قصاص ۴ قاتل در زندان 

چهارمرد که درپی جنایت‌ های جداگانه در زندان قزل حصار کرج به سر می‌بردند، نتوانستند رضایت بگیرند و قصاص شدند. 
کد خبر: ۱۴۲۸۹۹۷

به گزارش خبرنگار جام جم، اولین محکوم به قصاص مردی به نام شاهین بود. او شامگاه هشتم تیر سال ۹۹ درجریان درگیری درمحله یافت آباد تهران براثر ضربه چاقو مردی را به قتل رسانده بود. وی در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد و گفت:مغازه دار بودم و روز حادثه باپسر شریک مغازه درگیرشدم. مقتول که همسایه ام بود با دیدن درگیری برای میانجیگری وارد ماجرا شد که ضربه چاقویم به او اصابت کرده و جانش را گرفت. او محکوم به قصاص شد و نتوانست رضایت خانواده مقتول را جلب کند، سرانجام بعدازسه سال که در زندان قزلحصار پای چوبه دار رفت، قصاص شد. دومین محکوم به قصاص فرید بود که به خاطر سوء ظن به همسرش اورا بیست و ششم شهریور سال ۹۹ به قتل رسانده بود. او نیز موفق به جلب رضایت نشد وقصاص شد. 

سومین مردی که پای چوبه دار رفت و قصاص شد، فرشید بود. او بنگاهدار بود وبرسر معامله یک آپارتمان با مردی دچار اختلاف شدتا اینکه هفتم مرداد سال ۹۱ قرار ملاقاتی با مرد میانسال گذاشت تا مشکل پیش آمده را حل کند، با پسر خاله اش به محل قراردر پل عابر پیاده درخیابان دماوند رفت. اما در آنجا با هم درگیرشدند و هردو با چوبدستی به جان آن مرد افتادندو بعد از قتل وی متواری شدند. بعداز ۴۴ روز فرار بازداشت شدندو اعتراف کردند. این دوپسر خاله ابتدا حکم قصاص گرفتند، اما با اعتراضان پرونده دوباره مورد بررسی قرارگرفت و معلوم شد ضربه‌های بنگاهدار کشنده بوده و به این ترتیب پسر خاله اش از حکم قصاص نجات یافت. فرشید زمستان سال گذشته در زندان پای چوبه دار رفت که توانست مهلت برای جلب رضایت بگیرد. اما با پایان یافتن این مهلت بعداز یازده ماه دوباره پای چوبه دار رفت و این بار قصاص شد. 

چهارمین محکوم به قصاص که پای چوبه دار رفت، محسن نام داشت، او بیست و نهم مهر سال ۹۶ در جریان اختلاف با دوستش برسر مسائل و اختلاف‌های شخصی وی را به قتل رسانده بود. او بعد از شش سال که زیر حکم تیغ بود نتوانست رضایت بگیرد و در زندان قصاص شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها