برچسب ها - فرماندار کرج
فرماندار کرج تاکید کرد؛
فرماندار ویژه شهرستان کرج بر فرماندار ویژه شهرستان کرج بر ضرورت ساماندهی و برچیدن بساط متکدیان کرج تا قبل از پایان سال تاکید کرد.ضرورت ساماندهی و برچیدن بساط متکدیان کرج تا قبل از پایان سال تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

فرماندار کرج دستور فوری صادر کرد؛
فرماندار کرج گفت: این کمیسیون وظیفه ای فراتر از قیمت گذاری دارد و مردم از این کمیسیون انتظار دارند تا با سوء استفاده گران و ایجاد کنندگان تنش در بازار مبارزه کنند.
کد خبر: ۱۳۹۲۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴

نیازمندی ها