jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۱۲۰۹۷۳   ۲۱ بهمن ۱۳۹۶  |  ۰۰:۰۱

رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی خطاب به مسئولان کشور:

مردم را بشناسید و در راه خدا برای آنها کار کنید

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح پنجشنبه و همزمان با سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی در 19 بهمن سال 1357 با امام (ره)، با جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش دیدار کردند.

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیتا... خامنهای در این دیدار، ایاما... و مناسبتهای مهم انقلاب اسلامی را مایه قوام و استحکام نظام دانستند و تأکید کردند: امسال به لطف الهی، 22 بهمن از آن 22 بهمنهای تماشایی خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی حرکت 19 بهمن سال 1357 و دیگر مناسبتهای مهم انقلاب اسلامی را فراتر از یک خاطره افتخارآمیز دانستند و گفتند: همه این ایاما...، چه مناسبتهای دوران انقلاب اسلامی و چه مناسبتهای مهم 39 سال گذشته، زمینهساز افزایش ذخیره و سرمایه انقلاب و موجب استحکام بیشتر پایههای انقلاب اسلامی میشوند.

انقلاب اسلامی؛ حقیقتی زنده

حضرت آیتا... خامنهای، انقلاب اسلامی را حقیقتی زنده دانستند و با تأکید بر اینکه استحکام و قوام امروز انقلاب بیشتر از روزهای اول است، خاطرنشان کردند: انقلابیون امروز، ایستادهتر و آگاهتر و بصیرتر از انقلابیون روزهای اول انقلاب هستند و بر همین اساس، انقلاب پیشرفته و تکاملیافته است.

رهبر انقلاب اسلامی، تغییر و تحول را همچون دیگر موجودات زنده، جزو ذات انقلاب برشمردند و افزودند: اکنون که انقلاب در حال ورود به 40 سالگی خود است، اصول و مبانی ثابت و پایدار مانده، اما از این درخت تناور و ریشهدار، میوههای نوبهنو و جدید بروز کرده است.

ایشان کانون اصلی مقابله دشمنان با انقلاب اسلامی را جلوگیری از ظهور ثمرات جدید و استمرار و استقامت انقلاب برشمردند و گفتند: منظور از دشمنان همان کسانی هستند که با پیروزی انقلاب اسلامی، حکومت دستنشانده و مطیع آنها در این منطقه حساس سرنگون شد که در رأس آنها دولت آمریکا قرار دارد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شیوههای متنوع و گسترده دشمنان برای مقابله با انقلاب خاطرنشان کردند: آنها از متفکرنماها، نظریهپردازان قلابی، روزنامهنگاران و قلم به مزدها، دلقک و همه امکانات فضای مجازی استفاده میکنند تا بر مردم تأثیر بگذارند اما ناگهان در برخی ایاما... همچون 22 بهمن یا 9 دی سال 88 یا 9 دی امسال و راهپیماییهای خودجوش و پرشور و پرهیجان بعد از آن، سیل جمعیت به خیابانها میآیند و با سر دادن شعاری واحد، همه محاسبات دشمنان را به هم میزنند.

حضرت آیتا... خامنهای، تلاشهای بدخواهان ملت ایران را فراتر از اقدامات در فضای مجازی دانستند و گفتند: آنها از تحریم نیز استفاده میکنند تا مشکلات اقتصادی به وجود آورند، اما همین مردم به دلیل عشق به انقلاب اسلامی، گسترده به خیابانها میآیند و موجب قوام و استحکام انقلاب میشوند.

راهپیمایی 22 بهمن، نمونه عشق مردم به انقلاب

ایشان راهپیمایی 22 بهمن امسال را یک نمونه از عشق و ارادت مردم به انقلاب دانستند و افزودند: امسال به دلیل یاوهگوییهای برخی دولتمردان آمریکا و غیر آمریکا، مردم احساس میکنند که دشمن در حال کمین گرفتن و درصدد دشمنی است و به همین علت، به حول قوه الهی، حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال از همیشه گرمتر و پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد.

رهبر انقلاب اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه سیاستهای اصولی نظام برآمده از انقلاب اسلامی است، گفتند: از جمله سیاستهای اصولی نظام، «استقلال اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی»، «آزادی» و «پیشرفت همه جانبه مادی و معنوی» است که در برخی زمینهها بویژه علم و فناوری پیشرفتهای خوبی بهدست آمده است.

حضرت آیتا... خامنهای، «عدالت اجتماعی» را یکی دیگر از سیاستهای اصولی نظام برشمردند و افزودند: هدف از عدالت اجتماعی، برداشتن فاصلههای میان مردم است که البته در این زمینه کمکاری و عقبماندگی داریم و آن کاری که باید انجام بگیرد، هنوز انجام نگرفته ولی همه بدانند که ما از این سیاست اصولی صرفنظر نکردهایم و با جدیت بهدنبال آن هستیم.

ایشان یکی از راههای تحقق عدالت اجتماعی را مبارزه با ظلم و فساد دانستند و افزودند: مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است و همانگونه که چند سال قبل گفتم، فساد همچون اژدهای هفتسر افسانههاست که از بین بردن آن براحتی امکانپذیر نیست، ولی حتماً باید انجام شود.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: برخورد با ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی باید شدیدتر و جدیتر از بقیه موارد باشد و همه مسئولان و مدیران کشور باید به این موضوع توجه کنند.

حکومت آمریکا بدتر از داعشیهای وحشی است

رهبر انقلاب اسلامی، «ایستادگی در برابر ظلم و فساد در سطح بینالمللی و رسوا کردن آن» را از جمله سیاستهای اصولی برشمردند و تأکید کردند: امروز ظالمترین و بیرحمترین مجموعههای دنیا، حکومت آمریکاست که حتی بدتر از داعشیهای وحشی است.

حضرت آیتا... خامنهای با یادآوری این موضوع که داعش را آمریکاییها بهوجود آوردند و رئیس جمهور فعلی آمریکا در تبلیغات انتخاباتی به آن اشاره کرد، گفتند: آمریکاییها علاوه بر ایجاد داعش، از آنها پشتیبانی کردند و احتمالاً آموزش برخی شیوههای خشن و وحشیانه را نیز مجموعههای وحشی آمریکا همچون بلکواتر به عهده داشتند، اما دولت آمریکا با وجود همه این بیرحمیها و سنگدلیها، در تبلیغات بینالمللی مدعی حمایت از حقوق بشر و مظلومان و حقوق حیوانات است که باید با بیان حقایق، آنها را رسوا کرد.

ایشان، حمایت از ظلم 70 ساله به ملت فلسطین و همچنین حمایت از کشتار مردم یمن و ظلم به آنان را نمونههای آشکاری از ظلم آمریکاییها دانستند و افزودند: زیرساختهای یمن و مردم مظلوم این کشور، بهطور روزانه به وسیله همپیمانان آمریکا و با سلاحهای آمریکایی بمباران میشوند، اما دولت آمریکا هیچ اعتراض و اعتنایی نمیکند ولی با کمال وقاحت با نمایش چند آهنپاره، ادعای بیدلیل ارسال موشک از ایران را مطرح میکنند.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: در حالی که مردم یمن در محاصره هستند، چگونه امکان ارسال موشک وجود دارد؟

حضرت آیتا... خامنهای تأکید کردند: البته بر اساس دستورات صریح اسلام باید در مقابل ظالم ایستاد و به مظلوم کمک کرد.

ایستادگی ایران در قضایای منطقه

ایشان به یک نمونه از ورود و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در قضایای منطقه اشاره کردند و گفتند: در قضیه مقاومت در منطقه غرب آسیا، آمریکاییها تصمیم داشتند مقاومت را ریشهکن کنند اما ما ایستادیم و گفتیم اجازه نمیدهیم. امروز برای همه دنیا ثابت شده است که آمریکا میخواست و نتوانست و ما خواستیم و توانستیم.

حضرت آیتا... خامنهای در ادامه به یک مساله مهم یعنی مساله «مردم» و امتیاز بزرگ «مردمی و دینی بودن» انقلاب اسلامی پرداختند و گفتند: انقلاب اسلامی، مردمی بود و مردمِ معتقد به اسلام در همه مراحل همچون دفاع مقدس و شهادت فرزندانشان، صبر و شکر کردند، زیرا این دفاع و شهادت در راه خدا و امام حسین(ع) بود.

مردم باید در اولویت باشند

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه در همه برنامهها باید مردم در اولویت باشند، گفتند: اسم مردم مکرر آورده میشود که البته تکرار و تکیه بر نام مردم در سخنان مسئولان بسیار خوب است اما باید مردم را بشناسند و بشناسیم.

ایشان با اشاره به فعالیت روشنفکران در دوره طاغوت و دم زدن آنان از مردم، خاطرنشان کردند: رژیم طاغوت در مقابل آن روشنفکران و آثار آنها چندان سختگیری نمیکرد، زیرا نه روشنفکران حرف مردم را میفهمیدند و نه مردم حرف آنها را، ولی امام بزرگوار که وارد میدان مبارزه شد، هم او مردم را شناخت و هم مردم سخن او را شناختند و با همه وجود وارد میدان شدند.

حضرت آیتا... خامنهای با تأکید مجدد بر «شناخت مردم»، افزودند: مردم چه کسانی هستند؟ مردم همان کسانی هستند که حماسه 22 بهمن هر سال را به وجود میآورند، مردم همان کسانی هستند که پس از وارد شدن اغتشاشگران به صحنه، حتی اگر اعتراضی هم داشتند، خود را کنار کشیدند و در روز 9 دی به میدان آمدند. مردم همینها هستند. آنها را اشتباه نگیرید. مردم را بشناسید و خالصانه و برای رضای خدا، برای مردم کار کنید زیرا خداوند از ما مسئولان خواسته است خادم مردم باشیم و به آنها خدمت کنیم.

ایشان تأکید کردند: حرف مردم، شکایت از فساد و تبعیض است. مردم بسیاری از مشکلات را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شِکوه دارند و آن را تحمل نمیکنند، بنابراین مسئولین هر سه قوه باید بهطور جدی با فساد مبارزه کنند.

سابقه درخشان نیروی هوایی در جهاد خودکفایی

حضرت آیتا... خامنهای در بخش پایانی سخنانشان، نیروهای مسلح را به سازندگی توصیه کردند و گفتند: سازندگی در درجه اول، خودسازی و ساخت نظامیانی در تراز نظام اسلامی یعنی نیروهایی مؤمن، شجاع، فداکار و با تدبیر است که در مقابل دشمن با کمال قدرت ایستادگی میکنند، اما در مقابل دوستان هیچگونه تکبری ندارند.

فرمانده کل قوا با اشاره به سابقه درخشان نیروی هوایی در جهاد خودکفایی و ساخت تجهیزات، افزودند: برخی کشورها تنها چیزی که دارند پول است اما از دین، اخلاق، عقل، توانایی و مهارت بیبهرهاند ولی شما جوانان، با استعداد و توانایی فکری و قدرت ابتکار میتوانید تجهیزات و سازمان نیروی هوایی را نوسازی کنید و بدانید پیروزی با شماست.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: در همه قضایای این سالها به توفیق الهی، نیروهای انقلابی پیروزی را از آن خود کردهاند و در آینده نیز به کوری چشم دشمن، پیروزی متعلق به شما و متعلق به ملت ایران است.

پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، امیرسرتیپ شاهصفی فرمانده نیروی هوایی ارتش، تشکیل جهاد خودکفایی در نیروی هوایی را از تدابیر مهم و راهبردی حضرت آیتا... خامنهای در سال 1358 دانست و با بیان گزارشی از توانمندیهای نیروی هوایی در ساخت تجهیزات و همچنین توان دفاعی و رزمی، گفت: نیروی هوایی در کمک به آسیبدیدگان زلزله کرمانشاه و همچنین کمک به مسلمانان مظلوم و جبهه مقاومت، حضوری فعال دارد و آمادهایم به پیمان سربازی خود با برداشتن لکه ننگ رژیم صهیونیستی و جریان تکفیری از منطقه، عمل کنیم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
نکات مثبت و منفی مذاکرات وین

نکات مثبت و منفی مذاکرات وین

یک نکته مثبت و خوب مذاکرات وین این است که مسؤولان دولت با یک موضع عقلانی و مبتنی بر سیاست قطعی نظام در مذاکرات سطح کارشناسی حاضر شده‌اند.

مصونیت جوانان از کرونا، باطل است

مصونیت جوانان از کرونا، باطل است

از ابتدای شیوع کووید ۱۹ در جهان، ناشناخته بودن ویروس کرونا تنها محدود به درک مردم عادی نبود و این ویروس برای جامعه پزشکی هم ناشناخته بود.

خودمان به خودمان رحم کنیم

خودمان به خودمان رحم کنیم

متاسفانه کرونا روی زندگی همه تأثیر منفی گذاشته است. به‌خصوص هنرمندان و پیشکسوت‌هایی مثل من که حدود ۱۵- ۱۴ ماه است که هیچ پیشنهادی را قبول نکردم.

گفتگو

بیشتر
کار ناتمام محققان با آرسیبو

مدیر عملیاتی تلسکوپ رادیویی ساردینیا در گفتگو با جام‌جم از داغ‌ترین حوزه‌های مطالعاتی در اخترشناسی رادیویی می‌گوید

کار ناتمام محققان با آرسیبو

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر