موضعگیری اخیر روسیه در خصوص جزایر ایرانی سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و همراهی مسکو با کشور‌های غرب بویژه دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس یک واکنش شتابزده این کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران است.
کد خبر: ۱۴۳۷۱۱۵
نویسنده حسن هانی زاده کارشناس جهان عرب

 

روسیه اشتباه تاکتیکی خود را جبران کند

 

اساسا ایران یک شریک استراتژیک روسیه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی تلقی می‌شود. از این رو، همراهی مسکو با برخی کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس یک مسیر اشتباهی است که روسیه طی می‌کند و در نهایت کشور‌های عربی، مسکو را دور خواهند زد و همچنان خود را زیر چتر آمریکا خواهند دانست. 

به همین دلیل به نظر می‌رسید که روسیه دچار یک خطای استراتژیک شده و مسیر اشتباهی را طی می‌کند. دولتمردان این کشور به زعم رویکرد تاکتیکی را در مواجه با کشور‌های عربی در پیش گرفتند و تصور کردند که با این همراهی می‌توانند توجه دولت‌های عضو شورای همکاری خیلج فارس را به خود جلب کنند. این در حالی است که این بخش از کشور‌های عربی همانطور که تجربه نشان داده خود را در اردوی آمریکا تعریف کردند، اما در جریان برگزاری کنفرانس مراکش مترصد این بودند تا از فرصت استفاده کنند و در روابط مسکو و تهران شکاف ایجاد کنند. 

طبعا باید در انتظار گام بعدی روسیه بود و اگر این گام همراه با عقلانیت و تصحیح اشتباه گذشته باشد می‌توان دریافت که اظهارات اخیر مسکو درباره جزایر سه گانه اقدامی تاکتیکی و برای منافع زودگذر بوده است. 

از سویی دیگر باید در نظر داشت که جزایر سه گانه بخش مهم و استراتژیک از حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود و کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس در هر نشستی این ترجیح بند ملال آور و خسته کننده مربوط به جزایر سه گانه را تکرار می‌کنند که هیچ تاثیری هم در شرایط جغرافیایی و سیاسی این جزایر ایجاد نخواهد کرد. 

جمهوری اسلامی ایران ضمن در این گونه اظهارات و تلاش‌های مذبوحانه کشور‌های عرب حوزه خیلج فارس در عین حال انتظار دارد که مسکو جانب اعتدال را در پیش بگیرد و مناسبات خود با ایران فدای برخی سیگنال‌های فریبنده برخی کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس نکند. 

ایران کشور بزرگ و تاثیرگذاری است و در سخت‌ترین شرایط در کنار روسیه قرار داشت و در عین حال کشور‌های عرب حوزه خلیج فارس هیچگاه از چتر سیاست‌های ایالات متحده خارج نخواهند شد و در شرایط سخت و بحرانی همواره جانب آمریکا را نگه می‌دارند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها