jamejamonline
صفحه نخست عمومی کد خبر: ۴۵۶۷۹۰   ۲۰ بهمن ۱۳۹۰  |  ۱۹:۰۱

وقوع کودتای سوم اسفند 1299 توسط انگلستان برای سلطه کامل بر ایران و مطامع استعماری بوده و به تعبیر امام خمینی «رضاخان را از اول انگلیسی‌های جنایتکار، انگلیسی‌های غیرصالح که اسلحه در دستشان بود، رضاخان را اسلحه‌دار کردند و این آدم ناشایسته بی‌اصل را با اسلحه آوردند و مسلط کردند بر مردم١»، لذا «از اول، دولت انگلیس پدر این شاه را بر ما تحمیل کرد٢ و این حکومت وابسته فاقد استقلال، تصمیم‌گیری و ساماندهی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی... بود.

 آنچه استعمار می‌خواست عمل می‌شد» لذا «از اول که رضاشاه آمد اینجا این را انگلیسی‌ها آوردند»٣ اما فقط مشکل کودتا و بر سر کار آوردن نبود، بلکه دولتمردان، سیاستمداران، وکلای مجلسین نیز از سوی استعمار انتخاب می‌شدند. تشکیل مجلس موسسان با زور سر نیزه تشکیل شد و همه دیدند اکنون هم حکمش نافذ و درست است٤ و «در مجلسی که سابقا با این که طاغوت آن مجلس را برپا کرد٥ و انتخابات همواره فرمایشی بود از زمان رضاخان که من همه آن را یادم هست، کوشش می‌کردند در مجلس شورای ملی انسان نباشد٦ خود محمدرضا این را اقرار کرد که از سفارتخانه‌ها تعیین می‌کردند که وکلایی باشند و ما هم عمل می‌کردیم.»٧حتی علاوه بر دستور سفارتخانه‌ها و قدرت خارجی، امام خمینی می‌گویند، تا آنجایی که من شاهد انتخابات در ایران بودم، از زمان قبل از رضا شاه، سال‌های طولانی که شاهد بودم انتخابات را، انتخاب آزاد در ایران نبود. منتها انتخابات یک وقت با زور خوانین بلاد و مالکین بلاد انجام می‌گرفت و زمان رضا شاه که دست آنها کوتاه شد، تحت کنترل رضا شاه بود.»٨ و مهم آن که «در زمان محمدرضا بدتر از او شد.» ٩ و این عدم استقلال مجلس، عدم مشارکت مردم از یک سو، دیکتاتوری پهلوی، چه در دوران رضاشاه یا محمدرضا شاه از سوی دیگر که حاصل قانون‌شکنی، قانون‌ستیزی، عدم تمکین در برابر قانون بود. اما مهم‌تر از آن دخالت استعمار بود که در دوران 57 ساله پهلوی در تمام شریان حکومت، رژیم دخالت داشت در حقیقت استبداد در ذیل قدرت استعمار بود. یعنی هنگامی که مستشاران و سلطه‌گران غربی دستور می‌دادند، از شخص شاه تا پایین‌ترین مقام دولتی مطیع و فرمانبر بود. امام خمینی در سخنرانی سال 59 می‌فرمایند خود محمدرضا گفت: در یک گفت‌وگویی گفته است به این که لیست این وکلا را از سفارتخانه‌ها می‌فرستند پیش ما. می‌فرستادند١٠ یعنی افرادی بودند که با لیست سفارت آمریکا یا لیست سفارت شوروی تحمیل می‌شدند.

این حرفی است که محمدرضا گفت که لیست‌ها را می‌فرستاند١١ این نشانگر آن است که هم حکومت وابسته بود و هم مجلسیان، مسلما در چنین حکومتی اقتدار ملی، منافع ملی، وحدت ملی، اقتصاد ملی و... معنی و مفهومی ندارد و به همین دلیل بود که در سابق، زمان شاه مخلوع سابق و رضاخان مطرود، مجلس پر بود از دوله‌ها، ممالک‌، سلطنه‌ها، متملکین، اشراف، طرفدارهای شرق و غرب، نوکرهای ممالک اجنبی را١٢ وقتی در مملکتی از سفارتخانه‌ها دستور برسد که «چه کسی» باید وکیل شود! مشخص است وضعیت جامعه، اوضاع اجتماعی به چه شکل در خواهد آمد، چون در زمان رضا شاه که دیگر شاه و هر چه اینها بودند مجالی برای مردم اصلش نبودند. این در انتخاباتی که حق مردم بود، در سایر امور که دیگر مردم آنقدرها خودشان حق قائل نبودند با این‌که آن هم حق آنها بود، اصلا دخالت نداشتند.١٣ حضور عناصر فراماسون در مجلسین دلیل دیگری بر عدم استقلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود. خصوصا در دوران محمدرضا شاه که اکثرا ماسون بودند.

دوره محمدرضا شاه پهلوی

همان‌گونه که اشاره شد، دوران محمدرضا شاه سلطه استعمار را داشتیم، ولی این‌بار استعمار غالب آمریکا بود، در ابتدای سلطنت پهلوی دوم، ایران مبتلا بود به یک حکومتی که با سرنیزه انگلیسی‌ها اول و با سرنیزه این قوای ثلاثه، این متفقین و در ادامه‌اش با سرنیزه آمریکا به این ملت مسلط شد١٤ شاه مخلوع در یکی از کتاب‌هایش١٥ نوشته است که متفقین صلاح دیدند که من باشم١٦ و این بودن یعنی در ذیل قدرت استعمار حرکت کردن. خصوصا محمدرضا در یکی از صحبت‌هایش گفته که لیست وکلا را از سفارتخانه می‌نوشتند و پیش ما می‌فرستادند و ما ملزم بودیم که آنها را وکیل کنیم. ما، هم وکلا را با این کلمه می‌شناسیم و هم محمدرضا را و دستگاه‌های دولتی را با این کلمه می‌توانیم بشناسیم و هم آمریکا و شوروی و انگلستان را. اینها شواهدی است که هست.١٧ در کلام امام(ره)، مصاحبه‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها بر دو صفت مذموم حکومت پهلوی تکیه بسیار شده تا ماهیت «استعماری» و «استبدادی» که تمام فجایع، مظالم، تحدیان، قانون‌شکنی‌ها، قانون‌ستیزی‌ها و دیکتاتوری‌ها ریشه در این دو دارد. روسای مجلسین از ابتدا عضو لژهای ماسونری و بعضا استاد «اعظم» فراماسون‌ها بودند که این تشکیلات قبلا در اختیار انگلیس بود و بعدها با آمریکا مشترک شدند.

امام خمینی با طرح این سوال که شما خیال می‌کنید این وکلایی که شاه خودش انتصاب می‌کند و به ملت هم مربوط نیست خودش است؟ نخیر، اینها را سفارتخانه‌ها اسم‌هایشان را هم نوشته‌اند، مثلا می‌آورند می‌دهند که اینها باید وکیل شوند.

این حالا نبوده، در زمان رضاخان هم بود، از سفارتخانه‌ها، منتهی در یک وقت این سفارت انگلیس این کارها را می‌کرد. سابقش هم لابد سفارت روس می‌کرده است، حالا سفارت آمریکا می‌کند١٨ و دیگر این که تمام قوانینی که در این 50 سال گذشته است و تمام مجالس که در این 50 سال تاسیس شده است، هیچ یک از اینها مطابق قوانین نبود.١٩ و ضربه‌ای که مملکت از وجود مجلس فرمایشی، وابسته به استعمار، مطیع استعمار و استبداد خورد، قابل بیان نیست. شاید یک موردش تصویب لایحه مصونیت مستشاران و خانواده‌های آمریکاییان در ایران بود که در حقیقت همان کاپیتولاسیون است.

سخنرانی و پیام امام(ره) در آن فاجعه (تصویب کاپیتولاسیون) منجر به تبعید طولانی ایشان به ترکیه و عراق شد و این تصویب‌نامه ذلت‌بار توسط مجلسین فرمایشی به تصویب رسید، امام در یک دیدار فرمودند: ما دیدیم اسلام و کشور ایران چه صدمات بسیار غم‌انگیزی از مجالس شورای غیرصالح و منحرف، از بعد از مشروطه تا عصر رژیم جنایتکار پهلوی و از هر زمان بدتر و خطرناک‌تر، در این رژیم تحمیلی فاسد خورد و چه مصیبت‌ها و خسارت‌های جانفرسایی از این جنایتکاران بی‌ارزش و نوکرمآب به کشور و ملت وارد شد، از بعد از مشروطه هیچ ‌گاه تقریبا به مواد مهم قانون اساسی عمل نشد٢0 و حضور مجالس دوران رضاخان و محمدرضا که سراسر خیانت، توطئه علیه ملت و اسلام بود، گویای وابستگی ژریم پهلوی به استعمار غرب و خیانت وکلای مجلسین به ملت است. امام با طرح و شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» نفی سلطه شرق و غرب را نمودند. «نه شرقی ـ نه غربی» و جمهوری اسلامی را براساس تعالیم اسلام و حضور میلیونی ملت مسلمان ایران بنیان نهادند. امروز حفظ این مرکز مهم تصمیم‌گیری و سرنوشت‌ساز را باید با حضور میلیونی مردم همچنان حفظ نمود تا همواره مجلس شورای اسلامی در راس امور باشد و در حقیقت خانة ملت.

قاسم تبریزی

پانوشت‌ها:

1 ـ 19‌/‌10‌/‌56

2 ـ 19‌/‌10‌/‌57

3 ـ 17‌/‌11‌/‌59

4 ـ کشف‌الاسرار 185

5 ـ 30‌/‌3‌/‌58

6 ـ‌30‌/‌6‌/‌58

7- 29‌/‌7‌/‌58

8 ـ 23‌/‌11‌/‌58

9 ـ 23‌/‌11‌/58‌

 ‌‌10 ـ 3‌/‌3‌/‌59

11 ـ 3‌/‌3‌/‌59

12 ـ 20‌/‌5‌/‌59

13 ـ 27‌/‌10‌/‌59

14 ـ 14‌/‌10‌/‌58

15 ـ ماموریت برای وطنم ‌/‌ محمدرضا پهلوی

16 ـ 14‌/‌3‌/‌59

17 ـ 14‌/‌2‌/‌59

18 ـ 20‌/‌7‌/‌57

19 ـ 10‌/‌10‌/‌57

20 ـ 14‌/‌3‌/‌68 وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
برجام یک خسارت محض

برجام یک خسارت محض

انعقاد قرارداد برجام برای جمهوری اسلامی ایران یک خسارت محض بود. تنها حسنی که می‌توان برای این توافق قائل بود این است که یک جریانی در داخل کشور ایمان پیدا کرد که اعتماد بالا در عرصه دیپلماسی خارجی به چند کشور غربی بدون توجه به پشتوانه‌ های داخلی نتیجه نمی‌دهد و این اعتماد کاملا غیرمنطقی و بدون مبناست.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر