نماینده مردم تهران در مجلس گفت: مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانونگذاری به صلاح مجلس و کشور نیست و مجلس را محدود می‌کند.
کد خبر: ۶۷۲۹۳۹
ورود مجمع تشخیص مصلحت به حوزه قانون‌گذاری صلاح  نیست

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تذکری به هیات رئیسه گفت: آقای رئیس، دستورالعملی که روز گذشته شما به کمیسیون‌ها ارسال کردید مجلس را در امر قانونگذاری محدود می‌کند و به معنای پدید آمدن جایگاهی بالاتر از مجلس سنا به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس سنا به این معناست که مصوبات مجلس شورا را بررسی و تصویب می‌کند، در حالیکه در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پیش از اینکه طرحی در مجلس مطرح شود نظر خود را ارائه کند و نمایندگان باید طبق نظر مجمع تصمیم‌گیری کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این اقدام به هیچ وجه به صلاح مجلس و کشور نیست و اساساً یک نوع مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانونگذاری به شمار می‌رود به این معنی است که در یکی از مراحل قانونگذاری مجمع ورود پیدا می‌کند در حالیکه این خلاف فصل ششم قانون اساسی و بویژه اصل 74 قانون اساسی است.

مطهری خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسأله انطباق با سیاست های کلی نظام توسط نمایندگان رعایت می‌شود و علی‌القاعده مفهوم آئین نامه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز باید همین باشد که مجلس نظر مشورتی مجمع را لحاظ کند و این کاری است که در حال انجام است، بنابراین هیچ اقدام و بایدی نباید در کار باشد و تصمیم‌گیراصلی مجلس است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر مطهری گفت: مقصود از این کار همین گفته شماست و عین دستور مقام مظعم رهبری است که در ماده 7 به این صورت تغییر ایجاد شود.

لاریجانی افزود:رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس ازاعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند و این نکته نوشته‌ای است که دفتر مقام معظم رهبری به مجمع داده‌اند.

وی افزود: براین اساس اولین کار این است ما ازطرح‌ها و لوایح ،نسخه‌ای را به مجمع بدهیم و خواستیم کمیسیون ها این امر را به مجمع اطلاع دهد تا همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح بویژه قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آن در مجلس شورای اسلامی کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی مصوب بررسی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمیسیون نظارت مواردی را که مغایر یا غیر منطبق حسب مورد با سیاست های کلی می‌بیند به شورای مجمع گزارش می‌دهد و این یعنی اینکه کمیسیون نظارت خود نمی‌تواند تصمیم بگیرد و لذا موضوع را به مجمع گزارش داده تا تصمیم لازم اتخاذ شود.

وی ادامه داد: در صورتی که مجمع نیز مغایرت یا عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع موارد مغایرت و عدم انطباق را حسب مورد در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و این نظر یک نظر مشورتی است و بایدی که در نامه دیروز من به کمیسیون‌ها آمده ارشادی وعقلایی است تا ما نظر آنها را لحاظ کنیم اما الزامی برای نمایندگان نیست و می‌توانند آن را لحاظ نکنند.

لاریجانی اظهارداشت: نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی‌ ماند شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش بر اساس نظر مجمع اعمال نظر می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این به معنای مجلس سنا نیست، مجمع نظر مشورتی می‌دهد و در فرآیند قانونگذاری هیچ دخالتی ندارد بلکه نظر خود را ارائه می‌کند، از آنجایی که سیاستهای کلی از تنوع زیادی برخوردار استلذا مجمع بررسی کرده و نظر خود را ارائه می‌دهند، شما در کمیسیون مخیرید که این نظر را اعمال کنید و یا اگر مصلحت ندیدید اعمال نکنید و در صحن مجلس نیز به همین ترتیب عمل می‌شود اما بدانید که دستور رهبری این است که این سیاستها اعمال شود و اگر اعمال نشد شورای نگهبان نظر مجمع را می‌پذیرد.

وی افزود: عقلایی این است که ما زمانی که طرح‌ها و لوایح ارجاع می‌شود نسخه‌ای از آن را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستیم تا اگر مجمع نظری داشت، نظر مشورتی خود را به کمیسیون ارائه کند.(فارس)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰
عصر برده‌داران مجازی

گفت‌و‌گوی «جام‌جم» با فرزاد مؤتمن، در باب کتابخوانی و بازیگری‌اش در فیلم «خاطرات بندباز»

عصر برده‌داران مجازی

نیازمندی ها