jamejamonline
جامعه عمومی کد خبر: ۸۰۵۸۶۵   ۱۸ خرداد ۱۳۹۴  |  ۱۲:۴۸

شرایط پذیرش دانشجو برای رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه انتخاب علاقمندی این رشته ها در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ اعلام شد.

جزئیات رشته های دارای شرایط خاص کنکور ۹۴

داوطلبان کنکور ۹۴ باید شماره مورد یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص (حداکثر ۴ مورد) را از اطلاعیه مربوطه در سازمان سنجش انتخاب و به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۷ تا ۲۷ خردادماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به اعلام علاقمندی به آنها اقدام کنند. به درخواست‌های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند که نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌، آزمون علمی و یا عملی دارند و پذیرش آنها بصورت متمرکز خواهد بود.

بعد از اعلام علاقمندی داوطلبان به این رشته‌ها در صورتی‌ که‌ نام آنان‌ (حدوداً در محدوده زمانی دهه اول مرداد ۹۴) در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ مذکور برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ شود، باید ضمن اینکه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی شرکت‌ می کنند در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌ نیز، کدرشته‌ یا کدرشته‌های‌ مذکور را از دفترچه‌ شماره ۲ به‌ عنوان‌ یک‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ خود از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی که علاقه دارند انتخاب کنند.

آن ‌دسته ‌از داوطلبانی‌که‌ علاقه‌مندی‌ خود را به ‌هر یک از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه امام صادق (ع) در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه ذیربط اعلام کرده اند نیاز به اقدام خاصی در این مرحله ندارند.

ملاک نهایی برای ظرفیت ها، عنوان رشته‌ها و نیمسال پذیرش برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، موارد درج شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) خواهد بود.

مؤسساتی که در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص بصورت مشترک از بین داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرند.

جدول رشته‌های تحصیلی موسسات آموزش عالی که از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرند

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود رشته‌های تحصیلی
دانشگاه شهید مطهری- تهران ۱

الهیات و معارف اسلامی -فقه و حقوق اسلامی‌
الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و حکمت اسلامی‌
الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد تهران ۲

فقه‌ و حقوق‌ امامی‌
فقه‌ و حقوق ‌شافعی
فقه ‌و حقوق حنفی
تاریخ اسلام
ادیان‌ و مذاهب‌
فلسفه‌ و عرفان ‌اسلامی
علوم قرآن مجید

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد بندرعباس ۳

فقه‌ و حقوق‌ امامی‌
فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد زاهدان ۴

فقه‌ و حقوق امامی‌
فقه‌ و حقوق ‌حنفی

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد سنندج ۵

فقه‌ و حقوق‌ امامیه‌
فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌
علوم قرآن و حدیث

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی و فنی

داوطلبان علاقمند به تحصیل در هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۴) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج شده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام کنند.

جدول رشته‌‌های‌ تحصیلی گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود رشته‌های تحصیلی
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان) (دوره روزانه) ۶

مهندسی هوا فضا
مهندسی اپتیک و لیزر
مهندسی دریا ـ کشتی سازی

رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان) (دوره شبانه) ۷

مهندسی هوا فضا
مهندسی اپتیک و لیزر
مهندسی دریا ـ کشتی سازی

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی

‌ داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۶) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج شده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام کنند.

جدول رشته‌های‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران ۶
داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران ۷
داروسازی بورسیه و استخدام ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران ۸
پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران ۹
مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای-دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران ۱۰
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)-تهران ۱۱
سایر رشته‌های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)-تهران ۱۲

پذیرش در رشته های این جدول در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و نهایتا جذب به صورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و و دانشگاه ارتش از میان داوطلبان و نهایتا جذب به صورت بورسیه واستخدام ارتش جمهوری اسلامی انجام می گیرد.

رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی

داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب رشته‌‌ تحصیلی مندرج در جدول لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در همین اطلاعیه درج شده است، علاقمندی خود را به انتخاب رشته ذیربط اعلام کنند.

جدول‌ رشته‌های‌‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود رشته‌های تحصیلی
روانشناسی عمومی دانشگاه شهید مطهری تهران ۶

علوم اسلامی- روانشناسی عمومی

معرفی چند برابر ظرفیت علاقمندان به رشته‌های دارای شرایط خاص برای انجام مراحل مصاحبه همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری (در مرداد ماه ) خواهد بود.

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی تمامی این دانشگاه ها به طور کامل در اطلاعیه سازمان سنجش و سایت اینترنتی دانشگاه ها و موسسات آموزشی مربوطه اعلام شده است.(مهر)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
نگین
-
۲۰:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
با سلام . من باید تا بیست و هشتم انتخاب رشته كنم . می خواستم بدونم آیا فقط تهران ، دانشگاه علوم پزشكی ارتش داره ؟ مشهد نداره ؟

ممنون میشم اگر هر چه سریع تر بهم بگین .
۰
۰

یادداشت

بیشتر
نقطه طلایی

نقطه طلایی

یک) عکس را خیلی وقت است گذاشته‌ام. جایی که همیشه جلوی چشمم باشد. پشت عکس، بابا با خودکار آبی و خط شکسته نستعلیق نوشته: «باغ اکبرآقا- نوروز۱۳۶۵ - با محمدمهدی جان».

معاملات ربوی و نظم عمومی

معاملات ربوی و نظم عمومی

مشاهدات عینی و نتایج حاصل از رصد فضاهای مجازی، حکایت از افزایش تبلیغات برای اعطای وام‌هایی دارد که سرمایه‌گذاران ناشناس روی اموال منقول و غیرمنقولی همچون ملک، خودرو، طلا، سکه، ارز و حتی سیمکارت به متقاضیان ارائه می‌کنند.

ویروس جهش‌یافته زیر ذره‌بین

ویروس جهش‌یافته زیر ذره‌بین

آخرین خبرها درباره تغییرات وضعیت کرونا در کشور از این حکایت دارد که این روزها ۹شهر خوزستان، در وضعیت قرمز قرار دارد و به‌تازگی هم اولین فرد مبتلا به ویروس جهش‌یافته انگلیسی در استان قزوین، جان خود را از دست داد.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر