نتایج نظرسنجی جام جم آنلاین

مردم: دولت در سال آینده اشتغالزایی کند

نتایج تازه ترین نظرسنجی جام جم آنلاین نشان می دهد بسیاری از مردم ایران خواهان قطع پرداخت یارانه نقدی افراد پردرآمد در لایحه بودجه سال آینده کل کشور هستند.
کد خبر: ۷۵۸۰۶۶
بیشتر مردم خواهان حذف یارانه نقدی پردرآمدها هستند

این نظرسنجی ظرف یک هفته اخیر بصورت اینترنتی در جام جم آنلاین برگزار شد و در آن، تعداد چهار هزار و 330 نفر شرکت کردند.

نزدیک 45 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی خواهان قطع پرداخت یارانه نقدی افراد پردرآمد بودند، نزدیک 39 درصد بر تداوم پرداخت نقدی یارانه ها به شیوه کنونی تاکید داشتند و 16 درصد نیز با حذف پرداخت یارانه نقدی و توزیع آن به شکل غیرنقدی موافق بودند.

متن کامل نظرسنجی و نتایج آن چنین است:

نظرسنجی

مساله پرداخت نقدی یارانه ها یکی از دغدغه های دولت است. به نظر شما، پرداخت یارانه بهتر است چگونه باشد؟


نتایج نظرسنجی:

.2 قطع پرداخت یارانه نقدی افراد پر درآمد

44.85%

.1 تداوم پرداخت نقدی یارانه ها به شیوه کنونی

38.80%

.3حذف پرداخت یارانه نقدی و توزیع آن به شکل یارانه های غیرنقدی

16.35%

مجموع کل آرا: 4330

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها