جام جهانی 2014

واکنش‌های جهانی به دیدار ایران و آرژانتین

دنیا نسبت به نمایش دیدنی تیم ملی فوتبال ایران مقابل آرژانتین واکنش نشان داد.
کد خبر: ۶۸۷۰۳۹
واکنش‌های جهانی به دیدار ایران و آرژانتین

به گزارش سایت جام جم ورزشی ؛ با هم نگاهی به مهم ترین واکنش های جهانی به دیدار ایران و آرژانتین می اندازیم:

ایندیپندنت:داور به سادگی خطای پنالتی برای ایران را نگرفت

گاردین: ایران درخشید

نیویورک تایمز:ایران شایسته پیروزی مقابل آرژانتین بود

فیفا: آرژانتین روز سختی برابر ایران داشت.
آی بی تایمز:جهان فوتبال ایران را ستایش می کند

آسوشیتدپرس:ایران تاوان از دست دادن موقعیت ها را داد/حمله کاربران ایرانی به صفحه شخصی داور صربستانی
بازی دلاورانه سربازان ایران وزیر خارجه آمریکا را هم به اعتراف واداشت: بازی زیبای ایران در برابر آرژانتین را تحسین می کنم.

ﺗﻮﯾﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ:
ﺍﯾﻮﺍﻥ ﻣﮏ ﮐﻨﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2012 : ﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻢ.
ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻻﯾﻮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ: ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺯﯾﺮ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﻓﺎﮐﺲ ﺳﺎﮐﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ : ﻟﯿﻮﻧﻞ ﻣﺴﯽ ﻗﻠﺐ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ.
ﭘﺎﺋﻮﻝ ﺟﺎﻧﺴﻮﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﮔﺎﺭﺩﯾﻦ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﺪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮﺩ .
ﻭﻟﯽ ﻧﺼﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﺎﻥ ﻫﺎﭘﭙﮑﯿﻨﺰ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﺷﺮ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﻭ ﯾﮏ ﺩﺍﻭﺭ ﺑﺪ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪﺭ ﺑﺒﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﯽ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮐﺘﺎﻝ ﮐﻠﯽ ﺳﺘﻮﻥ ﻧﻮﯾﺲ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮔﻠﻮﺏ ﺍﻧﺪ ﻣﯿﻞ ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ : ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘین ﻫﻤﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻭ ﺟﺎﺩﻭﯼ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﻢ .
ﻣﻠﯿﺴﺎ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﺍﻟﺠﺰﯾﺮﻩ ﺍﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ .
ﮔﺮﯼ ﻟﻮﺋﯿﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ : ایران ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻮﻗﻬﺎ ﺩﺍﺭﻩ ﻫﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸﻪ؛ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ! ﺣﺲ ﻋﺎﻟﯽِ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ تهران، ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎﯼ تیم ملی ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﭘﺮﻫﯿﺠﺎﻥ ﺩﺭ تهران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺷﻮﻥ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ‌ﺩﺍﺩ!
ﺳﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ : ﻣﺴﯽ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ. ﺣﯿﻒ ﺷﺪ.
ﺍﻟﮑﺲ ﺗﻮﻣﺎﺱ ﻣﺠﺮﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﺳﯽ ﺍﻥ ﺍﻥ : ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩ.
ﭼﺎﯾﻨﺎ ﺩﯾﻠﯽ : ﻣﺴﯽ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺴﺎﻭﯼ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺴﻮﺭ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ.
ﺁﻧﺎﭖ ﮐﺎﻓﻞ ﺳﺮﺩﺑﯿﺮ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ : ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺭﮊﺍﻧﺘﯿﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺑﺎﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ .
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺍﻭﻭﻥ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ: ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺷﺪﻡ . ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۴
ارام
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
۰
۰
ضربه های سرشون وتریپهایی كه به بازیكنان میلیاردی جهان میزدن برای ما هر كدامشو یك گل بود دمشون گرم
ali
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۳۱ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
۰
۰
برای داور خود فروخته بازی ایران - آرژانتین كمال تاسف را داریم كه شرف داوری بین‌المللی اش را به هیچ فروخت.خداكنه شرش دامن خودشو بگیره.
مهرزاد
Sweden
۰۵:۲۶ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۲
۰
۰
ایران برد
آزاد
Iran, Islamic Republic of
۰۷:۳۷ - ۱۳۹۳/۰۴/۰۲
۰
۰
برای فیفا خیلی متاسفم كه در انتخاب داوران دچار اشتباه مهلك شده است . این مشخص بود كه نقشه و قصد در بین بوده است . درغیر این صورت تیم ایران برنده واقعی میدان میشد . فقط مگر این داور به ایران وارد نشود .

نیازمندی ها