گفت‌وگوی «جام‌جم» با امیر زنده‌دلان، بازیگر و کارگردان رادیویی

ای کاش تمام عمر کودک می‌ماندیم

سردبیر پروژه شناختی و کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی خبر داد

بررسی حوزه شناختی در رسانه در برنامه «۲۴:۰۱»

دکتر علیرضا داودی سردبیر پروژه شناختی و کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی در رابطه با برنامه «۲۴:۰۱» در رادیو گفتگو توضیحاتی را ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۷۴۸۴۹

دکترعلیرضا داودی سردبیر پروژه شناختی و کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی در رابطه با برنامه ۲۴:۰۱ در رادیو گفتگو به خبرنگار جام جم آنلاین گفت: فصل پنجم این برنامه در رابطه با حوزه شناختی و در حوزه زنان ساخته شده است. بررسی مسائل در این برنامه به سه عنوان برمی‌گردد که مورد اول «لزوم ورود حوزه شناختی به کارکرد‌های رسانه در قبال قدرت‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارد» است؛ این قدرت‌ها در قالب زنان و مردان و فرزندان دسته‌بندی شده و در مجموع قدرتی مانند خانواده را شکل می‌دهد. لازم است که در علوم شناختی و رسانه حتماً ما اجزا را مد نظر داشته باشیم تا بتوانیم حوزه طراحی‌های مدلی و فرمولی را اجرا کنیم.

علیرضا داودی ادامه داد: موضوع دوم «نوع برنامه‌ریزی و نگاهی که خارج از ایران مجموعه رسانه‌ای مخالفین و معارضین و معاندین در حوزه رسانه دارند.» تمام این رسانه‌ها به مسئله زنان در ایران بیش از دیگر مسائل می‌پردازند؛ و این مسئله به این دلیل است که در جامعه ایرانی مسئله زنان نوعی آوانگارد و پیش‌ران تلقی می‌شود.

وی در ادامه تشریح کرد: در داخل ایران با این‌که در مورد مسائل زنان بسیار صحبت شده است و اما به صورت فرمولی و مدلی و به نوعی با اتکا بر دانش، برای طراحی‌های کارکردی به آن پرداخته نشده است. به همین دلیل ما در برنامه «۲۴:۰۱» حوزه شناختی در رسانه را مورد بررسی قرار می‌دهیم و در گام دوم به عنوان این طراحی هستیم.

داودی سردبیر پروژه شناختی در تشریح مورد سوم گفت:، اما سومین بخش «پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ایجابی و مثبتی که در این حوزه وجود دارد» است. این ظرفیت‌ها اگر در حوزه زنان شناخته و فعال شود توانایی جلوگیری از گسل‌هایی که امروز در جامعه به صورت تصنعی در حال ایجاد شدن است را دارد. این ظرفیت‌ها اگر درست استفاده شود و در رسانه مورد تأکید قرار گیرد و برای رسانه به عنوان یک مدل تعریف شود؛ می‌تواند بحث توسعه پایدار اسلامی، انقلابی و ایرانی را تأمین کند.

وی در ادامه تأکید کرد: پس از این رو حوزه زنان از مباحث بسیار مهم در ایران است و همان‌طور که می‌بینیم بسیاری از این نوع مسائل در ایران تبدیل به چالش یا معضل می‌شود؛ به همین دلیل ما در برنامه «۲۴:۰۱» با تأکید بر همین گزاره‌ها اقدام به تولید فصل پنجم این برنامه با تأکید بر مبحث حوزه شناختی و رسانه کرده‌ایم.
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها