مدیر پایگاه منظر فرهنگی، تاریخی هورامان گفت: طرح موزه‌های روستایی هورامان با هدف تمرکززدایی از هورامان و معرفی تمامی ظرفیت‌های هورامان فرهنگی در دست اجراست.
کد خبر: ۱۱۲۷۶۱۰

به گزارش فارس، پویا طالبنیا با اشاره به گستردگی منطقه فرهنگی هورامان، بر لزوم تمرکززدایی و معرفی ظرفیتها و ظرفیتهای ناشناخته این منطقه تاکید کرد.

وی افزود: طرح موزههای روستایی هورامان در همین راستا در دوره دورخیز نوآورانه کردستان مطرح و مورد تایید کارشناسان گردشگری این دوره قرار گرفت.

طالبنیا از اهداف این طرح به تمرکززدایی از هورامان، معرفی تمامی ظرفیتهای هورامان فرهنگی و استفاده از ظرفیتهای روستاهای بکر و دستنخورده این منطقه به عنوان جاذبهای برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد پویایی در کل منطقه هورامان اشاره کرد.

مدیر پایگاه منظر فرهنگی، تاریخی هورامان عنوان کرد: این طرح با مشارکت جوامع محلی و مردم روستاها باید انجام گیرد و میتواند در راستای زنده نگهداشتن صنایع مختلف روستایی و توانمندسازی روستاییان مفید و باعث اشتغالزایی در این مراکز شود.طالبنیا از دیگر ویژگیهای طرح موزههای روستایی هورامان را ارتباط زنجیروار آنان با یکدیگر عنوان کرد و افزود: راهاندازی موزههای روستایی سبب هدایت گردشگران به سایر نقاط منطقه هورامان و ایجاد گردشگری فرهنگی و علمی در منطقه میشود.مدیر پایگاه منظر فرهنگی تاریخی هورامان گفت: وجود این موزهها در روستاهای مختلف جغرافیای فرهنگی هورامان میتواند به عنوان یکی از زیرساختهای فرهنگی هورامان مورد توجه ناظرین یونسکو، در راستای ثبت جهانی هورامان در ارزیابیها قرار گیرد.

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها