خاطرات کاغذی

ببینید | آقای خط

تمساح‌های ساحل رود نیل دهان بزرگی با دندان‌های تیزدارند. با این همه یک پرنده کوچک به نام مرغ باران از ورود به دهان تمساح ترسی به دل راه نمی دهد! مرغ باران به سادگی وارد دهان تمساح می‌شود و انگل‌‌ها و تکه‌های غذا را از دهان آن بیرون آورده و به عنوان غذا می‌خورد، ضمن این که دندان‌های تمساح هم تمیز می‌شود!
تمساح‌های ساحل رود نیل دهان بزرگی با دندان‌های تیزدارند. با این همه یک پرنده کوچک به نام مرغ باران از ورود به دهان تمساح ترسی به دل راه نمی دهد! مرغ باران به سادگی وارد دهان تمساح می‌شود و انگل‌‌ها و تکه‌های غذا را از دهان آن بیرون آورده و به عنوان غذا می‌خورد، ضمن این که دندان‌های تمساح هم تمیز می‌شود!
کد خبر: ۱۳۹۵۶۵۵
نویسنده مریم فلاح

ماجرای این کارتون روسی برگرفته ازهمین ماجرا بود.تمساح در کنار آب به خواب رفته،توپ قورباغه دهان گشاد قل می‌خورد وجلوی دهان تمساح ایست می‌کند. قورباغه جرات ندارد به سراغش برود،لک لک پابلند شجاعت به خرج داده و پیش قدم می‌شود اما تمساح به اوحمله می‌کند.لک لک پا به فرارمی گذارد وتمساح به خوردن توپ راضی می‌شود.فیل،میمون، طوطی و موش ترسان وحیران شاهد ماجرا هستند،دراین لحظه مرغ باران سرمی رسد وتمساح خوشحال از دیدن او دهانش را بازمی کند. پرنده به داخل دهان تمساح رفته ومشغول پاکسازی دندان هایش می‌شود؛نه تنها توپ که حتی دندان خراب تمساح راهم از دهانش خارج می‌کند!
ما هم نمی پرسیدیم این پرنده کوچولو با کدام زور و بازو چنین کاری انجام داد! درعالم کودکی،همه چیز برایمان باورپذیر بود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها