مرد یا زن؟
مبنای نظام خانواده بر مکمل بودن زن و مرد است نه تساوی

مرد یا زن؟

تساوی و تشابه حقوق زن و مرد در اسلام از دیدگاه شهید مطهری

عدالت به معنای مساوات نیست!

عدالت به معنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود است. با چنین معنایی می‌توان دریافت عدالت لزوما به معنای برابری نیست! وقتی بنا باشد هر چیزی را در جایگاه خودش قرار دهیم، گاهی در تضاد با برابری قرار می‌گیریم.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۲۴
نویسنده زهرا چیذری - دبیر چاردیواری

این مسأله‌ای است که در نگاه اسلام در حوزه حقوق زن و مرد وجود دارد. یعنی در واقع همچنان‌که در آفرینش زن و مرد تفاوت‌هایی وجود دارد، به همان نسبت از حقوق متفاوتی هم برخوردارند. حقوق متفاوتی که البته با اصل عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جایگاه خودش همخوانی دارد. از نگاه استاد شهید مرتضی مطهری تفاوت‌هاى موجود در آفرینش و طبیعت زن و مرد باعث مى شود که زن و مرد از جهت حقوق طبیعى و فطرى وضع ناهمگونى داشته باشند. بر این اساس زن از آن جهت که زن است و مرد نیز از آن جهت که مرد است با هم تفاوت‌هایی دارند و آفرینش و طبیعت آنان یکنواخت نیست. این در حالی است که هم زن و هم مرد در انسانیت خلقت واحدی دارند و از ارزش یکسانى برخوردارند اما از جهت مسائل حقوقى، وظایف، تکالیف، مجازات‌ها و... وضع مشابهى ندارند چراکه خلقت مشابهی ندارند. بنابراین برخلاف نگاه غربی که تلاش می‌کند تا از برابری حقوق زن و مرد صحبت کند و با این شعار برابری حقوق زن و مرد توانسته کلاه گشادی را بر سر زنان بگذارد آنها را از خانه بیرون کشیده و برای اهداف نظام لیبرالی خود نیروی کار ارزان‌قیمت دست و پا کند. اسلام با صراحت تمام تاکید دارد زن و مرد از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و این عین عدالت است! وضع قوانین، مقررات، حقوق و وظایف، یکسان و همانند در واقع نادیده گرفتن تفاوت‌هاى طبیعى و غریزى زن و مرد است و نمی‌تواند نیازهای آنها را پوشش دهد. استاد مطهرى، تساوى حقوق زن و مرد را حقیقتى مسلم دانسته است اما تشابه و همانندى را نادرست و غیرممکن شمرده است. با توجه به ساختار آفرینشى زن و مرد و ویژگى‌ها و نیازهاى جسمى و روحى آنان، حقوق مشابه، نه ممکن و نه سزاوار است. در مقابل این باید زن حقوق متناسب با خود را به‌دست آورد و مرد هم حقوق متناسب با خود را و در حدودى که طبیعت زن و مرد تفاوت داشته و اقتضا مى‌کند حقوق آنان نیز تفاوت داشته باشد.
 این مسأله با عدالت و حقوق فطرى نه‌فقط منافاتی ندارد، بلکه کاملا بر آن منطبق است. زیرا زن و مرد با توانایى‌ها و نیازهاى متفاوت متناسب با خلقت‌شان در عرصه اجتماعى، خانواده و... ظاهر مى‌شوند، بنابراین با بر مبنای همین تفاوت‌هاست که حقوق هریک مشخص مى‌شود. سرپیچى از این قانونمندى سبب ظلم به زن یا مرد مى‌شود. با نادیده گرفتن تفاوت طبیعى و چشم بر واقعیت بستن به حق انسانى تجاوز مى‌شود؛ حتی اگر با شعارهاى فریبنده‌اى چون حقوق مشابه زن و مرد باشد.

منبع: ضمیمه چاردیواری روزنامه جام‌جم

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها