به گزارش جام جم آنلاین  کرمانشاه؛ روابط عمومی معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه؛ مهندس برومند نامداری اظهار کرد: با توجه به بوی نامطبوع ناشی از زباله های خشک و یا تر در مخازن زباله ،شستشوی مخازن به صورت روزانه و مستمر با توجه به فصل گرما توسط منطاق هشتگانه انجام می شود.

از شهروندان و صنوف و مغازه داران محترم درخواست داریم که بصورت تفکیک از مبدا ، زباله های تر و خشک خود را در کیسه های پلاستیکی مشکی مخصوص ریخته و از ریختن زباله به صورت فله ای بپرهیزند تا شیرابه ناشی از آن بر روی زمین و معابر جاری نشود و همچنین از ریختن زباله های خود به داخل جوی ها و جداول خودداری کنند .