

رهبر انقلاب اجتماع روز پنجشنبه در ورزشگاه یکصد هزار نفری را یادآور اجتماع عظیم بسیجیان در اواسط دهه ۶۰ دانستند و افزودند: آن اجتماع عظیم به حرکت و پیروزیهای بزرگ برای کشور تبدیل شد و انشاءا... شما جوانان عزیز هم در میدانهای علمی، فعالیت و تحرک اقتصادی، کارآفرینی، تلاش فردی و اجتماعی، شبکهسازی اجتماعی و فرهنگی و نیز حرکتهای لازم آتش به اختیار، موفق و پیروز خواهید شد.

جوانان راه حل کشورند نه مشکل کشور

رهبر انقلاب بخش مهمی از سخنانشان را به تبیین نقش جوانان در تحولات 40 سال اخیر اختصاص دادند و تأکید کردند: جوانان عزیز بدانید که شما نوک پیکان حرکت عظیم ملی هستید، شما باید راه را باز کنید. پیران مجرب هم اگر خسته و بیحال و از کار افتاده نباشند، میتوانند شما را راهنمایی کنند، اما موتور پیشبرنده این قطار شما جوانان هستید. رهبر انقلاب با اشاره به پیشتازی و نقش تعیینکننده جوانان در جهاد با طاغوت پیش از پیروزی انقلاب، مقطع پیروزی، جهاد با تجزیهطلبان در سالهای اول انقلاب، ارائه خدمات فراوان به ملت در جهاد سازندگی، جهاد با تروریسم منافق و خائن در اوایل دهه ۶۰، هشت سال جنگ تحمیلی، تلاش برای ترمیم خرابیها بعد از جنگ، جهاد فرهنگی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن در دهه ۷۰ و جهادعلمی و جهشوار در آغاز دهه ۸۰ افزودند: در سالهای اخیر نیز جوانان در جهاد با تروریسم تکفیری پیشتاز بودهاند و امروز هم با احساس انگیزه و تکلیف و در جهادی فکری و عملی و با هدف گشودن گرههای اقتصادی، پیشنهادهای پخته و کارگشا میدهند.

رهبر انقلاب اسلامی وجود دهها هزار گروه جهادی جوان در سراسر کشور و خدمات بیپایان آنها بویژه به طبقات ضعیف را سرمایهای عظیم دانستند که آیندهای بهتر را مژده میدهد. حضرت آیتا... خامنهای جوانان را صاحب کشور خواندند و در نکتهای خاص افزودند: عدهای تصور میکنند که من از انحرافات برخی جوانان مطلع نیستم اما اینگونه جوانان جزو ریزشها هستند که رویشها بر آنان غلبه دارد و تمجید و تحسین من از جوانان، با اطلاع کافی از اینگونه مسائل صورت میگیرد. حضرت آیتا... خامنهای با انتقاد از کسانی که نقش کاملا تعیینکننده جوانان را در حال و آینده کشور مورد توجه قرار نمیدهند، افزودند: اینگونه افراد میخواهند جوانان را مشکل کشور وانمود کنند و یا آنها را به مشکل کشور تبدیل کنند اما اینجانب با اعتقاد تأکید میکنم که جوانان راهحل کشورند، نه مشکل کشور.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
ابررایانه سیمرغ بستر رشد اقتصاد دیجیتال

ابررایانه سیمرغ بستر رشد اقتصاد دیجیتال

امروزه با توجه به پیشرفت فناوری‌ های نوین، افزایش چشمگیر و گسترش روزافزون اطلاعات، دسترسی به منابع پردازشی پرسرعت و با ظرفیت بالا، به یکی از نیازهای اصلی و بنیادین مراکز پژوهشی و کسب‌ و کارها تبدیل شده و در پایداری و تداوم توسعه اقتصاد دیجیتالی، امری اجتناب‌ناپذیر است.

جامعه امروز و ضرورت بازنگری در اطلاع‌ رسانی

جامعه امروز و ضرورت بازنگری در اطلاع‌ رسانی

27 اردیبهشت هر سال به‌عنوان روز جهانی جامعه اطلاعاتی (روز ارتباطات و روابط عمومی) گروه زیادی از استادان و دانشجویان ارتباطات در كنار شاغلان و فعالان این حوزه در دستگاه‌ها و نهادها و ادارات مختلف در بخش خصوصی و دولتی تكریم و احترام می‌شوند و به پاسداشت این روز همت می‌گمارند.

ما هم بلدیم کتک بخوریم

ما هم بلدیم کتک بخوریم

 در یک عکس‌نوشته در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود: با من درد دل کن. شاید نتوانم مشکلت را حل کنم. اما می‌توانم همراهت غصه بخورم...

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر